Paragnost Eddie en Consulenten

De energievelden van het Osirische

De energievelden van het OsirischeDe energievelden van het Osirische model (deel 2)

In het eerste deel over het Osirische model ben ik ingegaan op hoe het model ontstaan is via de film “Thrive”. In dit tweede artikel licht ik de 12 energievelden toe om bij het 13e punt te komen van onze goddelijke scheppingskracht te komen.

Het Osirische model is in mijn visie een universeel en holistisch model dat ik en mijn toenmalige partner hebben doorgekregen toen we afgestemd waren op het universele scheppingsveld. Het model bevat 12 energievelden die met
elkaar verbonden zijn en allemaal uitkomen bij het 13e punt, het centrum dat je verbindt met het universele scheppingsveld.

Het eerste energieveld is dat van licht en bewustzijn. Het is de energetisch trilling die je ervan bewust maakt dat je je mag bevrijden van elke aardse identificatie. Identificatie maakt je afhankelijk, waardoor je je kracht weggeeft en niet meer beseft dat je zelf beschikt over een kwantumveld van onbeperkte mogelijkheden. Dit energieveld wordt op aarde zeer hardnekkig onderdrukt. Iedereen neemt heel veel rollen aan, waarmee hij of zij zich identificeert. En de meest hardnekkige
identificatie is dat de mens zich identificeert met zijn lichaam. Je denkt dat je je lichaam bent. En dat is in de essentie de grootste misleiding die plaatsvindt. Dat wil niet zeggen dat je je lichaam niet goed mag verzorgen; het is het voertuig, waarmee je je hier op aarde uit de voeten kunt.

Het tweede energieveld is de ruimte innemen voor de “Ik ben die ik ben” in plaats van de minimale ruimte voor ons authentieke zelf die nu beschikbaar is in het aardse systeem. In dat energieveld is het essentieel om verbinding te maken met je eigen, unieke trilling. En die trilling is voor elke ziel verschillend, omdat alle mensen, alle zielen een specifieke kleur en trilling zijn van al dat is.

Her derde energieveld is dat elk mens, elke ziel moet leren om op aarde aan die unieke, specifieke trilling vorm te geven door volledig zijn eigen passie te leven. Dat is echt voor iedereen het werkelijke levensdoel, de waarachtige zielsbestemming. Dus totaal het tegenovergestelde van wat alle mensen nu doen en denken: het weggeven van onze oorspronkelijke scheppingskracht aan zogenaamde autoriteiten,
het systeem, de kerk, de politiek, de baas, de school, de leer, de goeroe, de arts, de therapeut en ga zo maar door. De werkelijke scheppingskracht is een innerlijk
gegeven.

Elk mens, elke ziel, heeft een aangeboren vermogen om zich af te stemmen op het universele scheppingsveld. Dit is de grootste scheppingskracht in het hele universum, de galactische kosmos. En de oorspronkelijke mens heeft het absolute meesterschap over deze galactische kosmos. Daarom wordt er gewacht op het ontwaken van de mens op aarde. Want alleen de mens heeft de mogelijkheid om met zijn oorspronkelijke kracht de aarde, maar ook het hele universum te transformeren. Dit is het vierde energieveld in het Osirische model.

Bewust scheppen. Dat is de werkelijke essentie van de mens op het vijfde energieveld. Niet het onbewust creëren vanuit de programmeringen die afkomstig zijn van de duistere krachten die de mensheid en de aarde overheersen. De mensheid heeft een superkracht, afkomstig uit het universele scheppingsveld, waarmee ze bewust kan creëren wat zij wil. Essentieel is wel om te beseffen dat dit alleen werkt, als er een zuivere verbinding gemaakt wordt. Elke onbewuste aanwezigheid die gericht is op macht, controle en hebzucht, werkt eigenlijk averechts.

Er is een kosmisch, holistisch bewustzijn. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Hoewel de grote massa nog helemaal niet bewust is van de enorme transitie die gaande is op deze planeet, zal het vergroten van het holistische bewustzijn op aarde vergaande gevolgen hebben voor de mensheid, maar ook voor de hele kosmos, op elk niveau. Dat is het zesde energieveld.

Het zevende energieveld is omgaan met elkaar vanuit universele liefde. Dat is een liefde voor al het leven in de kosmos, voor alles wat leeft in al dat is. En daarmee transformeren we dat leven mee naar een veel hoger plan. Dus universele liefde is een energieveld dat ertoe leidt dat de bezielde mensheid weer in zijn oorspronkelijke kracht gaat staan en haar rechtmatige meesterschap gaat belichamen. Dus het is zo essentieel om zonder oordeel te kunnen leven naar alles en iedereen.

Het achtste energieveld gaat over intuïtie. En de essentie daarvan is luisteren naar het universele levensritme van je Hogere Zelf en ons laten inspireren door ons innerlijke weten.

Het negende energieveld gaat over overvloed. Als een kritische massa van ontwaakten onder ons het schaarstebewustzijn kan transformeren naar overvloedbewustzijn, dan ontstaat er een megaverschuiving op aarde. Dan nemen wij als oorspronkelijke meesters de kracht over van de overheersers die nu de aarde onder controle hebben. Want die overheersers veranderen mee als de mensheid heel diepgaand door de transitie gaat.

Onvoorwaardelijke liefde zal er zijn is het tiende energieveld. Maar daarvoor moeten we leren om onvoorwaardelijk van onszelf te houden. Dan wordt onze liefde onafhankelijk van een ander.

Het elfde energieveld gaat over je goddelijke vrouwelijkheid. Dat is de inspiratie om te creëren en er te zijn ten dienste van anderen, ten dienste van het grotere geheel.

En verder is er het twaalfde energieveld, de goddelijke mannelijkheid die de vrouwelijke inspiratie omzet in daden.

En het laatste energieveld is dus van de goddelijke schepper, waardoor je in verbinding staat met het universele scheppingsveld. Dat is het magische punt, waarbij we bewust kunnen scheppen in verbinding met het universele scheppingsveld.

Ik heb dit Osirische model hieronder grafisch uitgewerkt.

De energievelden van het Osirische

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, Bob
Box 80