Paragnost Eddie en Consulenten

De onderstroom in relaties

De onderstroom in relaties.  Ik heb de afgelopen dagen in de gesprekken met cliënten van Eddie Paragnost & Consulenten een patroon ontdekt dat velen zullen herkennen. Dit patroon bestaat grofweg uit drie lagen. De onderstroom in relaties.  Ik heb de afgelopen dagen in de gesprekken met cliënten van Eddie Paragnost & Consulenten een patroon ontdekt dat velen zullen herkennen. Dit patroon bestaat grofweg uit drie lagen. Er zijn er meer lagen, maar dit inzicht in de drie lagen kan al heel veel verduidelijken over de vele communicatiemisverstanden die zich in relaties kunnen voordoen.

De eerste communicatielaag is die op zielsniveau. Deze laag is prachtig, want we herkennen in de nieuwe relatie een vorm van zielverwantschap. Dit is veelal zichtbaar en voelbaar in het begin van de relatie, waarin de hartstocht en het vuur een grote herkenning geven. De ander is zo duidelijk niet voor niets op ons pad gekomen. We voelen dat in die fase kristalhelder. Het brengt ons in een goddelijke staat van Zijn. En op zo’n moment kunnen we ons niet voorstellen dat de ander ons zal verlaten, teleurstellen of zelfs zal bedriegen.

De twee communicatielaag heeft met het ego te maken. We gaan er alles aan doen om de relatie in stand te houden: ‘Ik doe alles voor de ander om te helpen, gelukkig te maken; ik geef werkelijk alles om onze relatie te doen slagen’. We komen in een fase, waarbij we de illusie hebben dat de relatie maakbaar is, dat we de relatie kunnen controleren. In die illusie zien we vaak over het hoofd dat de ander net zoals wijzelf een flinke rugzak meedraagt. Gewoon een last die we bij ons dragen van veel relaties met pijnen, angsten, verdriet en scheidingen.

De derde communicatielaag is die van de onderstroom. Die onderstroom is natuurlijk altijd aanwezig, maar die manifesteert zich steeds meer als blijkt dat de tweede laag van het strijden voor de relatie averechts werkt. De ander reageert niet meer of te weinig op onze inspanningen. Of het tegenovergestelde: de ander gaat meer en meer pushen om ons tot de liefde en de beginstand van onze zielsverwantschap terug te brengen. Op deze communicatielaag, die ik de ‘onderstroom’ noem, komen nog diepere lagen van het ego naar boven die heel instinctmatig, heel onbewust zijn. Dit zijn lagen die eigenlijk worden gestuurd door de pijnen, angsten en verdriet die ons innerlijke kind heeft meegemaakt en die we maar blijvend projecteren in onze relaties. We zouden dit ook de non-verbale communicatie kunnen noemen.

In deze derde communicatielaag zijn we ons er niet van bewust dat we via deze energetische onderstroom signalen uitzenden van onbewuste pijnen, angsten, schuld en verdriet die we als kind hebben opgedaan. En de partner reageert veelal tegenovergesteld vanuit zijn kindstukken. En de ironie is dat deze kindstukken heel vaak op elkaar tegenwerken. Dus als de één meer gaat pushen, zal de ander zich meer terugtrekken. Als de één meer in zijn afhankelijk gaat doen, gaat de ander juist naar meer vrijheid streven. Als de één meer vanuit zijn slachtofferrol gaat leven, gaat de ander meer in boosheid. Als de één meer gaat vluchten, gaat de ander meer vechten.

Het waarnemen van die onderstroom aan onbewuste gevoelens vormt in de essentie de sleutel om de impasse te doorbreken. Die waarneming wil niet zeggen dat doordoor de relaties altijd te helen zijn. Soms is het ook de wegwijzer dat we beter aan zelfliefde kunnen werken en ons kunnen openstellen voor een nieuwe partner.

Het bewust worden van deze onderstroom bij jezelf is van wezenlijk belang. Al je gedachten en emoties, al je schaduwkanten, pijnen en angsten, communiceer je in die onderstroom. En die onderstroom is niet alleen voelbaar in de face-to-face ontmoeting, maar is aanwezig in het volledige, energetische veld. De ander zal die energieën onbewust oppikken. Daarom is het zo belangrijk om al je gedachten, schaduwkanten, angsten en pijnen diepgaand te onderzoeken. Door deze onder ogen te zien en te aanvaarden kun je ze (gedeeltelijk) loslaten of misschien transformeren naar onvoorwaardelijke zelfliefde.

Hartelijke groet,

Bob, box 80