Paragnost Eddie en Consulenten

Als je je eigen ouders had mogen uitzoeken….

Als je je eigen ouders had mogen uitzoekenAls je je eigen ouders had mogen uitzoeken…. Je bent nu volwassen en heb je wel er eens bij stilgestaan als je je eigen ouders of opvoeders had mogen uitzoeken. Wat luidt dan jouw antwoord?

Uitgaande van het spirituele heb je je eigen opvoeders uitgekozen, of het op de juiste manier heeft uitgepakt, dat weet jij. Jij alleen. Ben je blij met diegenen die er waren toen je klein was, nog hulpeloos. Toen je besef kreeg van diegenen om je heen. Hebben ze jou, in jouw ogen gegeven en meegegeven wat je nodig had. Of kijk je er op terug, dat je een hoop hebt gemist en dat je daar nu de zure vruchten van plukt.

Dat je onzeker bent, angstig, bang bent voor de toekomt, de liefde en dat je dat wijt aan je opvoeding. Dat je graag in je jeugd veel meer begeleid was naar je volwassenheid? Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, wat je hebt meegekregen en ook niet je bewust er van bent dat datgene van invloed is, wie jij nu bent en hoe je het leven ervaart en beleeft.

Je eigen ouders of opvoeders mogen uitzoeken, waar had je dan op gelet, welke verwachtingen zou je dan voor jezelf hebben gehad? Zou je dan gekozen hebben voor iets geheel anders. Zijn er dingen die je hebt gemist, wat had je anders willen zien?

Weet je dat al deze vragen, eigenlijk vragen aan jezelf zijn. Je bent volwassen. En ja, al bepaalt onze opvoeding voor een heel groot gedeelte wie wij later zijn, heb je als volwassen persoon altijd een keuze. De keuze om datgene waar je nu niet blij mee bent, te veranderen. Je mag nu zelf beslissen hoe of je leeft en wat je doet.

Onze opvoeding is van essentieel belang voor ons leven als volwassen persoon. Het is de spiegel die je wordt aangeboden en die neem je over. Kun je voorstellen dat als de spiegel weinig liefde kende, meer afwijzing, dan opbouwende woorden, dat jij de liefde dan ook afwijst en met name die voor jezelf. Dat je daarmee jezelf afwijst, omdat je niet beter weet en moeite hebt met het vinden van de juiste partner.

Kun je voorstellen dat als jij niet positief bent gestimuleerd, dat je moeite hebt met jezelf te motiveren om iets te doen waar jij achteraf trots op bent. Datgene wat jij hebt gezien, dat heb je overgenomen en als er niemand aangaf dat ze trots op je waren, hoe moet je dan weten dat je goed bent. Dat heb je van jongs af aan moeten horen.

Als jij dit nu weet en dat je een product bent van wat je vroeger hebt meegekregen, had je dan andere ouders uitgezocht, als je die keuze zou hebben gehad? Misschien wel en als je er zo over denkt, dan is het tijd voor verandering.

De verandering dat jij jezelf wel een waarde gaat geven, zodanig dat je blij bent met wie je bent. Dat je naar jezelf kijkt en zegt, je mag er zijn, je bent goed genoeg. Het kan altijd beter, maar hoort dat niet bij het leven.

Die verandering, daar hikken veel mensen tegenaan. We blijven vaak hangen ergens in, in een bepaalde comfortzone, dat is wat we kennen. Alles daaromheen is nieuw en vaak eng en toch, als jij niet blij bent met hoe je leven er nu voor staat, is de enige weg, door de angst van het onbekende heengaan en gaan leren, elke dag een stapje vooruit, om dat leven te creëren waarin jij een fijne hoofdrol speelt.

Doe het samen met een consulent van Paragnost Eddie, die weten de weg om door de angst heen te komen. Mediums en Paragnosten zijn diegenen die je opnieuw aan de hand nemen, om je jeugd dunnetjes over te doen en jou te laten zien door middel van inzichten dat je weliswaar dingen hebt gemist, maar je die nu niet meer hoeft te ontzeggen.

Medium Claire