Paragnost Eddie en Consulenten

De rebel

De rebelDe rebel. Iedereen die zich niet wenst te gedragen volgens de normen wordt een rebel genoemd. Opstandig.
Ik geloof dat dit bij velen onderhuids leeft tot op een dag dat de rebelse energie uit zijn voegen barst.
De ene persoon is natuurlijk eerder volgzaam en braaf aangepast en de ander ervaart eerder het tegenovergestelde. De tweede wordt dan als niet gemakkelijk, een moeilijk geval genoemd.
Ook in relaties die aanvankelijk rustig verlopen, kan langzaam maar zeker de energie van de een of andere partner veranderen. Waarom dit allemaal gebeurt, is niet zomaar of toevallig.
Het gevoel van iemand die zich te lang bedolven voelt onder gevoelens van stress, de druk van het ‘moeten doen’ die ontstaan is uit de kindertijd of maatschappij, is te groot geworden. Het onderdrukken van eigen gevoelens, het willen nastreven van perfectie, de verantwoordelijkheid opnemen voor alles en iedereen, anderen het naar de zin maken, kunnen zodanig opwegen dat je dood en doodmoe bent geworden van alle eisen en verwachtingen.
Een rebelse partner wil hiervan wegvluchten en zal zich tegen alles beginnen af te zetten, op zoek naar zichzelf, naar een eigen identiteit die helemaal anders kan zijn dan de identiteit die hij/zij heeft aangenomen via de ouders, onderwijzers en de maatschappij.
Het opstandige gedrag is voorspelbaar, net als bij tieners die zoeken naar hun identiteit.
Rebelse partners hebben zich veel te lang gekooid gevoeld en voelen zich ongelukkig. Ze willen uitbreken en uitvliegen en leggen de schuld meestal bij de partner, de omgeving, de ouders enzovoort.
Soms doen rebelse partners dingen die ze voorheen nooit deden. Ik herinner me dat ik na mijn scheiding vanuit pure rebellie sigaretten kocht, terwijl ik voorheen geen rookervaringen had. Mijn vader zaliger en ex-partner rookten als een ketter en ik vond het gigantisch stinken. Het heeft niet lang geduurd, want ik kan niet roken en de manier waarop ik met die sigaret tekeer ging, wekte enkel lachbuien in mijn omgeving op. Inhaleren deed ik niet, dan aan die sigaret lurken en de rook uitblazen.
Wat rebelse partners ook vaak doen is alle verantwoordelijkheden afschuiven op anderen, tenslotte zijn ze al lang genoeg verantwoordelijk geweest voor jan en alleman. Sommigen kappen met een verantwoordelijke job of stoppen met werken als dit kan.
Rebelse partners ontmoeten soms iemand met wie ze kunnen praten, door wie ze zich gehoord voelen, met wie het klikt en bij wie ze zichzelf kunnen zijn.
De rebelse partner uit zich vaak als volgt: ‘Ik moet weg van je, ik wil mezelf terugvinden. Ik heb ruimte nodig, weg van je. Ik wil niet langer verstikt worden door jou, ik wil mezelf zijn. Je bent net als mijn vader/moeder… en ik wil niet meer als een klein kind behandeld worden’.
De partner voelt zich beledigd en voelt zich emotioneel uit balans. De partner van een rebelse partner dient in te zien dat dit een innerlijk proces is en vaak niets te maken heeft met hem/haar. Rebellen trachten zich los te maken van mensen, situaties, relaties uit het verleden, die zich op een diepere laag voortzetten in een relatie.
Na de fase van de externe rebellie volgt de interne rebellie. Dit kan als de rebelse partner inziet dat de strijd in hem/haar woedt. De strijd tussen ‘moeten’ en ‘willen’. Het hoofdthema is het zich losmaken van de verwachtingen van de familie als systeem en/of de maatschappij. Het is een gevecht met en in zichzelf.
Toch is het vaak zo dat rebellie in een partnerrelatie niet toevallig ontstaat. Vaak is de partner van een rebelse partner bemoederend en in de nog diepere onderstroom heeft die partner onbewust/bewust een partner gevonden om te bemoederen. De volgende uitspraken zijn dan als volgt te herkennen ‘Ik weet wat goed is voor mijn partner, maar hij/zij wilt niet naar me luisteren’.
De neiging/drang maakt het voor de partner heel moeilijk het rebelse gedrag te accepteren als hij/zij zich verder onttrekt aan elke vorm van controle en zorg.
Het is dus ook een perfecte kans voor die partner om naar zichzelf te kijken en de onderliggende patronen van het bemoederen, kleinhouden, controleren te doorbreken.
Het is altijd een dynamiek die twee mensen ofwel in stand houden of doorbreken. Pas als de rebel opstaat, gaan de poppen aan het dansen.
Het is mogelijk om een balans te creëren tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid in hechte relaties.
Rebelleren is geen teken van kinderachtigheid, ook al smaakt het woord rebel voor de buitenwereld heel sterk veroordelend.
Als twee mensen in die relatie echt begrijpen wat er werkelijk in de onderstroom leeft kunnen nieuwe gezonde interactiepatronen gevormd worden. De rebel heeft het ook vaak nodig om met andere mensen om te gaan dan de partner.
De druk binnen de relatie wordt opgeheven en rebelse partners aanvaarden dat dit een innerlijk proces is en anderen hiervoor niet verantwoordelijk zijn.
Partners van rebelse partners kunnen hierdoor aan hun innerlijke kind werken, omdat hun bemoederende en controlerende gedragspatroon het resultaat is van onbevredigde behoeften uit de kindertijd.
Wil je graag dieper laten inkijken, invoelen op de patronen van jouw relatie, dan ben je van harte welkom bij mij en mijn collega’s.