Paragnost Eddie & Consulenten

Goede en verkeerde keuzes?

Goede en verkeerde keuzes?Vaak is er de vraag ‘Welke keuze moet ik maken, als jij het me kan vertellen dan kan ik verder’. Het ligt allemaal niet zo simpel.
In eerste instantie is de essentie van een aardse incarnatie bewust te worden van onszelf, om zo ons vermogen een keuze te maken te activeren. En voor velen van ons is het juist dat vermogen waar als een berg tegenop wordt gezien.
Hoe maken we keuzes? En stel dat het verkeerde keuzes zijn?
Er zijn echter geen verkeerde keuzes. Velen breken onnodig het hoofd over bepaalde beslissingen, vertellen zichzelf dat ze bij elke kruising op het levenspad een goede en een verkeerde richting kunnen uitgaan.
Soms blijven sommigen op een kruising vastzitten en zijn niet in staat om de richtingwijzers te begrijpen of een beslissing te nemen. En dan wordt het antwoord bij een raadgever gelegd.
Sommigen hebben de neiging te denken dat de zelfopoffering en de moeilijkste weg kiezen heilzamer is dan de weg van vreugde en zelfvervulling. De invloed van de christelijke invloeden spelen in dit geval een belangrijke rol. De overtuiging dat lessen enkel geleerd kunnen worden door pijn en lijden zit vaak heel diep verankerd in iemands gedachten.
Wanneer we eenmaal meer inzicht krijgen in de mechanismen van het hogere zelf – of het innerlijke goddelijke zelf – ontstaat ruimte voor meer creativiteit en innerlijke vrijheid en worden keuzes en beslissingen genomen die resoneren met de ziel.
Ieder van ons incarneert met een inkomende wil. Hierin kunnen we aangespoord worden om les te geven, te genezen, liefde en harmonie te creëren, te onderzoeken, te filosoferen enz.
Het herkennen en erkennen van onze volle wil om ons volledig te verbinden vormt de rode draad van ons leven en is een centraal thema. En dat is iets wat wijzelf moeten doen. Dat kan niemand anders.
Velen verlangen ernaar bevrijd te worden van de last om keuzes te maken. Maar dit werkt niet op die manier. Het vraagt echt de bereidheid om verbinding te maken met je innerlijke goddelijke zelf. Je niet te laten bepalen door wat om je heen gebeurt, met wat de in de buitenwereld gebeurt of wat anderen doen. Hierdoor ontstaat heel wat onrust en verwarring. Bovendien zijn alle ervaringen die je opdoet heel waardevol in je spirituele groei en het expanderen van je potentieel.
Hogere zelven willen dat ieder geïncarneerde zichzelf manifesteert maar niemand verwacht van jou het onmogelijke.
Jouw gidsen en spirituele raadgevers hopen dat je in je incarnatie vreugde en bewustzijn vindt in verbondenheid met de aarde en wat zij jou te bieden heeft.
De belangrijkste fundamentele wet van onze menselijke natuur is niemand kwaad te berokkenen. Het respecteren van deze wet en hiernaar leven, laat je altijd de juiste keuzes maken. Met vertrouwen gebruik maken van de vele mogelijkheden die je leven je schenkt, verandering kunnen toelaten, niet gehecht zijn aan elke verandering die plaatsvindt, zorgt ervoor dat je de juiste koers vaart op je tocht door je aardse spirituele evolutionaire kansen heen.
Vanuit deze belichting zijn er in de ruimste zin geen verkeerde keuzes. Voor je aan deze aardse incarnatie bent begonnen, heeft je hogere zelf keuzes gemaakt die de rode draad vormen van al je evolutionaire ervaringen.

Warme groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com