Paragnost Eddie en Consulenten

Dapper Strijder

Dapper StrijderErgens heel diep in onszelf leeft een strijder, een Goddelijke Strijder. Dit deel in onszelf is in evenwicht met onze Goddelijke bestemming.
Dit deel handelt ook integer. Als dit deel conflicteert met integriteit, zal het doel zodanig verfijnd worden tot het schittert als een diamant in het hart. Dan pas zal dit deel het doel kunnen manifesteren.
Een Goddelijke Strijder leeft niet vanuit ‘het doel heiligt de middelen’. Het doel en de weg zijn gelijkwaardig aan elkaar.
Een Goddelijke Strijder verwezenlijkt zijn Goddelijke Bestemming op een integere manier die resoneert met diepere spirituele waarden. Hierin liggen heel belangrijke lessen op het Pad van het Vrouwelijke; met name de essentie tot volledige overgave en met geduld wachten op het manifesteren. Het is overgave aan het spel en het ontvouwen van de kosmische krachten. Krachten die zich voornamelijk bevinden in het innerlijke universum van manifestatie.
Als je innerlijke strijd ervaart betekent dit niet dat je moet stoppen om te manifesteren. Soms is het nodig je aanpak te veranderen, je koers te veranderen, je verwachtingen bij te stellen en naar binnen te keren om daar te vinden wat je werkelijk nodig hebt. Of misschien wijst het uitgaan op een heel andere weg.
Als je twijfelt over wat dit voor jou betekent, vraag jezelf dan af waarover je het gevoel hebt te moeten vechten om iets te verkrijgen of te behouden in je leven.
Zoek naar de essentie ervan.
Bind je de strijd aan tegen overgewicht, dan vecht je misschien voor je recht om uit te komen voor je werkelijke gevoelens met je lichaam?
Vecht je voor je baan, dan vecht je misschien in realiteit voor je verantwoordelijkheid en vrijheid?
Alleen jij kan jouw waarheid vinden in datgene waar jij werkelijk naar verlangt.
Enkel in je hart ligt die diepere waarheid. Nergens anders.
Neem eens echt de tijd om naar je hart te gaan, misschien zie je beelden of ontvang je een heldere boodschap dat haaks staat op het denken. Op onbewust cellulair niveau vindt een helend effect plaats op vastgeroeste gedachten en gedragingen.
In welk opzicht vecht je op dit moment voor jouw Goddelijke Bestemming?
Welk gevecht vindt plaats in jezelf?
Voel je het verschil in beweging tussen vechten tegen en strijden voor?
Jouw Goddelijke Strijder wijst je de weg naar jouw prachtige Goddelijke Bestemming. Je loopt een waardig en edel pad, ook als dit pad moeilijk is. Op een waarachtige in wijsheid gedragen wijze ga jij vastberaden verder waarin het doel en het pad samenvloeien.