Paragnost Eddie en Consulenten

Authenticiteit

Authenticiteit Authenticiteit als allerhoogste doel. Authenticiteit, zelfverwerkelijking, individualisatie, kortom jezelf zijn, trouw aan jezelf zijn en blijven. Het lijkt zeer eenvoudig te zijn. Er wordt vaak gezegd: ‘ Ik ben mezelf en ik verander me niet’. Maar dat is niet wat ik hiermee bedoel. Het gaat niet over of je jezelf verandert of niet, want voor zover ik ervaar, verandert iedereen door de opgedane ervaringen en persoonlijke ontwikkeling.
We weten ergens diep in ons hart dat de behoefte om onszelf uit te drukken zonder angst erop afgerekend te worden, alleen is er wel eens de neiging om onszelf aan te passen aan mensen, aan een omgeving enzovoort. Aanpassen kun je op verschillende manier invullen, al naargelang de context. Het aanpassen kan wel leiden tot het onderdrukken van jezelf, om veel redenen.
Authenticiteit en toegewijd zijn aan jezelf. We zijn toegewijd aan onze partner, onze kinderen, onze werkgever, onze collega’s en vrienden. En hoe toegewijd zijn we aan onszelf?
Toegewijd zijn aan jezelf leidt tot je authentieke zelf Zijn. Niets meer en niets minder. Mensen die toegewijd zijn aan zichzelf zijn ofwel zeer inspirerend of laten mensen hiervan weglopen. Toegewijd zijn aan jezelf en individualisatie als allerhoogste expressie leidt tot waarachtige ontmoeting, waarin anderen in een ontmoeting diezelfde ruimte kunnen ervaren en uitdrukken.
Ongezonde verbindingen in relaties/contacten worden losgelaten. Iedereen verlangt naar de vrijheid om volstrekt zichzelf te zijn. Het volhartig ja zeggen en voelen is geen neen zeggen tegen de ander en in wezen kan niemand zich in de steek gelaten voelen doordat jij een volhartige ja tegen jezelf zegt.
Word je hierop aangesproken en voel je je hierover schuldig dan creëer je voor jezelf een kooi, een gevangenis en zeg je eigenlijk ‘neen’ tegen wie je bent, waar je voor staat.
Jezelf bevrijden van de vele conditioneringen, ondersteunt ook anderen om eveneens uit vele illusies te stappen. De aanmoediging tot individualisatie heeft niet de intentie om anderen in de steek te laten, of verantwoordelijkheden te ontlopen. Het is de kunst om niet te verzaken aan zelfloyaliteit, zelftoewijding, zelfrespect om bij een groep te horen, om lid van een organisatie te blijven, om deel uit de maken van een elite. Ook dat zijn de gelaagdheden in de conditioneringen die we de waarheid hebben meegekregen.
Worden wie je werkelijk bent en daar het lef en de moed voor hebben je hierin ook te laten zien. Je hoeft anderen niet uit te sluiten. Het belangrijkste voor de komende tijd is voor velen zeer duidelijk aan het worden.
Laat oude vormen los, laat nieuwe vormen tevoorschijn komen en ga indien nodig de ruimte van het ‘ niet weten’ binnen.
Je hoeft niet angstig te zijn, je hoeft je niet te schamen, het is geen drama om niet te weten, veel dingen in het leven ontwikkelen zich gaandeweg.
Groeien naar authenticiteit is een proces en hierbij mag je heel mild en liefdevol mee omgaan. Houd je hart open voor jezelf, houd je hart open voor anderen, en blijf trouw en toegewijd aan jezelf.