Paragnost Eddie en Consulenten

Conditionering

conditieConditionering. Een oud zenverhaal over een leeuw die was opgevoed en grootgebracht door schapen en dacht dat hij uiteraard ook een schaap was. Tot op een dag een oude leeuw hem vastgreep en meenam naar een vijver, waar hij hem zijn spiegelbeeld liet zien.
Je kunt het al raden wat de essentie is van dit oude zenverhaal.
Velen van ons zijn als deze leeuw. Het beeld dat we van onszelf hebben is niet ontleend aan onze eigen directe ervaring, maar aan de mening van de buitenwereld.
De individualiteit die van binnenuit had kunnen groeien, is vervangen door een van buitenaf opgelegde persoonlijkheid.
We worden zomaar een schaap in de kudde, niet in staat zelfs ons vrij te bewegen en onbewust van onze eigen ware authentieke zelf. Het wordt tijd om ons eigen spiegelbeeld in de vijver eens te bekijken en ons te bevrijden uit het zelfbeeld dat door anderen is geconditioneerd.
Onze persoonlijkheid is ons opgelegd door de maatschappij en de maatschappij kan geen persoonlijkheid, geen individualiteit toestaan, want individualiteit is niet zo volgzaam als schapen. Die heeft de eigenschappen van een leeuw en een leeuw gaat zijn weg alleen.
Schapen bevinden zich altijd in de massa, in de hoop dat de massa hen een warm, knus en veilig gevoel geeft. In de massa voelt men zich beschermd en als er iemand aangevallen wordt, dan is er de massa om je te ‘redden’.
Een leeuw daarentegen loopt zijn weg alleen. En dat vraagt echt heel veel moed, lef en vertrouwen.
Gemakkelijk is het niet en dat heeft niemand beloofd. De weg van een leeuw is bezaaid met uitdagingen die behoorlijk heftig kunnen zijn. Je moet een leeuwenhart hebben om, ondanks alle aardse uitdagingen, trouw te blijven aan jouw pad.
Eigenlijk worden we allen als leeuw geboren, maar de maatschappij conditioneert en programmeert iedereen zodanig dat we gaan denken als een schaap. We identificeren ons als schapen met datgene wat het meest verleidend is in ons leven.
En iedereen doet het, in dit aardse leven. Dat is wat we hebben geleerd. Ik, de leraar, ik de schrijver, ik, de therapeut, ik moeder, ik ouder van, ik directeur, enzovoort. En daarmee is in wezen niets mis, want we zijn ook op aarde gekomen om ons te herinneren wat onze zielskleur is, wat onze essentie is, wat we simpel gezegd hier werkelijk komen doen. Een beetje bankhangen, een beetje dit en dat doen, een beetje niets doen en lanterfanten tot we op een moment doodgaan. Klaar, finit. Dat was het dan. Met andere woorden, je aardse tijd uitzitten en liefst zo snel mogelijk?
Als we ons aanpassen als brave mensen, zoals ook ik heb geleerd, worden we hoeren voor elkaar. We animeren elkaar, we houden elkaar bezig, we zijn lief en aardig, we zijn heel volgzaam en gehoorzaam en gaan zeker de massa volgen. En dat bedoel ik: we prostitueren onszelf op gigantisch veel manieren, om toch maar bij de massa te horen om niet verstoten te worden. Hoeren laten zichzelf tenminste zien en daarover staan we dan heel snel klaar met oordelen. Wijzelf, die de massa volgen, hebben nog niet eens door dat wijzelf ook hoeren zijn. We verkopen onze ware Zelf aan alles wat gebaseerd is op schijnveiligheid, valse liefde, schijnzekerheid.
De maatschappij wil enkel slaven, en in die belichting zijn er ook meesters. Iedereen kent SM. Oh dat is zo afwijkend en niet normaal, dat is wat wij zeggen. De ironie is dat wijzelf nog niet eens door hebben dat wij ons zelf onderwerpen aan geestelijke SM. Wij, als slaven, gehoorzamen aan de gevestigde orde, want wij weten dat als wij niet gehoorzamen, gesanctioneerd worden. En ook die straffen gaan voorbij het geestelijke. Kijk maar eens hoe de gevestigde orde met hun knuppels mensen bewerkt! Omdat die mensen beseffen dat ze geen schapen zijn, maar leeuwen.
Ga de slapende leeuw in jezelf wakker schudden en ook al sta je voor even alleen, het is goed dat je ont-dekt wie JIJ werkelijk bent. Je hebt geen knuppels nodig, geen agressie, geen geweld. Niets van dat alles. De leeuw vind je nooit buiten jezelf, en zeker niet in de massa waar schapen hebben geleerd braaf bij de kudde te blijven.
Op een dag kom je een andere leeuw tegen en nog een leeuw en nog veel meer leeuwen die elkaar vanuit hun essentie aanmoedigen, inspireren en zien zoals ze werkelijk zijn.