Paragnost Eddie en Consulenten

Helende werking van muziek en mantrazingen

Helende werking van muziek en mantrazingenZang en muziek hebben op de mens altijd al een heel grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Zingen was een ritueel. Er werd gezongen om de schoonheid, om het werk te verlichten of om iets te eren. Muziek heeft haar eigen taal en wordt in de hele wereld begrepen. Muziek kan onze ziel diep vanbinnen raken en aan het trillen brengen. Muziek kan ons ook naar andere werelden ontvoeren en nieuwe dimensies openen. We kunnen gevoelens waarnemen die we niet kennen in ons dagelijks leven.
Spirituele gezangen openen de poort tot psychische en religieuze sferen en kunnen heel heilzaam inwerken. Zei Novalis niet eens dat ziekte de stoornis is van de psychische harmonie en dus een muzikaal probleem? Helen is het herstellen van de harmonie middels muziek en zang.
Die opvatting deelt de huidige medische wetenschap en in heel wat ziekenhuizen wordt muziektherapie aanvullend en ondersteunend gebruikt bij medische behandelingen. Muziek kan ons tot rust brengen, ons emotioneel ontroeren, herinneringen oproepen.
In onderzoeken is gebleken dat Alzheimerpatiënten lang vergeten herinneringen naar boven komen bij het horen van bepaalde melodieën.
Door zang wordt de aantrekkingskracht van een mantra versterkt en de spirituele beleving geïntensiveerd. Wanneer we naar mantra’s luisteren dan weerklinkt in één enkel woord of zin het goddelijke. Onze ziel trilt mee, gaat een band aan met de scheppende oorsprong en laat zich wegvoeren.
Muziek en helende gezangen behoorden in religieuze culturen altijd bij elkaar.
In de klassieke oudheid werden patiënten naar de tempel geleid en met behulp van gezangen, klanken, helende spreuken in de zogenaamde tempelslaap gebracht om hun ziekte te genezen en hun gezondheid te verbeteren.
Om vertrouwd te geraken met mantra’s is het goed om te luisteren zodat je ermee vertrouwd geraakt.
Dit vraagt tijd. Tijd om gewoonten naast je neer te leggen, terughoudendheid te overwinnen en nieuwe luistergewoonten te ontwikkelen.
Er zullen mantra’s zijn die je niet aanspreken. Je voelt heel snel welk gevoel je ervaart bij een mantra, of je er een goed gevoel bij ervaart, of je met die mantra resoneert. Alleszins zal je ervaren dat je stemming verandert. In het begin is het niet gemakkelijk de ongewone zinnen en lettergrepen te onthouden. Maar dat probleem kan je gemakkelijk oplossen door bij het beluisteren af en toe de tekst mee te zingen. Op een bepaald moment lukt het je de langere mantrateksten mee te zingen.
Eén van mijn vier kinderen zong al heel jong mantra’s mee met mij. Ik denk dat mijn dochter vier jaar was toen ik de eerste cd’tjes van Marshall kocht en genoot van mantrazingen. Op een gegeven moment zong ze de makkelijke mantra’s mee. Het mooie ervan is dat zij op haar beurt met haar dochter mantra’s zingt en ongeveer dezelfde leeftijd had als toen mijn dochter.
Ik vind het heel jammer dat kinderen doorgaans opgevoed worden met schreeuwerige muziek dat vergaande gevolgen heeft voor hun algemene ontwikkeling en zielskleur. En nog triester zie en hoor ik dat deze lijn verder wordt doorgetrokken tijdens feestjes op school, te beginnen bij kleutertjes die nog volop aan het indalen zijn op aarde. Ik kan hier nog verder over doorgaan. Dat komt nog wel eens in een volgend blog.
Onderstaand een prachtige eenvoudige mantra waarin je de pracht van je ziel eert. Mooi om dit samen met jouw kinderen of kinderen te zingen als je met kinderen werkt.