Paragnost Eddie & Consulenten

Bewustzijn – Bewust Zijn

Bewustzijn - Bewust ZijnEr wordt heel veel geschreven rond bewustzijn. Er wordt nog meer gepraat over bewustzijn. Maar mijn god, wat is bewustzijn?
Word je bewust van wie je bent? Prachtig? Er wordt naarstig gezocht via vele wegen. We denken dat we er heel dichtbij komen, we denken dat we er bijna zijn, we hopen dat we nu via vele wegen snel zullen ontdekken wie we zijn.
Jarenlang dragen we het masker van een onechte persoonlijkheid. Er werd ons via vele mensen verteld wie we zouden zijn. Niemand heeft dit verkeerd bedoeld.
Hun bedoelingen waren goed, daaraan moeten we niet twijfelen. Alleen het bewustzijn was niet het bewustzijn dat jij in jouw wezen ervoer. Wist jij veel wie jij was toen je voor het eerst in dit leven incarneerde?
We kunnen niemand iets kwalijk nemen.
Onze ouders, opvoeders, leerkrachten, waren meestal geen bewuste mensen, omdat ook zij weer het resultaat waren van onwaarheden.
Maar in de handen van een onbewust mens wordt zelfs een goede bedoeling heel giftig.
Elke keer je alleen bent, komt angst aan de oppervlakte, omdat het valse beeld van jezelf begint af te brokkelen.
Voordat je echte essentie naar boven komt, heb je heel wat diepere lagen af te pellen en dat heeft tijd nodig. Hoeveel tijd, weet ik niet. Dat is voor iedereen anders.
Een ding is wel duidelijk, we zijn het na onze geboorte kwijtgeraakt. Onze ware essentie.
Wie bepaalt wat jouw ware essentie is? Niemand. Niemand buiten jezelf.
De massa en het massabewustzijn heeft ervoor gezorgd om het valse zelf in stand te houden.
Maar op het moment dat je echt bewust wordt en je je afwendt van het massabewustzijn betekent dat je op een keerpunt staat.
In dat keerpunt kan je je ook eenzaam en ongerust voelen.
Datgene wat voor jou ophoudt te bestaan, heeft geen bestaansrecht meer.
Het is zinloos geworden om je hieraan nog verder vast te klampen.
Wie jij werkelijk bent is een wat jij zelf mag gaan ont-dekken.
Zoek je het antwoord buiten jezelf, dan zoek je bevestiging en laat je het antwoord afhangen van iemand buiten jezelf.
Je echte waarachtige, wie jij bent, zit nog steeds te wachten om erkend te worden: door jezelf.
De echte JIJ moet je niet zoeken buiten jezelf, die heb je al sinds je geboorte.
Je bent het valse niet meer en je bent het echte nog niet.
Je wiebelt van het ene beeld naar het andere beeld. Je voelt je onzeker, je weet nog niet wie JIJ bent.
Jouw échte zelf heeft tijd nodig om naar buiten te komen.
Als kind voelden we ons hulpeloos, machteloos én afhankelijk.
De pijnlijke realiteit is dat heel weinig kinderen kunnen zijn wie ze werkelijk zijn, overeenkomstig met hun natuurlijke bestemming, omdat oude patronen worden herhaald. Spreek over het zielsbewustzijn met opvoeders, met leerkrachten, dan wordt dit nog steeds als vreemd ervaren. Het gaat om kennis verwerven, iemand worden. Hoezo?
De maatschappij heeft zich meester gemaakt van jou, en heeft jou gevormd tot iets wat de maatschappij nodig heeft.
Het heeft jouw ziel in zekere zin gedood, een valse identiteit opgedrongen, met de bedoeling jouw ziel, jouw essentie niet te kunnen vinden.
Doch, op het moment dat je het aandurft om echt alleen met jezelf te zijn, valt het onechte zelf uit elkaar en je onderdrukte goddelijke essentie komt tevoorschijn.
En hier is de angst om alleen te zijn, écht alleen te zijn, datgene wat nu zo nodig is om je ware zelf te ontdekken.
En dat is in mijn ervaring de weg van bewust ZIJN.
Dit blog heeft enkel de bedoeling om naar binnen te keren, eerlijk te kijken naar de lagen die nu verder losgetrild worden, het kan niet anders. Pak die diepere lagen aan, heb de moed om je ware zijn te laten zien. Niet voor de buitenwereld. Het gaat om jouw binnenwereld. En die wacht nu om te stralen. Niet voor de buitenwereld. Wel vanuit jouw goddelijke essentie en die draagt ieder levend wezen in zicht.

Liefdevolle groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com