Paragnost Eddie en Consulenten

Helende kracht

Helende kracht van Aartsengel Zadkiël en Lady Amethyst. Helende krachtDe energie van Zadkiël is integrerend, harmoniserend en brengt meer evenwicht en ontspanning. Hij is drager van de violette vlam en bevordert spirituele groei en ontwikkeling. Zadkiël verbindt ons potentieel met het goddelijke zodat we ons volledig kunnen ontwikkelen met onze hoogste Zijn.
Hij helpt ons te groeien in dit bewustzijn en helpt ons dit bewustzijn te belichamen in ons dagelijkse leven. Hij harmoniseert onevenwichtigheden zodat we belangrijke levensthema’s kunnen voltooien.
Zadkiël bereidt elke overgang van de ene naar de volgende leerfase voor. Zijn kleur is violet en draagt de Straal van Orde en Magie. De zevende straal intensifieert de krachten van mededogen, vergeving, vrijheid en genade waardoor we aangeraakt worden vanuit compassie en vergeving.
Aartsengel Zadkiël en zijn tweelingziel Lady Amethyst vertegenwoordigen de geest van de Violette Straal, de zevende Straal en het Watermantijdperk en werken samen op de zevende straal van Ceremoniële Orde en Magie, de violette straal van transformatie. Deze straal combineert 3 stralen: Macht van God, Wijsheid van God en Onvoorwaardelijke Liefde. Deze stralen werken samen om gevoelens en gedachten op een hoger plan te brengen.
De violette vlam vertegenwoordigt genade en vergeving in de wereld. Door de macht van vergeving worden angst en boosheid getransformeerd in Liefde.
Door de aanroeping van de violette straal kan je vreugde, vrijheid, vergeving, compassie, gerechtigheid in je leven brengen. Ze kan je helpen het negatieve los te laten zodat je kan openstaan om te genieten van je leven. Iedere keer dat je Aartsengel Zadkiël en de violette straal aanroept, zal je een verandering in de wereld volbrengen en helpt ze op de spirituele toekomst voor te bereiden.
Je kan de volgende woorden hardop of zacht uitspreken of breng uitdrukking in jouw eigen woorden:
Aartsengel Zadkiël en Lady Amethyst
Ik roep de violette straal
om al het negatieve
dat nu om me heen is
te transformeren
Je kunt de oorzaak van de situatie beschrijven die daarvoor verantwoordelijk is.
Elke keer je Aarsengel Zadkiël en Lady Amethyst aanroept, creëer je krachtige positieve veranderingen voor jezelf en voor de aarde. We komen dichter bij ons Christus-Bewustzijn en helpen de wereld voor te bereiden op het Gouden Tijdperk.
Je kunt de violette straal visualiseren en je voorstellen hoe deze straal je van kop tot teen omhuld en je bevrijdt en losmaakt van alle negativiteit, al je angsten, die je belemmeren in je vrijheid om jouw weg te bewandelen. Zodra je de energie van de violette straal voelt, kan je deze uitbreiden voor de hele wereld.
Zadkiël ondersteunt je om afgesplitste zielsdelen te integreren, waardoor je zelfbewustzijn vanuit wie jij bent duidelijk wordt.
Doordat je pijn, verdriet en leed laat gaan, word je zelf je eigen verlossing.