Paragnost Eddie en Consulenten

Hartsbewustzijn

Hartsbewustzijn. Je groeiende Hartsbewustzijn is een expressie van goddelijke liefde die vanuit het hart van het universum komt. Voor de komende periode wordt een transmutatie gestimuleerd waardoor onze verbindingen veranderen van kleur en inhoud. Hartsbewustzijn. Je groeiende Hartsbewustzijn is een expressie van goddelijke liefde die vanuit het hart van het universum komt. Voor de komende periode wordt een transmutatie gestimuleerd waardoor onze verbindingen veranderen van kleur en inhoud. We worden bewuster een belichaamde uitdrukking van zuiver goddelijke liefde. Het is een proces dat zich langzaam voltrekt.

De liefde waarnaar velen verlangen en die gebaseerd is op verwachtingen en eisen, zal voor sommigen nog de manier zijn om de liefde na te streven. De liefde buiten zichzelf zoeken zal worden ervaren als een ontgoocheling, een teleurstelling met een gevoel van verraad en zich in de steek gelaten voelen. Dat is de realiteit die voorlopig nog de weg zal zijn tot het duidelijk wordt dat liefde niet langer gedragen kan worden vanuit de wil, het machtscentrum.

Er vindt een verschuiving plaats van het machtscentrum naar het hartcentrum. Terwijl we naar een open hartsbewustzijn groeien zal je ook veel zegeningen ontvangen. Richtingwijzers die het doel van je zielstaak verhelderen. Dat deze groei ook gepaard gaat met tests maakt ook deel uit van een groeiend spiritueel hartsbewustzijn. Was 2018 een heel intens jaar waarin we allen aangeraakt werden in onze diepste pijn, dan kan 2019 een aanloop zijn om vanuit dit bewustzijn je eigen meesterschap te claimen. Velen hebben 2018 als sterk transformerend ervaren en dit op veel aardse levensvlakken waaronder relaties.

De relatie met zichzelf diende te worden herbekeken. De basis van liefde werd ontmanteld in al haar patronen en verschijningsvormen. De liefde waarover veel wordt gepraat en veel wordt geschreven kwam heel dichtbij jezelf. Hou ik onvoorwaardelijk van mezelf? Het was een jaar van diepgaande reflectie en zelfreflectie en om ontdekken van vele diepe lagen. Hebben we ons huiswerk gemaakt of niet?

Voor sommigen was het heel intens huiswerk, maar niettemin zijn de mensen die ik heb begeleid zo krachtig, dapper en moedig geweest om de diepere lagen met geduld en vertrouwen aan te pakken.
Het herontdekken en ruimte geven van onze innerlijke godin als goddelijke inspiratiebron laat ons onze zachte kwetsbaarheid ervaren en delen op gepaste wijze. Het herontdekken van de innerlijke godin bij de man heeft langzaam maar zeker een weg gezocht in het zich kwetsbaarder opstellen in relaties. Het is een prachtige weg waarin de beiden polen zich gaandeweg verder zullen integreren vanuit de Nieuwe Tijdswaarden.

Er zullen ook tests van vergeving en zelfvergeving zijn, zo nodig om naar een open hartsbewustzijn te groeien. Het vasthouden aan wrok, wraak, boosheid houdt hartsverbinding tegen. Compassie en mededogen zijn de sleutels.
Er zullen ook tests van kracht zijn, want terwijl je bewuster bent, word je ook krachtiger. Kracht die voorheen vanuit de wil en het vissentijdperkchakra, de zonnevlecht, gebruikt wordt, verhindert jouw groei en de groei van anderen.

Dit is een manipulerende energie die niet aanzet tot het groeien naar een hartsverbonden relatie of vriendschap. Ga vooral voelen waar je zelf nog schippert tussen de beide en blijf vooral eerlijk met jezelf hierin. Het herkennen dat het nog gebeurt is een signaal dat dit gebied nog niet vrijgemaakt is van oude energie of oude patronen. Onderzoek dit bij jezelf en anderen vanuit mededogen en zonder oordeel. Wees getuige en neem waar.

Heb je de neiging om je op te offeren voor anderen dan kan je hier ook bewust de balans creëren door de lagen van het opofferingsgedrag te onderzoeken. Het kan een uitdaging zijn om iemand anders lief te hebben op een manier die niet schadelijk is voor jezelf. Wat heb je geleerd over ‘liefde’? Welke overtuigingen en aannames heb je verinnerlijkt en voor waarheid gehouden? In waarachtige liefde is er geen opofferen, geen slachtofferen, geen machtsspelletjes, geen manipulatie, geen overtreffen van elkaar. Zuiver je hart van wonden en tranen zodat je je hart opnieuw voelt stromen, open en kwetsbaar, krachtig en liefdevol. Je hart staat open om de liefde voor jezelf en anderen te ontvangen en te delen.

Het is een fantastische tijd om de hogere trilling van je innerlijke Hartsbewustzijn in jezelf van binnenuit te omarmen. Je hoeft niet langer te lijden om in liefde te Zijn, het lijden dat het Vissentijdperk, kenmerkte is voorbij. Je kan nu de keuze maken liefde te laten stromen met een veranderend bewustzijn.

Alles wat in overeenstemming is met de goddelijke intelligentie in jezelf is zich aan het manifesteren door je eigen vrije wil.