Paragnost Eddie en Consulenten

“ESSE BONUM AD INVENSUM”

december-maandWat een ongelofelijke drukte geeft de maand december toch altijd.
Wist je dat bedrijven al halverwege het jaar bezig zijn met de decembermaand?
Vooral de winkeliers en de grote bedrijven zijn daarmee bezig.
Als jij languit in de zon ligt dan zijn zij al bezig met de catalogus voor de kerst.

Tja het is een vreemde gedachte gezien ‘’de toestand in de wereld’’ zou G.J.B. Hiltermann zeggen.

Maar deze maand die doorspekt zou mogen zijn van liefde en harmonie geeft ook veel tegenstrijdige gevoelens.

Temeer omdat er overal crisis, en honger en oorlog is die nooit winnaars heeft maar alleen verliezers kent.
En de onnozelheid van de mensen die denken te moeten vechten om een stukje land terwijl de hele wereld van iedereen is. Hoe dom om dan wel met Kerst een wapenstilstand te houden terwijl deze mensen niet eens kerst vieren kan jij het nog begrijpen?

Maar goed we zullen ons daar vandaag maar niet het hoofd over breken want er is behoefte aan andere zaken.

Graag kom ik even terug op de mensen die alleen thuis zitten en in de laatste 2 weken van het jaar zichzelf erg tegenkomen in eenzaamheid. Mensen die nooit iemand zien om de een of andere grote egotrip van een ander …noem het maar op kinderen, broers, zussen en anderen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en of denken dat ze alles beter weten en daardoor de kloof tussen de mensen die ‘’zeker wel van ze houden’’ steeds groter laat worden.

Vaak heb ik al aangegeven dat dit toch echt inherent is aan de tijd waarin we leven.
Alles wat wij mensen nu ondergaan is nodig om inzicht te krijgen in onszelf en in de ander.

Zo moeilijk om met mijn partner, kind, ouder etc om de tafel te zitten hoor ik vaak zeggen.

Klaarheid scheppen in de ontstane problematiek is niet altijd eenvoudig . Omdat juist dat ego er altijd veel plezier in schijnt te scheppen om de boel weer te verknallen,

Wat is dat eigenlijk het EGO? Simpelweg verklaard is het ego …wie je bent…ik, ikzelf.
Maar als je het EGO gaat analyseren dan krijg je een andere uitkomst. Er zijn diverse delen van het ego en geloof mij we hebben ze allemaal in ons maar de een heeft een andere blauwdruk dan de andere dus zijn we ook niet allen hetzelfde.

Egoïsme, egocentrisch, in het middelpunt van de belangstelling willen staan , altijd de aandacht op zichzelf willen vestigen, haantje de voorste willen zijn, gezien willen worden, krachtig, doortastend, vechter.

Bescheiden, liefdevol, empathisch, warm, hartelijk, aandachtig, zorgzaam, attent, vredestischter.

En dan heb je nog de mensen die beide in zich hebben en dus daar een goede balans in kunnen hebben.

Maar als je partij 1 en 2 naast elkaar aan tafel zet dan kun je wel begrijpen dat er een behoorlijk onbalans kan zijn.

De eerste groep kan zeer dominant aanwezig zijn en dus de ander geen ruimte geven.
Dan krijg je dus overheersend en dominerend gedrag naar de ander toe.
Wat er dan wordt gecreëerd is dat de verhoudingen scheef gaan groeien.

Als iemand steeds maar aan het woord is en de ander niet eens zijn verhaal kan afmaken of steeds wordt geïnterrumpeerd door de ander, kun je wel verwachten dat er iets gaat smeulen. Als dat 1 keer gebeurt dan kun je denken ‘’nou maar eens even een tijdje wachten om die gast weer eens uit te nodigen’’. Maar het kan ook ontstaan in de directe omgeving. Kind/ouder, broer, zus , partners etc

Want geloof mij er is echt geen rede mogelijk met deze mensen .
Betweters ook onmogelijk om daar een goed gesprek mee te hebben. Ze draaien alles naar zichzelf toe en omdat ze ook tamelijk dominant zijn is er dus ook geen communicatie mogelijk.

