Paragnost Eddie en Consulenten

De boer op

De boer opDe boer op. Je kunt de boer op, waarmee we zeggen, zoek het maar uit, van mij krijg je niets, of ik doe geen moeite meer voor jou. Je doet het ook niet voor mij. Momenteel zijn de boeren, de boer op, ze zijn in protest, voelen zich aan alle kanten te kort gedaan. Maak van een wereldprobleem niet het probleem voor de boer.

Massaal trekken ze er op uit, letterlijk met de trekker, op de hoofdwegen waar geen trekker ooit mag wezen. Maar de mensen die het beleid maken, kunnen wat betreft de boeren, de boer op.

Als ik aan een boer denk, denk ik aan puurheid, oprechtheid. Een boer zal zich niet zo snel uit het veld laten slaan, ze zijn nuchter, super harde werkers, staan op voor dag en dauw en je krijgt ze niet snel uit het veld geslagen. Ze zijn gemoedelijk, staan voor je klaar, het zijn de rouwdouwers onder ons.

Je maakt boeren niet zo snel gek, ze hebben wel wat anders te doen en nu verenigen ze zich allen tezamen. Er is iets in hun wakker geschud, ze voelen zich aan de kant gezet, bedrogen. De pispaal. En als je een boer zover krijgt, heb je iets aan ze uit te leggen.

Een nuchtere boer gaat niet zo snel buiten zijn erf met zijn trekker op stap, die heeft daar de tijd niets eens voor. Die denkt, laat maar, doe maar gewoon, doe je werk. En nu, nu staan ze allen op, alsof er een golf door heel Nederland gaat, net alsof iedere boer met hetzelfde kampt. Het is genoeg, zo gaan wij niet meer verder.

Dat verdomd mooie bedrijf wat van vader op zoon gaat, al generaties lang, zou nu ineens door een paar cijfertjes moeten verdwijnen. Zou geen bestaansrecht meer hebben. Dus nemen ze de weg over, zie je indrukwekkende colonnes, toeterend, aandachttrekkend voorbij komen. Geen agent die ze bekeurt op de plekken waar ze niet horen te zijn. Zolang ze zich gedragen, maar de gemoederen lopen op. Kom niet aan mijn bedrijf, dan kom je aan mij.

Onderling een goede sfeer, ze bewonderen elkaars tractor, ze vechten allemaal voor hetzelfde. Ze accepteren geen onrecht, ze zijn in protest. Ze hebben zich van de ene op de ander dag als één team verenigd, om te vechten voor een zaak.

Als een boer opstaat en zo massaal de weg opgaat, hebben ze echt wel een boodschap te vertellen. Een boer die samen met een andere boer, de boer opgaat en zijn boerderij hiervoor verlaat, die heb je echt boos gemaakt.

Ik als medium, houd van deze mensen, die het lef en de durf hebben voor zichzelf op te komen, die massaal allemaal achter elkaar staan en niemand laten vallen. Het zijn de mannen die nog eelt op hun handen hebben, die voor jou klaarstaan. Die van eerlijkheid houden, die een hart hebben voor hun werk, hun dieren, trots zijn op wie ze zijn en wat ze doen. De natuur een warm hart toedragen. Ze zijn nog een met de natuur.

Ze zorgen voor ons eten, voor brood op de blank, het vlees op de bbq. De frietjes van de snackbar. Gezonde groentes op ons bord. Voor calcium in de melk. Ze hebben dus veel in de melk te brokkelen. Zonder de boeren zijn wij er niet!

En ja ze begrijpen zelf heus ook wel dat er iets moet gebeuren, maar kom bij een boer niet aan met cijfertjes, wat de boer niet lust, dat vreet die niet. Cijfers zijn getallen, een boer heeft niets met getallen. Die heeft iets met de natuur, die zorgt met hart en ziel voor onze natuur.

We pakken nu de mensen die juist de natuur een warm hart toedragen en dat raakt ze in hun ziel. Dat ze in protest gaan, massaal de boer op, als medium begrijp ik dit wel. Blijf van de boer af, die nou juist precies weet wat de natuur ons te brengen heeft en kan geven. Kom met iets waar een boer iets mee kan.

Medium Claire