Paragnost Eddie en Consulenten

De makkelijkheid van de mens

De makkelijkheid van de mensDe makkelijkheid van de mens Als paragnost Eddie zijnde, heb je uiteraard ook een Facbookpagina, waarop dagelijks mooie berichten worden neergezet voor onze volgers. We krijgen er zeer positieve reacties op terug. En de volgers geven aan er zoveel wijsheid uit te kunnen halen. Daar doen we het voor. Ieder mens verdient geluk en wijsheid en daar dragen we graag een steentje aan bij.

Je kunt ook een privé bericht naar ons sturen, we zorgen er voor dat diegenen die dat doen, zo snel mogelijk antwoord van ons krijgen. Vaak worden er vragen gesteld die betrekking hebben op hun leven en verwachten dan van ons een antwoord daarop. Op Facebook behandelen we deze vragen niet, daar hebben we onze topmediums en topparagnosten voor op de website van Paragnost Eddie.

Als je de mensen naar de website verwijst, valt het op, dat de een gepikeerd is, de ander boos, die wil dat het gratis is, de ander gaat doorvragen. Allemaal de moeite niet nemend, zelf ook even na te denken en te begrijpen dat een spiritueel consult niet gratis kan zijn. Een gesprek bij een therapeut, coach of counselor is ook niet gratis.

Diegenen die doorvragen, nemen de moeite niet de website, die we meegeven, te bekijken. Ze hoeven alleen maar de link aan te klikken. Ze zijn gewend dat een ander voor hun denkt en doet en vinden dat schijnbaar heel normaal. Ze zijn makkelijk. Ze zijn gewend dat anderen voor hun aan de slag gaan. Ze verwachten dat anderen voor hun de kastanjes uit het vuur halen. Dat anderen hun problemen oplossen.

Het feit dat ze op deze manier reageren, en direct met een vinger wijzen, zegt iets over hunzelf. Als jij niet gewend bent om zelf na te denken, stel je je afhankelijk op van anderen. Als jij niet gewend bent je eigen leven in te vullen, verwacht je dat anderen dat voor je doen. Dat je dan nooit het geluk zult gaan vinden, is een feit. Ze zitten in een afwachtende houding, geen initiatief nemend. Nemen de moeite niet zelf iets te onderzoeken.

Als iemand met een vinger wijst, zegt die persoon daar mee, ik hoef zelf niets op te lossen, dat moet een ander voor mij doen. Zo gaat het met heel veel zaken. Er zijn ook mensen vinden ook dat een regering voor ze zaken moet oplossen. We gaan dan in protest.

Is een regering verantwoordelijk voor huiselijk geweld, zoals nu in Frankrijk een demonstratie gaande is van vrouwen die op grote pleinen liggen en aandacht hiervoor vragen. Is een regering verantwoordelijk voor meisjes uit groep 8 die in handen vallen van loverboys? Zomaar twee berichten uit de krant van dit weekend.

Is de mens zelf niet verantwoordelijk om zichzelf tegen geweld binnen het huis te beschermen? Zijn ouders niet diegenen die hun dochters moeten begeleiden in volwassenheid, wat wel en niet normaal is en kan? Soms zijn we echt wel iets te gemakkelijk.

Alles uit handen geven en niet zelf de handen uit de mouwen steken, een ander verantwoordelijk maken voor jouw leven. Zelf niet bij machte zijn vorm te geven aan het eigen leven. Een ander altijd het voortouw laten nemen. Zal dat de bedoeling van het leven zijn. Kunnen we er met zijn alleen iets aan doen, dat meer mensen zelfredzaam gaan worden.

Onze opvoeding is niet gericht op zelfredzaamheid. Die is gericht op afhankelijkheid. De matrix van het leven, door de mens zelf bedacht, waarmee we in de hand werken dat mensen makkelijk zijn en niet beter weten dan dat een ander voor hun de problemen moet oplossen.

Medium Claire