Paragnost Eddie en Consulenten

Hallo hoor je mij?

Hallo hoor je mij?Communicatie, gewoon praten, het is niet het eerste en waarschijnlijk niet het laatste blog dat ik hierover schrijf. Praten het lijkt zo gewoon, toch is dat het niet. Praten, we kunnen het zo goed … of dat nu mondeling is of met gebarentaal. Spreek je dan nog over praten? Is het dan communiceren? Uitwisseling?

Terwijl dit blog geschreven wordt is er een klant op de telefoonlijn en komt dit onderwerp ter sprake. Communicatie op een heel andere manier. Bevestiging dat dit blog de ether in mag? Daarvoor sprak ik met een bekende over ditzelfde onderwerp.

De vraag bij zowel de bekende als de cliënt ben ik dan een uitzondering? Ja! Helaas is het volmondig antwoord. Praten kunnen mensen soms als Brugman. Eerlijk toegegeven moest ik deze uitspraak even opzoeken. Gevonden op OnzeTaal:
Deze zegswijze gaat terug op een historische figuur: pater Johannes Brugman (1400-1473). Hij was een minderbroeder (ook wel minrebroeder), oftewel een franciscaan. De franciscanen vormen een wereldwijde broederschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De orde is gesticht door Franciscus van Assisi (1182-1226). Pater Brugman stond bekend om zijn vurige preken. Volgens F.A. Stoett is praten als Brugman al sinds de zestiende eeuw een vaste zegswijze.

Praten is toch wat anders als communiceren, praten kan men in zichzelf of praten tegen een persoon of dier ongeacht of bij de ander de boodschap of vraag aankomt of de juiste interpretatie gemaakt wordt. Tegen beter weten in blijven praten (als Brugman). Men weet allang het antwoord maar wil het simpel weg niet horen. Niet aanvaarden.

De cirkel draait rond of is het de neergaande spiraal? Binnen en buiten de cirkel wordt het gehoord? Wordt er wat mee gedaan? Komt het aan? Nog veel belangrijker komt het aan zoals het bedoeld wordt? Interpretaties … Is het een neergaande spiraal die door het praten alleen maar minder positief wordt. Niet begrepen of wel begrepen? Bewust gehoord of juist bewust niet gehoord? Wat een mogelijkheden zijn er aanwezig met gewoon simpel praten!

Is praten wel simpel dan? Of is praten best een kunst in sommige gevallen zelfs een vak? Inzichten geven, inzichten verkrijgen, welke persoon communiceert op de juiste wijze naar de juiste persoon? Niet iedereen hoort/leert op hetzelfde niveau.

Op school staat de docent voor de klas, een groep met kinderen, de docent gaat er (te) vaak vanuit dat het eenzijdig monoloog begrepen wordt. Op presentaties bijvoorbeeld tijdens netwerken gebeurt hetzelfde. Soms praat men dan ook ‘onbeschoft’ door de presentatie heen. Net als op school een rumoerige of onrustige klas vol met ongeduldige kinderen zit. De vraag van communiceren met praten is … Komt het wel aan? Hoort de ander wat ik zeg? Begrijpt de ander wat ik zeg?
Een terugkoppeling vragen???

Naast praten zijn er diverse andere manieren om te communiceren. Werkt het één niet gebruik het ander. Soms maken plaatjes of tekeningen dingen veel duidelijker. Zeker als men tegen een beelddenker praat. Sommige personen kunnen letterlijk opnemen wat er gezegd wordt. Praat men dus in een gezegde kan het zijn dat het net wat anders aan de overkant aan komt.

Misschien is dit wel een leuke beeldende vorming.
Stel je eens voor je staat aan de rivier van 50 meter breed. Aan de overkant staat de persoon waarmee je wilt praten. Je schreeuwt over het water. Zou precies hetzelfde aan de overkant aankomen? Zou het water en de afstand voor een vervorming kunnen zorgen van dat wat gezegd is?

Dan is het misschien makkelijker om gebaren te seinen. Maar … ziet de persoon aan de overkant welke gebaren jij seint? Beter nog om je af te vragen, begrijpt de persoon jouw gebaren.

Beter zou zijn een bootje op te zoeken en naar elkaar toe te gaan zodat de afstand kleiner wordt. Datzelfde is met praten hetzij communiceren. Doe het op hetzelfde niveau van de andere persoon. Vraag feedback.

Praten met anderen over meningen, inzichten, verschillen mogen er zijn. Maar communiceer, praat met elkaar. Neem geen zaken aan waarvan je niet daadwerkelijk weet of het zo is.

Praat, communiceer, speel pantomime, teken, beeld het uit.

Medium Esther