Paragnost Eddie en Consulenten

Compassie

compassie mediumsCompassie wordt nogal eens gebruikt om te zeggen dat je medelijden voelt met iemand. Ik heb compassie met jou kan iemand bekrachtigen in het gevoel van zich slachtoffer voelen. Hierbij kan diegene zich mogelijk nog meer wentelen in een gedachte van ‘zie je wel ‘.
Compassie betekent eerder het herkennen van de kracht van iedereen om samen ervaringen in het leven te scheppen. Het is ook het inzien van de strijd die wij als mens ervaren bij spirituele groei en liefdevol meeleven. Niet vanuit spirituele hoogmoed, maar vanuit mededogen.
Compassie brengt ons op een lijn met het licht van onze ziel.
We worden in het aardse leven vaker uitgedaagd in situaties waarin we onze energie naar beneden trekken. Onbewust trekken we een situatie aan met als doel dat we bewuster worden en onze frequentie kunnen herstellen/verhogen.
Meestal lijken de situaties van buitenaf te komen, in de vorm van een persoon of een situatie. Het kan ook ervaren worden alsof het van binnenuit komt door te twijfelen aan jezelf, of gewoonte, het veroordelen van jezelf.
Door bewust stil te staan bij het effect van hetgeen je ervaart kan je vanuit compassie en mededogen naar de situatie kijken. Hierdoor wordt jouw energie niet naar beneden getrokken en ervaar je in jezelf meer innerlijke vrede, rust en vrijheid.
In plaats van ons ego te voeden kunnen we boven de pijn van ons ego uitstijgen naar verdraagzaamheid, begrip en vrede.
Om Mani Padme Hum kan echter niet simpelweg worden vertaald in een paar zinnen.
Het betekent ongeveer: “Ik eer de vrucht van de lotusbloem”.
Ook wordt het wel eens vertaald als “O, parel in de lotusbloem”.
Met vrucht/parel wordt wijsheid bedoeld.
Je kunt deze mantra zingen om medegevoel en liefdevolle vriendelijkheid vanuit je hart toe te wensen aan alle levende wezens in de kosmos.