Paragnost Eddie en Consulenten

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatieGeweldloze communicatie. De basis van geweldloze communicatie werd ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die geïnspireerd werd door onder meer Carl Roger, Gandhi, Martin Luther King. De rode draad van geweldloze communicatie in verbinding met elkaar en jezelf te komen en te zijn vanuit wederzijdse empathie.

Allen hebben we het vermogen om geweldloos te leren communiceren en dit is in de tijd waarin we leven echt nodig. Leren op een harmonieuze en vredevolle manieren samen te leven. Iedereen kan ook leren om helder en transparant te communiceren. Zonder ruis, zonder ondertoon. Hoe vaak zeggen we ‘ik heb het hem/haar laten voelen’, ‘ hij/zij zal het wel hebben begrepen wat ik bedoelde’. Is dat zo? En hoe kan jij weten dat dit zo is? Waaruit leid jij dit dan af? En wat is uiteindelijk het doel van sub-assertieve communicatie?

Communicatie kan heel schadelijk zijn als deze als manier om macht te krijgen, iemand te kwetsen met andere woorden als ‘wapen’ gebruikt wordt. Woorden kunnen verbinden en kunnen vernietigen.

Hoe vaak stel je de vraag aan iemand van wie jij vindt dat hij/zij iets niet goed heeft gedaan ‘waarom heb je dit gedaan, waarom heb je dit op die manier gedaan? Meestal kan de ander hierop niet onmiddellijk een redelijk logisch opgebouwd antwoord geven. Gevolg is dat de ander zich zal verdedigen of in de weerstand komen. Eigenlijk weet niemand waarom hij/zij dit heeft gedaan, of waarom hij/zij dit op die manier heeft gedaan.

Waarom doe je iets zoals je het doet? Meestal omdat je denkt dat dit goed is, een goede manier is en mocht je op voorhand weten dat dit niet goed is of niet de juiste manier, dan zou je het wellicht anders hebben gedaan. Degene die je op de rooster legt eist wellicht onmiddellijk een verklaring en als dit niet gebeurt, mag je ook nog een fikse uitbrander verwachten met als gevolg ruzie.

Geweldloze communicatie laat echter geen ruimte voor opkroppen van emoties of het negeren van moeilijke gesprekken. Soms wordt een verwrongen beeld geschetst van geweldloze communicatie, alsof je als schapen en lammetjes elkaar zegent en met de mantel der liefde toedekt. Dit is wat net te vaak gebeurt tussen mensen en dat is pas geweld plegen ten opzichte van jezelf.

Het doel van geweldloze communicatie is duidelijk zijn over wat jij voelt, wat er bij je leeft, wat je ervaart in een situatie en de ander uitnodigt om te luisteren. Je nodigt de ander niet uit door te lopen schreeuwen en vloeken, verwijten naar iemands hoofd te slingeren. Je creëert het tegendeel. Ofwel krijg je een situatie waarin verbaal, fysiek en instrumenteel geweld het gevolg is, of de ander loopt weg. Is er iets opgelost? Niets. In beide reacties krijg je een verliessituatie langs beide kanten.

Als je boos bent of angst ervaart is het belangrijk dit te erkennen en dit te benoemen vanuit jezelf. Wat hebben velen geleerd in communicatie? JIJ maakt me boos, Door jouw gedrag word ik bang. Dat kan wel zo zijn in jouw beleving, alleen duw je de ander in een hoekje en die staat wel op het punt zichzelf te verdedigen met een antwoord als ‘ En jij dan, kijk eens wat je me allemaal flikt met je domme acties ‘ en ‘ Jij bent gewoon een bange wezel, je durft nog niet eens je mond open te trekken waar het moet ‘. Verwijten, beschuldigingen wat niet tot de gewenste oplossing leidt.

Leren om te communiceren vanuit jouw gevoel komt helemaal anders bij de ontvanger binnen dan boodschappen waarin de ander als de oorzaak van jouw boosheid, angst, verdriet bekogeld wordt. Ik hoor wel eens in gesprekken ‘ja, maar, het is toch wel waar, HIJ of Zij heeft me in de steek gelaten’. Ik geef niemand gelijk, want het gaat niet om wie gelijk heeft.

Dan help ik jou in het voeden van strijd en daar ga ik niet in mee. Ik kan wel je boosheid, verdriet, angst horen en spiegel je in jouw manier van omgaan met, zodat jij in je hart kan landen. Ik leid je er wel naartoe en doorheen, tenminste als jij ervoor openstaat. Waar conflicten en ruzies heersen, zijn er meerdere aanwezigen , met elk hun eigen aandeel in het ofwel laten escaleren ofwel het vanuit geweldloos aan te pakken.

Soms worden mensen wel een boos omdat ik die energie niet verder wens te voeden, ook al hoor ik de klacht, het verhaal maar vooral ook het verlangen naar het krijgen van gelijk. Mocht ik hierin meegaan, dan voed ik jouw pijn en lijden en bekrachtig ik dat je een slachtoffer bent, overgeleverd aan de ander zijn of haar demonen.

Leren communiceren zonder de ander te beschuldigen is een soms moeizame weg, omdat we ten eerste vaak in onze thuisomgeving communicatiepatronen hebben overgenomen, omdat in het onderwijs toch te weinig aandacht wordt gegeven aan geweldloos communiceren ondanks alle programma’s rond pesten en agressie, omdat op de werkplek verwacht wordt dat volwassenen zich op een emotioneel volwassen manier kunnen gedragen tegenover elkaar terwijl ook op de werkplek procedures worden vastgelegd rond pesten, stalking, mobbing, osgw enzovoort. Kortom, de realiteit dat het met onze algemene communicatievaardigheden triestig is gesteld, ziedaar de vele protocols en bestraffende reglementen op papier.

Het doel van geweldloos communiceren is het bevorderen van verbinding, veiligheid, transparantie, gelijkwaardigheid, diepere zingeving en betekenis en wederzijds respect.

Door het jaren communicatietrainingen te geven met experts volgens de basisinzichten van Marshall Rosenberg heb ik ook heel veel geleerd over mijn patronen in communicatie, wat ik had meegenomen vanuit mijn gezin van oorsprong en hoe ik dit zelf kon veranderen. Ik stond ook vaak verbaasd hoe snel we uit onze hartsenergie gehaald worden als we ons aangevallen of niet begrepen voelen en hoe gemakkelijk we teruggrijpen naar toxische communicatiestrategieën, een slag onder de gordel toedienen, anderen een niet zo fijn gevoel geven om ons zelf beter te voelen. Belangrijk in het hele blog is: bewust worden van onze communicatiestijl en waar het toch ergens wringt in de onderstroom, erkennen en veranderen.

Het verlangen dat de ander zal veranderen, mag je loslaten. Meestal komt de verandering als vanzelf of kan je niet anders dan een contact verminderen of zelfs stopzetten of in het werk zakelijk houden. Niet altijd gemakkelijk. Maar niemand heeft ons beloofd dat communicatie zo gemakkelijk zou zijn, zeker niet in een tijd waar zoveel strijd vanuit de eigen binnenwereld volop aan de gang is.
‘ Communicatie leidt tot communicatie- tot gemeenschap, dat wil zeggen, tot begrip, intimiteit en wederzijdse waardering’.