Paragnost Eddie & Consulenten

Het oerrecht van de mens

Het oerrecht van de mens en de afgeleide geboorterechten

In mijn literaire roman DE HOLIST is er een sleutelontmoeting. Hierbij komen de hoofdpersoon, Angelo, en zijn geliefde Aleida, samen met een Keniaanse sjamaan bij het meer van Baringo in Kenia op een avond bij een kampvuur. De dingen die deze Ayub Sambicha zegt zijn werkelijk diepgaand onthullend met een betekenis die veel verder gaat dan wij met ons bewustzijn op aarde kunnen bevatten.

Volgens Ayub Sambiacha leven wij op aarde onder een enorme gelaagdheid van conditioneringen en geloofsovertuigingen, zowel individueel als collectief.

En de vraag is hoe we daar onderuit kunnen komen en ons als mensheid kunnen bevrijden.

Zijn antwoord was: we moeten collectief weer bewust worden van ons oerrecht en de daarvan afgeleide geboorterechten. Als we die rechten collectief vanuit onze goddelijke kracht weer gaan opeisen, dan kan de wereld heel snel een enorme omwenteling maken.

Door onze geboorterechten op te eisen en daarnaar te gaan leven, zullen we de ruimte in onze “mind” voor de duistere krachten drastisch verminderen. En dat begint met ons oerrecht , het recht van ZIJN op te eisen. En dit oerrecht impliceert vier geboorterechten.

Het eerste geboorterecht is dat iedereen recht heeft op een plek. In oorsprong is dit dat iedereen een stuk grond heeft, waar hij zijn huis kan bouwen. Die plekken zijn eerlijk verdeeld over de wereld. Er bestaan dan geen grootgrondbezitters meer en geen huisjesmelkers. En bovendien heeft iedereen het recht om op de wereld zijn plek te kiezen waar hij zijn grond wil hebben, want de wereld is van iedereen. Dat zou de wereld en stuk eerlijk maken.

Het tweede geboorterecht is dat iedereen recht heeft op overvloed. Zolang we in een wereld met geld leven, betekent dit dat we het geld ontdoen van de machtsfactor en dat al het geld hoofdelijk verdeeld wordt over de wereldbevolking. Iedereen kan dan in overvloed leven. En de economie gebaseerd op geldcreatie via schulden en renteheffing dient te worden omgezet in een eerlijke ruileconomie, teneinde te voorkomen dat er weer een disbalans ontstaat van de eerlijke verdeling van overvloed.

Het derde geboorterecht is het recht om in vrijheid te leven. Ook het opeisen van dit geboorterecht is heel ingrijpend voor de mensheid en de wereld. Het gaat niet alleen om vrijheid van landen en de daaruit voortkomende wereldvrede, en ook niet
alleen om een einde te maken aan de mensenslavernij. Het gaat ook om het ontmantelen van het systeem met de moderne variant van slavernij, de verkapte slavernij waar de wereldbevolking nu onder gebukt gaat. Heel veel mensen
moeten voor een schamel loon werken om de top van ondernemingen alsmaar rijker te maken. En de hogere echelons en de mensen met middeninkomens worden betaald om dit systeem in stand te houden. Dit hele systeem gaat op de schop
als we het geboorterecht om in vrijheid te leven, weer gaan opeisen.

Het vierde en laatste geboorterecht vloeit voort uit het oerrecht en de drie eerdergenoemde geboorterechten. Dat gaat om het recht te zijn wie je authentiek en waarachtig bent. Het recht om datgene te doen, waarvoor je op aarde bent gekomen. Noodzakelijke voorwaarden daarvoor zijn dat je een plek hebt,
dat je gelijkelijk deelt in de aanwezige overvloed en dat de mensheid het verkapte, moderne slavernijsysteem doorziet en uiteen laat vallen. Dan komt het essentiële punt dat iedere ziel kan gaan leven vanuit zijn wezenlijke, unieke kleur. Dan kan
ieder mens gaan leven vanuit zijn of haar passie.

Bovenstaande inzichten zijn echt de sleutel om de wereld te veranderen, volgens deze sjamaan in mijn boek DE HOLIST.

Ik wil dit boek graag in eigen beheer uitgeven. En je kunt me daarbij steunen via een donatie.

https://www.voordekunst.nl/projecten/7879-boek-de-holist-1 

Hartelijke groet,
Bob
Box 80