Paragnost Eddie en Consulenten

Angst

Is angst jouw realiteit of is dit een valse realiteit? Het lijkt heel normaal te zijn om angst te hebben; we krijgen in het leven dagelijks te maken met angstgevoelens. Angst voor een examen, angst voor een sollicitatiegesprek, angst om in de steek te worden gelaten.
Als je aan een generaliserende angst’stoornis’ lijdt, dan maakt angst deel uit van je bestaan. Angst kan ervoor zorgen dat de dingen die je vroeger met een fluitje van een cent deed, nu behoorlijk verstoren.
Zorgen en angst worden veroorzaakt door het nadenken over de toekomst. Misschien ben je bang voor wat straks, morgen of volgende maand zal gebeuren. Soms vertellen klanten me dat ze zeker weten dat er op die dag iets zal gebeuren. Meestal gebeurt het niet en gaat ook die dag voorbij. Een zeer lastig gegeven om te bevestigen wat een klant denkt te zien gebeuren.
Gedachten dwalen af naar negatieve voorspellende toekomstbeelden en veroorzaken moeilijke emoties. Hoe breng je jezelf terug in het hier en nu en het leven te leven in dit moment? Hoe bevrijd je jezelf van een vervaarlijk zwervende geest en laat je jezelf binnen in de wereld van het hier en nu.
Hoe kun je afstand nemen tot de onnoemelijke inhouden van je hoofd en emoties? Zeer eenvoudig door elke zwervende gedachte waar te nemen. Door meer en meer die zwervende gedachten los te laten, ontdek je dat je je minder en minder identificeert met de gedachten die door je hoofd spoken. Je realiseert je dat het gedachten zijn. Gedachten creëren onze realiteit, maar de vraag is of de gedachten die we denken afkomstig zijn van onszelf. Welke realiteit creëren we?
Door gedachten te onderzoeken kunnen ze aan kracht verliezen, waardoor de angst vermindert. Gedachten die in ons hoofd werden gestopt vanuit onwezenrijke taal, onder invloed van op de kunstmatige intelligentie, kunnen we veranderen tot andere gedachten die resoneren met ons wezen.
Om daarbij te komen, zullen we onszelf moeten ont-koppelen van een gigantisch angst-geïnduceerd onderdrukkend programma.
Tot op heden herhalen we wat we kennen. ‘Pas op, kijk uit, het is gevaarlijk, straks eindig je in de goot, je wordt nog ziek…’.
Het pad naar angstinductie is sinds onze kindertijd uitgerold en ligt opgeslagen in ons brein. Van jou, van mij, van iedereen.
De transitie van de Nieuwe Tijd is niet even een shift in hogere frequenties, maar een kwantumsprong naar ons oorspronkelijke bewustzijn. Bereid om je dit te herinneren? Bereid om te onderzoeken of alles wat je tot nu had gedacht, de werkelijkheid is?