Paragnost Eddie en Consulenten

De Reboundrelatie

De ReboundrelatieDe Reboundrelatie. Iedereen kent vast wel iemand die niet alleen kan zijn en meteen wegvlucht in een andere relatie, de zogenaamde Reboundrelatie.

En relaties die op de klippen lopen zijn zeker momenteel aan de orde van de dag.
Vele gesprekken aan de lijn gaan over dit onderwerp en soms wordt daar nog wel eens heftig op gereageerd door de ex-partner(s).
Degene die achterblijft heeft dan een bittere pil te slikken en wordt door onbegrip en verdriet overmand.
Maar de enige manier waarop je dit zou kunnen begrijpen is jezelf in de schoenen van de ander verplaatsen en dit is nu eenmaal superlastig, dit lukt vaak niet.
En veel pijnstukken kunnen niet worden opgelost, als de ander de vlucht heeft genomen naar een nieuwe partner.
Vooral als er sprake is geweest van veel heftige en emotionele conflicten is het van belang om veel tijd en ruimte te nemen voor jezelf om de verwerking in te gaan.

De ex partner handelt meestal vanuit een grote leegte.
Om niet de pijn te hoeven voelen van de breuk wordt er door de ex-partner onmiddellijk weer werk gemaakt van het zoeken naar een nieuwe partner.
Door de nieuwe relatie kan men meteen de oude relatie verwerken, en men is niet alleen meer.
Is dit nu zo erg? Wel, wat er vooral gaande is dat het gemis van de ex partner en de behoefte aan gezelschap de drijfveer is.

De nieuwe relatie wordt aangegaan door een gemis en grote pijn vanwege de breuk.
Dit is niet de meest logische manier om de ex relatie te verwerken maar komt wel veel voor.
De rebound relatie is dan ook meestal van korte duur.
Eerst omdat de nieuwe partner te veel wordt geconfronteerd met de pijnstukken van de ander, de rugzak is te vol, en twee omdat de ander merkt dat het gras toch niet groener is bij de nieuwe partner.
En meestal wordt de nieuwe relatie beëindigd als de pijn uit de vorige relatie is verwerkt.
Niet leuk voor de nieuwe partner, maar meestal is daar wel al sprake van herkenning bijvoorbeeld omdat de ander nog steeds over de ex-partner praat en of er nog een groot stuk verdriet omhoog komt.

Signalen zijn er altijd, en doordat je de ander spiegelt komt er nu eenmaal veel los aan verdriet en of wrok.
Zeker herkenbaar als een verwerkingsproces nogal heftig is , en de nieuwe partner daardoor keer op keer geconfronteerd wordt door de pijnstukken van de ander.
Mocht je als nieuwe partner signalen herkennen bij de andere partner confronteer deze dan met je vermoedens en blijf vooral dicht bij jezelf en geef heel goed je grenzen aan, omdat je wel voelen kan dat deze relatie vooral is aangegaan vanwege het grote gemis aan de ex partner.

Je kan het herkennen aan:
Geen plannen willen maken voor de toekomst.
Nog interesse voor eventuele andere partners hebben.
Is nog te veel bezig met de ex.
Bepaalde patronen zijn aanwezig zoals vermijdingsgedrag.
Niet willen praten over jullie samen, of juist alles heel snel willen zoals na een korte tijd al willen samen wonen.

Merk je vooral bij jezelf op dat je in de hulpverlenersrol terecht bent gekomen pas daar dan mee op.
Kijk waar dit vandaan komt bij jezelf, dit kan een valkuil zijn, en de ander maakt daar dan gretig gebruik van tot het moment daar is dat de verwerking een feit is en jij het nakijken hebt.

Mocht je zelf in zo’n situatie zitten en wil je er eens over chatten met mij of anderen schroom dan niet om contact op te nemen.

Hartegroet,
Lis