Paragnost Eddie en Consulenten

De spirituele krijger in onszelf

De spirituele krijger in onszelfDe spirituele krijger in onszelf, We ontmoeten onze archetypen in de relatie met onszelf. De manier waarop we ons eigenwaarde en zelfliefdegevoel uiten, wordt via twee archetypen naar buiten gebracht met name de spirituele krijger en de uitslover.
De uitslover die we kunnen herkennen in onszelf is een thema dat verwijst naar erkenning. Erkenning die gezocht wordt in de buitenwereld. De verantwoordelijkheid in het geven van (? zin loopt anders niet) herkenning in onszelf wordt uit handen gegeven. Het uitsloven naar erkenning en liefde is gebaseerd op doen en niet op zijn. Onbewust wordt gezocht naar een relatie die dit beeld bekrachtigt. De uitslover krijgt door het in stand houden van dit patroon vaak een partner die dominant en mogelijks gewelddadig gedrag vertoont.
De goedkeuring blijf meestal uit. De goedkeuring waarnaar wordt verlangd, komt pas als we geleerd hebben onszelf vanuit onze zelfliefde en innerlijke liefdeskracht te bekrachtigen.
De innerlijke overtuiging niets waard(ig) te zijn dienen we tot op een diep niveau te healen.
Daartegenover staat het archetype van de spirituele krijger, de heldin/held die in contacten met anderen intuïtief te werk gaat. Gelijkwaardigheid is belangrijk.
Als we onze buitenzintuiglijke gevoeligheid onderdrukken, negeren, afwijzen kunnen gezondheidsproblemen ontstaan, waaronder spijsverteringsproblemen, overgewicht, maagzweren.
Innerlijke conflicten en afwijzingen, waarmee de spirituele krijger geconfronteerd wordt, dwingen hem naar zichzelf op zoek te gaan. Het zoeken naar de innerlijke heldin/held/spirituele krijger in zichzelf.
Het is een krachtig archetype, waarin enerzijds groei en ontwikkeling conflicterend kan inwerken met de buitenwereld. Het integer optreden en handelen, waarnemen wat er precies gebeurt is heel belangrijk voor hem/haar, hoe onverklaarbaar of onpopulair dat ook mag zijn voor anderen.
De spirituele krijger, heldin/held verbindt zich met zijn/haar goddelijke innerlijke scheppings- en liefdeskracht.
De weg naar het hartsbewustzijn is de volgende stap in onze groei naar het onvoorwaardelijke liefhebben van het goddelijke wezen dat we allen zijn.