Paragnost Eddie en Consulenten

Het lot of leven?

Het lot of leven? We (her)ontdekken wat onze essentie en onze ware IK is. Op veel manieren vinden we onze authenticiteit. Het is allemaal goed. De vraag worden door velen gesteld welke zin dit nog heeft in een toenemende chaotische wereldHet lot of leven?  We (her)ontdekken wat onze essentie en onze ware IK is. Op veel manieren vinden we onze authenticiteit. Het is allemaal goed. De vraag worden door velen gesteld welke zin dit nog heeft in een toenemende chaotische wereld. Hoe vinden we betekenis in gebeurtenissen die we als zinloos ervaren?
We kunnen daarvoor een nuttige analogie gebruiken, waarbij we onszelf zien als acteurs in een episch complex drama. Wij, de zielen, zijn allen acteurs. En het lichaam is niets meer dan een kostuum dat voor dit toneelstuk nodig is. Dat er nogal wat kostuums aan te pas komen, zal je niet verbazen.
Als we alles in een ruimere context bekijken, herkennen we ook de beroemde uitspraak van Shakespeare: ‘De wereld is een toneelstuk, een podium’. Op dat podium, onze wereld, vindt een gigantisch toneelstuk plaats waarin we de gelegenheid krijgen verschillende rollen te spelen.
Elke dag opnieuw zijn er verschillende scènes, en elke scène biedt ons de kans om de meest geschikte rol te creëren, in overeenstemming met onze mogelijkheden, onze kwaliteiten, onze talenten. We spelen dus allemaal de held die de mogelijkheid heeft het script van zijn zielsblauwdruk te vertolken. En dat is de grootste creatieve uitdaging die er is in dit aardse leven.
De uitdaging om ons eigen ‘lot’ te creëren. Leven is ons lot, elke dag opnieuw, ons hele leven lang. En de betekenis van het woord ‘lot’ krijgt een heel andere kleur dan de manier waarop we het woord gebruiken: je voelt je buiten je leven staan en alles overkomt je. Niet dus.
Elke dag biedt talrijke keuzes over de manier waarop we willen reageren op de wereld om ons heen, op situaties, op mensen enzovoort. Onze uiteindelijke bestemming wordt bepaald door de keuzes die we hierbij elke keer maken.
Met andere woorden, ons lot wordt niet bepaald door wat ons ‘overkomt’, maar wél hoe we erop reageren en hoe me ermee omgaan.
Daarom is zelfbewustzijn de eerste en belangrijkste stap om onszelf de kracht te geven en verantwoordelijk te zijn voor ons eigen leven. Jouw leven en het leven van iedereen is een masterplan dat zich op dat levenspodium ontvouwt. Een deel van dat plan bestaat eruit dat wij met onze vrije wil de gelegenheid krijgen onszelf écht te leren kennen.
Ons bewustzijn bevat het vermogen om onderscheid te maken tussen wat jou en anderen uit de werkelijke essentie haalt of wat jou en anderen inspireert. Ons bewust worden dat we onze goddelijke eigenschappen op de juiste manier kunnen gebruiken waardoor we anderen aanmoedigen en helpen de kracht te putten om hetzelfde te doen.