Paragnost Eddie en Consulenten

Energiestromen binnen het gezin

Energiestromen binnen het gezinEnergiestromen binnen het gezin en de impact er van op het individu

Toen de eerste keer iemand tegen mij zei, alles is energie, begreep ik daar niet van. Ik dacht, ja hoor een steen die energie uitzendt en knuffelen met een boom. Geloof er niets van. Naarmate de tijd vorderde, spiritualiteit mijn aandacht kreeg, werd steeds meer duidelijk wat wordt bedoeld met energie.

Je moet het zo zien. Jij bent jij, je straalt een bepaald gevoel uit. Dat pikt een ander op, net zo goed als jij energie van een ander oppakt. Een voorbeeld, je hebt je erg verheugd op een feest en je stapt er binnen en al je goede gevoel verdwijnt, het feest voelt bedompt aan, er wordt niet gelachen, gedanst. Het levert je een kater op.

Dit kan diverse oorzaken hebben. Jouw beeld wat je er bij had, voldoet niet aan die verwachting. Maar het kan ook heel goed zijn, dat diegenen die aanwezig waren, in een bedompte energie zaten. Je pikte dat op en het gevolg daarvan was, dat jouw vreugde er door verdween.

Ditzelfde werkt in de werksfeer, we noemen dat dan ook wel de cultuur binnen de organisatie. Is die verziekt, dan voel je dat. De mensen zenden energie uit die niet fijn aanvoelt. Dit is allemaal energie die wordt uitgezonden en we bewust of onbewust opvangen.

Binnen een gezin is er ook sprake van energiestromen. Aangezien elk mens anders en uniek is, zal iedere persoon binnen een gezin energie anders binnen krijgen en aanvoelen. Aangezien we hier niet bewust bij stilstaan, kunnen hierdoor binnen een gezin conflicten ontstaan, omdat we interpreteren op basis van ons eigen gevoel.

Een gezin start met twee partners, die op hun beurt een bepaalde energie hebben. Als die liefdevol naar elkaar is, zullen eventuele kinderen een liefdevolle energiestroom ervaren. Als de ouders met elkaar in conflict zijn, voelen kinderen die energie. De een zal zich er niet aan storen, de ander wel, die voelt dat conflict en kan er voor wegduiken, of juist lastig gedrag gaan vertonen.

Diegene die wegduikt, die valt niet op, maar raakt zo wel zichzelf kwijt en zal dit blijven doen de rest van zijn leven. Diegene die lastig is, valt wel op. Ouders hebben zelf nu al moeite met zichzelf, kunnen dat lastige kind er niet bij hebben, zien niet in dat het door hun zelf komt. Dit kind wordt, net zoals het kind wat zich terugtrekt, niet begrepen.

Kinderen ontwikkelen zich aan de hand van de energiestromen binnen het gezin. Ze zijn daar heel gevoelig voor en ouders hebben de taak zich hier bewust van te zijn. Door de uitwisseling van deze energie ontstaat een gevoel van nodig hebben en ontwikkelt zich een angstenergie.

Op volwassen leeftijd zorgt dat voor maar moeilijk iemand los kunnen laten, zich vrij te voelen, anderen geen vrijheid te gunnen, bezitsdrang in de eigen relatie, waarbij angstenergie de boventoon voert.

De verbinding is dan niet vanuit een vrijheid, maar vanuit een gebondenheid waar vertrouwen ontbreekt. Hierdoor ontstaan spanningen in de relatie. Met het gevolg dat eventuele kinderen ook weer geconfronteerd worden met een verkeerde energiestroom binnen het gezin. Zo blijft het zich herhalen.

Hoe kun je dit patroon doorbreken, als je dit bij jezelf herkent, want dat is de eerste stap naar heling? Contact opnemen met een medium of paragnost van Paragnost Eddie, die jou laten begeleiden hierin. Je krijgt inzichten mee, waardoor jij geworden bent, zoals je nu bent. Waarom relaties altijd desastreus verlopen en aflopen. Samen oefenen in vrijheid het leven te leven in plaats van nodig willen zijn en gebondenheid op de verkeerde manier invullen.

Medium Claire
Paragnost Eddie