Paragnost Eddie en Consulenten

Kiezen vanuit Angst of Liefde’

‘Kiezen vanuit Angst of Liefde‘Kiezen vanuit Angst of Liefde’ (Collectieve Helingen, ‘op afstand’ – deel 4)

Alles, wat we tot aan de dag van vandaag in ons leven ervaren, ondergaan en hebben geleerd, heeft bijgedragen aan diegene wie we nu zijn. We kunnen terugblikken en ons afvragen, waar we momenteel met ons zelf staan, wat we hebben bereikt en met welke intenties we het leven nog verder willen bewandelen.

Meer dan we beseffen, worden mensen momenteel bewust, maar merendeel onbewust met dit soort vragen geconfronteerd. De individuele mens, relaties, maar ook kleine en grotere groepen en zelfs hele volkeren, komen in situaties terecht, waar duidelijk keuzes gemaakt zullen moeten worden.

‘We hebben het druk en komen tijd tekort’, is een al gehoorde en vaak geaccepteerde kreet, die te pas en te onpas wordt gebruikt… als excuus of uitvlucht?… en dan volgt…

Relatieproblemen, een scheiding, beëindiging van werk, financiële problemen, ziekten, geestelijke problemen, onverwerkte ervaringen en machtsdreigingen. Deze zetten u onontkoombaar terug in de realiteit van uw leven in het hier en nú.

Welke waarde hecht u aan een actuele gebeurtenis? En welk gevoel koppelt u hieraan?

Hoe keren we ons leven, maken we wederom keuzes vanuit ‘angst’?.  Angst vertegenwoordigt afkeer, strijd, teleurstelling, verdriet, pijn, woede, afzondering, haat, vluchten, afstoten, jaloezie, afgunst en andere negatieve gevoelens.

Of tonen we moed en lef, om het nú anders te gaan doen en te kiezen vanuit liefde voor  ons zelf? Liefde vertegenwoordigt vreugde, blijdschap, vrede, samen zijn, samenwerken en andere positieve gevoelens.

Liefde is letterlijk de tegenpool van angst, liefde transformeert alle negatieve emoties!. In feite bestaan er in de kern maar twee basisemoties, namelijk ‘angst’ en ‘liefde’.

In ons dagelijks leven, reageert u vanuit één van deze twee emoties. U reageert vanuit liefde of vanuit angst. Veel mensen reageren automatisch en onbewust vanuit angst. Ze zijn bang om iets kwijt te raken of iets te ervaren wat ze niet willen. U heeft echter de vrije keus, vanuit welke emotie u wilt reageren.

Vraag u zelf, wanneer u voor een keuze staat, of u wilt reageren vanuit liefde of vanuit angst. En wanneer u wilt reageren vanuit een gevoel van angst, sta dan even stil en vraag   u zelf af, hoe u kunt reageren als u vanuit liefde zou handelen. Dit is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. U moet dan ook niet verwachten dat u vanaf heden de keuze kunt maken om alleen nog maar vanuit liefde te reageren.

Dit is een proces waarin u steeds bewuster gaat worden van u eigen gedachten en reacties. U gaat u zelf trainen om steeds vaker te leven vanuit liefde en het leven vanuit angst achter u te laten. Dit doet u stap voor stap met de nodige liefde, geduld en vertrouwen in u zelf.

Denk niet, dat u dit niet kunt realiseren, een ieder kan en draagt zijn eigen kruis. Indien u duidelijk aan het Universum toont, wat u werkelijk wilt, is de hulp daar en staat u nooit alleen in uw situatie.

De dag, dat u bewust, een oprechte en belangrijke keuze vanuit liefde zult maken, zal de ommekeer in uw leven bewerkstelligen!.

Gerelateerde blog’s:

Deel 1 ‘Open en Ontvankelijk’

Deel 2 ‘Angst, een woord, een begrip’

Deel 3 ‘Angst, een gecreëerde illusie’