Paragnost Eddie en Consulenten

Energetische effecten van verachting en oordeel

Energetische effectenEnergetische effecten van verachting en oordeel. In essentie zijn op energetisch niveau geen goede of slechte mensen. Er zijn mensen die onderhevig en beïnvloedbaar zijn aan de werking van bepaalde krachten, waardoor er een verstoring ontstaat. Dit kan leiden tot handelingen die veroordeeld worden.

De daden worden afgekeurd en kunnen leiden tot verachting en minachting.

Ik stel me de vraag of we vrij zijn van oordelen, vrij zijn van verachting en minachting. Luister eens naar de manier waarop je over iemand praat die je persoonlijk niets misdaan heeft en die je toch veracht.

Luister eens naar een gesprek waarbij op een verachtelijke manier over een collega bijvoorbeeld wordt gepraat. Bij de mogelijke vraag waarom, komt geen verstandig antwoord. Er is geen reden toe en toch gebeurt het.

Ik denk dat we hier doorgaans niet bij stilstaan dat er een verstoring optreedt in het harmonische energiepotentieel.

Hoe moeilijk is het om niemand te verachten? Kijk je neer op verslaafden, alcoholisten, daklozen, prostituees, werklozen, om maar enkele voorbeelden te geven. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je zomaar in eenzelfde situatie kan belanden?
Niemand wordt zo geboren, maar zijn zo geworden door levenssituaties. Zeer weinigen tonen interesse in iemands voorgeschiedenis.

Het verachten van collega’s op het werk is nog zoiets. Niemand is perfect. Waarom zo hard oordelen en verachten? Omwille van gemaakte fouten? Fouten die iedereen kan maken. In het ergste geval kan een conflict ontstaan en kun je zelf je baan verliezen. Zelfs mocht je het nog bij het rechte eind hebben.

De manier waarop iemand zich kleedt, wat gaat ons dat aan? Als iemand alleen al veracht en veroordeeld wordt op de manier waarop deze zich kleedt verandert je energie op een negatieve manier en kom je zelf op de trap van goed en slecht te staan.

Het verbaast me telkens weer als ik iemand hoor zeggen al ver te staan in het transformatieproces, en de lading van verachting en minachting waar te nemen in de vragen die worden gesteld, de verhalen die worden verteld.

Er is niets verkeerd mee om trots te zijn op succes. In principe hoeft niemand zich hieraan te storen. Het evenwicht wordt pas verstoord als het verhoogde eigenwaardegevoel gesteld wordt tegenover een minachtende houding ten opzichte van de onvolmaaktheden, zwakheden of bescheiden prestaties van anderen. Hier verandert dus het eigenwaardegevoel in ijdelheid en soms wel eens naar superioriteit.

Superioriteit en verachting zijn twee menselijke zwakheden. Kwaliteiten worden tegenover elkaar gesteld. Zelfs op energetisch niveau maakt het geen verschil of het superioriteitsgevoel naar buiten toe geuit wordt, dan wel zichzelf in stilte feliciteert in vergelijking met anderen. Het expliciet uitdragen van zich superieur voelen brengt niets dan vijandigheid.

Bij deze zijn er voortdurend balancerende krachten aan het werk, waardoor we dan een tik op onze schouders krijgen, zodat het evenwicht zich kan herstellen. Sommigen noemen het karma. Zoals ik het bekijk, gaat het over het ofwel in stand houden van een overtollig energiepotentieel of het in balans brengen ervan.

Kennis heeft ons enig goeds gebracht, al draagt veel kennis niet meer bij voor de transitie. De schadelijke effecten van verachting, schuld- en minderwaardigheidsgevoelens en superioriteit zijn er helaas niet minder op geworden.

Kortom: wat je ook doet, veracht nooit een medemens, dit is de gevaarlijkste veroordeling, waarin je zelf wel eens op diezelfde plek zou kunnen komen te staan.