De 2e groep is dus eigenlijk te weinig in het ego aanwezig en laat zich ondersneeuwen door groep 1.
Als dit op regelmatige basis gebeurt neem van mij aan dat er dan zo een disharmonie ontstaat dat dit een smeulend vuurtje wordt.
Zo ook met de kinderen die het niet eens zijn met de ouders, of andersom dat kan ook zo zijn.

Wat je ook doet en wat je ook voelt, probeer op zijn minst op een fatsoenlijke manier met elkaar te praten.
Houdt de communicatie open. En heb je iemand in je omgeving die echt niet voor rede vatbaar is en al deze eigenschappen heeft van groep 2, laat het dan want dit kost je echt je energie.

Maar wat nu dan? Want ja je wil geen problemen met elkaar maar ze zijn er wel.
En nog sterker ze worden niet opgelost omdat ego 2 niet openstaat voor verandering.

Mijn grootmoeder zei altijd ‘’wat water bij de wijn doen’’ daar is nooit iemand slechter van geworden en ‘’een harde noot kun je ook kraken’’ ook zo een mooie uitspraak.

Maar goed je hebt alles al geprobeerd en niets heeft echt geholpen en van alle pijn en narigheid ben je een stuk verdrietiger in het leven komen te staan want je wilt dit niet dit is niet zoals het hoort toch?

Nee dit is inderdaad niet zoals het hoort, maar om jezelf te beschermen en om niet steeds in die diepe poel van verwijten en haatdragende energie te worden meegesleurd heb je afstand genomen van degene waar je zoveel van houdt.
En terecht want zulke toxische relaties doen je niet goed dit is ziekmakend en dat kun je dus missen als kiespijn.

Maar… en daar begon ik mee in dit blog , ‘’luister eerst eens naar iemand en oordeel niet’’ als diegene alleen is daar een goede reden voor.

Zij zelf hebben er misschien voor gekozen om alleen te blijven , of de ander heeft afstand genomen om dezelfde reden…zelfbescherming!

Hopelijk als de tijd daar is en men zijn aardse lessen heeft geleerd en dus de inzichten heeft mogen ontvangen die hierin nodig waren dat men dan weer om de tafel kan zitten met elkaar.

Maar weet wel dat een langdurige afstand van elkaar ook vervreemding brengt.
Soms geeft het rust in je leven als je die afstand ook daadwerkelijk te creëert.
En is het belangrijk om jezelf de tijd te geven tot inzicht te komen.

Maar breng wel klaarheid in de situatie met elkaar, dit brengt je dichter bij jezelf en ook naar de ander.

En als dat echt niet lukt en je hebt alles al geprobeerd dan laat het voorlopig gaan.
‘’Gods wegen zijn echt ondoorgrondelijk, en als het zo moet zijn ‘’than so be it’’

En deze mensen zitten dus alleen , en vooral met de feestdagen doet dan pijn.
Gezien alles er mag zijn, mag er ook een arm om de schouder zijn en een vriendelijk woord of een extra kerstkaart of wat er in je opkomt als je iemand kent die alleen is.

Doe dit uit je hart, maar oordeel niet van hij zij zal het zelf wel hebben veroorzaakt want soms zit er een diepe smart onder iemands verhaal, en je kunt nooit achter iemands voordeur kijken.

Wees er voor elkaar en heb elkaar lief omdat zoals al eerder is gezegd ‘’niemand heeft ons morgen beloofd’’ en als we opeens iemand moeten missen doordat we zo een harde kop hebben naar elkaar toe dan is dat echt een pretje geloof mij maar… en dat is een waarheid als een koe.

Ik ga afsluiten met de woorden ‘’ESSE BONUM Ad INVENSUM’’

Heb het goed met elkaar,

Liefdevolle omhelzing,

Eliza-Lis
www.yoirotterdam.nl