Paragnost Eddie en Consulenten

Dromen, Over dromen

Dromen, Over dromenDromen, Over dromen heb ik een en ander herzien nadat ik Martijn Van Staveren heb gevolgd en gelezen. Ik volg Martijn nog steeds, omdat de informatie die hij aanreikt laat nadenken over wat we voor waarheid aannemen en hoe we door valse waarheden uit onze liefdeskracht gerukt worden.

Dromen kunnen heel sterk ingevoegd zijn door donkere energieën. En of we dit nu graag horen of niet. Als we geloven dat er enkel het licht is, houdt dit zich ook vast aan een valse overtuiging. We mogen de beide energieën erkennen, waarnemen.

Dromen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn. In ons dagbewustzijn lukt het om destructieve gevoelens te onderdrukken. In dromen komen ze tevoorschijn.

Woede, afgunst, lust en razernij; donkere kanten in onszelf kunnen niet gecensureerd worden. Soms zijn de dromen afschuwelijk die niet noodzakelijk negatief hoeven te zijn. Die dromen kunnen uitlaatkleppen zijn voor diepe emoties zonder er iemand schade mee te berokkenen. Het helpt om in het dagelijkse leven controle te houden.

Dromen waarin kwaadheid en boosheid op anderen een thema zijn of zelfs herhaaldelijk gedroomd worden, duiden erop dat de dromer zich verstikt en onderdrukt voelt in het dagelijkse leven. Die onderdrukte emoties vinden de uitweg via dromen.

Op dezelfde manier kan onderdrukte woede in een droom behoorlijk verpletterend tot uiting komen. Doorgaans wordt de schuld gericht naar mensen tegen wie we een verdrongen en onderdrukte wrok koesteren uit een al dan niet ver verleden.

Soms worden die diepere gevoelens geprojecteerd op mensen van wie we houden en die totaal niets te verwijten valt. Het projectmechanisme treedt spontaan in actie.

Ze vormen het gemakkelijkste doelwit voor die diepere gevoelens. Dit soort dromen fungeren als een natuurlijke vorm van ontlading.
Als deze dromen echter heel vaak en intens optreden, is het belangrijk om de oorzaak van die diepere innerlijke spanningen op te sporen.
Dromen waarin je iemand vermoordt, is de ultieme uiting van woede. Vaak is het niet meer dan een uiting van de latente boosheid die je voelt ten opzichte van het slachtoffer, maar het kan ook betekenen dat er jaloezie is jegens die persoon.

Door hem/haar te doden eigen je je goede eigenschappen die je heimelijk in hem/haar bewondert toe.
Dromen van deze soort zijn onder invloed ingevoegd door de donkere werkzame krachten. Hoe bewuster we worden van de aanwezigheid ervan, hoe krachtiger we deze kunnen ontmantelen en wegsturen. Sommigen ervaren dit als beangstigend en willen zich enkel met het licht verbinden. Het ontkennen van het bestaan ervan in deze kunstmatig gecreëerde matrix richt zich voornamelijk tot lichtwerkers en iedereen die uit de matrix wil loskomen.

Het gaat, zoals ik begrepen heb, om bewustzijn.

In de literaire roman van Bob Kukler (Box 80) ‘De Holist’ kan je binnenkort lezen hoe onze realiteit veraf staat van het leven waarvoor we bestemd zijn.
En hoe we opnieuw in onze scheppings- en liefdeskracht de verbinding kunnen creëren vanuit onze innerlijke godin in balans met onze innerlijke god. Dit is wat we als gift mogen ontvangen via Bob.

We staan elke dag klaar om iedereen te ondersteunen in dit prachtige en soms intense transitieproces.