Paragnost Eddie en Consulenten

Creatorschap in de nieuwe tijd

Creatorschap in de nieuwe tijd
Je hebt al vaker via zovele wegen gelezen dat het vrouwelijke creatieve in deze tijd zeer belangrijk is, een belangrijke rol speelt om meer vanuit intuïtie iets nieuws te laten ontstaan. Uiteraard is het mannelijke evenzeer nodig om een project of een onderneming neer te zetten in de vorm. De twee polen zijn dus onmisbaar. De ene pool is niet belangrijker dan de andere pool.
Dat samenwerken op een gelijkwaardige manier nog niet altijd zo evident is, kan ervaren worden wanneer er nog teveel ik-gerichtheid meespeelt. In de onderstroom wordt dan toch nog de energie van jaloezie ervaren, of de energie van oordelen. Het wordt meestal niet onder woorden gebracht, maar de energie is zeer voelbaar.
Als je samen iets wilt creëren, zullen mensen in het creatieveld elkaar als gelijke zielen moeten erkennen. Je kunt niet samen creëren als je op persoonlijk gewin uit bent, of als er jaloezie, verontwaardiging of boosheid is.
Om samen te creëren heb je moed nodig om jezelf in vraag te stellen, jezelf in die schaduwkanten te onderzoeken en die zo nodig toch te veranderen. Je zult ook bij jezelf merken dat je in dit proces gevoeliger wordt, milder en meer vergevingsgezind.
Uiteindelijk worden mensen belangrijker vanuit het elkaar empoweren, omdat je hier bewust voor kiest, niet alleen omdat dit nodig is om een doel te bereiken. Samenwerken puur en alleen maar om doelen te bereiken leidt tot rivaliteit. Het gaat over bezield inspirerend creëren en dan doen alle mede creators ertoe. Vanuit elke mede-creator wordt iets aangedragen dat bijdraagt aan het verbeteren en perfectioneren van de schepping.
Het samen creëren waarin je elke medeschepper ziet als mede-bezieler vanuit ieders authentieke kracht, draagt bij tot een gezamenlijk doel met de intentie om gedurende dat proces in spiritueel opzicht te groeien.
Het samen bezield en inspirerend creëren, zaait vrede. Het creëren vanuit macht en rivaliteit creëert innerlijke onrust en soms onuitgesproken misnoegdheid.
De vraag zal dus elke keer weer zijn: creëer ik samenwerking of ben ik aan het wedijveren? Ben ik net zo geboeid en geïnteresseerd in de mensen met wie ik samen ben als in hetgeen ik kan bijdragen aan het grotere geheel.
We kunnen slechts een blik naar binnen werpen en die vraag aan onszelf voorleggen en hierop antwoord geven om uiteindelijk van binnenuit te veranderen.
Degene die vandaag het sterkst is, is dat misschien niet meer over 30 jaar. En de rijkste persoon van vandaag kan morgen weleens rijkdom verliezen. Authentieke kracht daarentegen kun je nooit verliezen, kan je nooit ontfutseld worden, kan niet gestolen worden.