Paragnost Eddie en Consulenten

Echt waar?

Echt waar?Echt waar? Ja … echt. Het is bijna net zoiets als ‘waarheid’ jouw waarheid is mijn waarheid niet. Wat voor de één echt is, is voor een ander een heel ander iets. Dan komen naar het gevaarlijke gevoel, gevoel wat is nu eigenlijk gevoel? Hoeveel woorden zijn er, die voor ieder een ‘eigen’ of ‘andere’ betekenis heeft.

Die persoon is vaag, is dat wel zo? Een persoon is een individu, een mens, met een eigen rugzak. Een rugzak waar andere belevenissen en ervaringen inzitten dan van anderen. Iedereen heeft namelijk andere gebeurtenissen in het leven meegemaakt. Zelfs als je drie mensen die dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt vraagt wat er is gebeurd, laat staan hoe zij het hebben beleefd krijg je drie verschillende antwoorden.

Een persoon labelen is misschien toch niet zo handig. Het voorbeeld van een vaag persoon … dat heeft mogelijk meer te maken met hoe deze persoon zich uit. Door de communicatie kan deze persoon zich inderdaad in vage termen uiten. Echter zou daar niet een reden achter zitten?

Vage termen in communicatie is fijn, dat hoef je namelijk geen ‘echte’ uitspraken zoals ja of nee te doen. Een gevoel van angst om een ander te kwetsen lijkt dan belangrijker. Helaas kan de ander er niets mee. De ontstane situatie wordt dan de ‘vage’ persoon iets gaat doen dat tegen het eigen gevoel in gaat.

Gevoel daar is het woordje weer. Gevoel, temperatuur, ziek, boos, blij, geïrriteerd, gefrustreerd, enthousiast … enkele woorden voor gevoel. Maar wat als jij nou eigenlijk niet weet wat jij voelt?

Niet weten wat je voelt, kan te maken hebben met het feit dat je nooit geleerd hebt om je te uiten, de woorden van gevoel niet kent, of daadwerkelijk niet voelt. Daadwerkelijk niet voelen kan dan weer met overleven te maken hebben.

Een eigenschap van een persoon dat in ‘overleven’ zit, is iedereen tevreden willen stellen. Ten koste van zichzelf.
Als de persoon dan besluit te gaan werken aan zichzelf, of inzichten heeft gekregen, kan degene veranderen. Een veranderingsproces of transformatie wordt dan ingezet.

Echte vrienden blijven! Degene die vertrekken passen niet meer in het leven. Ook kan het voorkomen dan degene en de vriend beide in een fase zijn waarin men even niets meer voor elkaar kan betekenen. De vriendschap wordt dan even op een laag pitje gezet.
Vaak volgt men elkaar nog wel, op welke wijze dan ook. Na een aantal jaar of jaren komt men weer bij elkaar.

Dat is ‘echte’ vriendschap.

Mogelijk gaat men verder op oude voet … Soms zijn er even uitspraken van spijt van elkaar niet begrepen te hebben of anders. In het nieuwe contact kan het zijn dat men toch vreemden voor elkaar is geworden. Vaker zijn beide gegroeid in het leven.

Is dat niet mooi? Door de groei van beide levenspaden die even van elkaar zijn afgeweken, ontstaat er weer een hecht vriendschap.

In de huidige tijd zou dat bijvoorbeeld ook kunnen zijn door samenwerking van de inmiddels vele eigen ondernemers. De samenwerking die een nieuwe groei en kijk op de ander brengt.

Hoewel er mensen zullen zijn, die nu even denken, zo werkt dat niet bij mij … zijn er ook mensen die het heel herkenbaar vinden.

Voor de mensen die het niet herkennen, laat het eens stromen, sta er voor open. Het hoeft niet, nieuwe vriendschappen met andere personen is ook fijn. En voor dit moment Echt!

Echt? Ja of nee, echt waar?

Medium Esther