Paragnost Eddie en Consulenten

Bewust in liefde

Bewust in liefdeBewust in liefde. Liefde en relaties, liefde geven en liefde ontvangen. Soms lijkt het een handeltje in voor wat hoort wat, een ruilen van diensten, en tot zolang het handeltje doorgaat lijkt er geen vuiltje aan de lucht.
Om misschien dichter bij wat er in de onderstroom speelt, is het zinvol om de vraag te stellen wat het inhoudt om geen liefde te geven.

Je kunt voor jezelf even de revue laten passeren in wat voor jou geen liefde geven is. Laat onder alles wat aan jou voorbijkomt elk oordeel hierover los en als je een oordeel waarneemt, kun je er op een later tijdstip op terugkomen.
Iemand trachten te veranderen is niet liefde geven. Waarom de ander naar een bepaald beeld trachten te herkneden? Waarom kun je de ander niet liefhebben zoals hij is? Soms is het nodig een paar lagen dieper te kijken wat hieraan ten grondslag ligt.

Ervan overtuigd zijn dat je weet wat de ander nodig heeft, wat goed of niet goed is voor de ander en die overtuigingen opdringen is niet liefde geven, al lijkt het op het eerste gezicht een manier van bekommernis of zorgzaamheid te zijn. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Het is belangrijk om in elke situatie te onderzoeken of die overtuiging gebaseerd is op een manier van ‘ ik weet het beter, ik weet wat beter voor jou is’. Hieronder kan een verborgen boodschap zitten dat je een onbewust mens bent.

Er altijd vanuit gaan dat jij het bij het rechte eind hebt en de ander het altijd verkeerd of fout ziet is een manier om de ander heel klein te maken. Ook dat is niet liefde geven. Hier speelt ook veel meer mee dan we oppervlakkig kunnen waarnemen.
Waarom is het moeilijk te erkennen dat het niet om gelijk halen gaat, maar om naar elkaar te luisteren en van daaruit elkaar te inspireren? Waarvoor ben je misschien bang of waarover ervaar je onzekerheid?
Voortdurend klagen, verwijten sturen, kritiek geven is niet liefde geven en creëert afstand. De ander kan in je ogen niets goed, het is niet perfect, het is niet genoeg, er is altijd wel iets om over te klagen. Ook dat is niet liefde geven.
En dan is er het verlangen naar liefde ontvangen, terwijl de beker van liefde geven gevuld is met alles wat niet liefde is.

Je kunt elkaar de vrijheid van keuzes maken ontnemen om zoveel onderliggende redenen, maar dat is geen liefde geven.
Liefde geven betekent niet dat je met alles eens moet zijn, dat je over je grenzen laat gaan. Liefde offert zichzelf niet op in naam van liefde. Het lijkt liefde te zijn maar is een programma dat we hebben meegekregen.
Liefde heeft niets te bewijzen, heeft niets te strijden, heeft niets anders nodig dan in liefde te zijn.
Een zeer pittige uitdaging om de zovele patronen die in relaties heen en weer gespiegeld worden te doorbreken.
De illusie van iemand die je gelukkig maakt, van iemand die je compleet maakt is de valkuil in relaties.
Als je al in een hoge mate gelukkig bent met jezelf, hengel je niet naar iemand die jou gelukkig kan maken. Je bent al gelukkig met jezelf en hopelijk is de ander dit ook.

De overtuiging je niet compleet te voelen zonder een zielsverwant of een twin ( en de zovele variaties in verwantschappen) bevestigt je dat je niet compleet BENT, terwijl je in wezen een heel en compleet wezen bent. Het verlangen om vanuit het zich compleet voelen naar verbinding met iemand die zich ook compleet voelt met zichzelf tilt je naar de hoogste frequentie van een hogere liefde.
‘Terwijl liefde in je groeit, groeit schoonheid ook. Want liefde is de schoonheid van de ziel’.
(St. Augustinus van Hippo).