Paragnost Eddie en Consulenten

Alles persoonlijk opvatten

Alles persoonlijk opvattenAlles persoonlijk opvatten, geeft een enorme rugzak. We zijn snel geneigd een opmerking van een ander persoonlijk op te vatten. Het raakt ons en brengt bepaalde emoties naar boven. Het kan aanvoelen als kritiek, waardoor je je gaat schamen, wegduiken, terwijl dat helemaal niet nodig is.

Het kan zelfs een blik zijn, een bepaalde houding die je al persoonlijk kunt opvatten. Wat je doet is het op jezelf betrekken. De emoties die hierbij naar boven komen, zijn je licht gefrustreerd voelen, gevoelens van boosheid of teleurstelling tot een koken diep van binnen.

We zijn ons vaak niet bewust van de impact van onze woorden. Ook zijn we geneigd niet alles direct te zeggen, juist daardoor gebeurt het. Als je iets hebt opgestapeld dat je van een ander niet fijn vindt, komt er een moment dat je het toch wilt gaan zeggen.

Diegene om wie het gaat, voelt de lading die er onder zit en vat het persoonlijk op. Het kan zelfs voelen als een aanval op jouw goedheid en jouw goede intenties. Als dat zo is, raakt het je vaak nog meer.

Van geen kwaad bewust ben je er dan voor de ander geweest en als er dan een opmerking over wordt gemaakt, voelt dat als een trap na. Hoe is het mogelijk, vraag je je dan verbaasd af. Heb ik die ander geholpen en nog wordt het niet gewaardeerd.

Zo kunnen we heel snel iets persoonlijk gaan opvatten, terwijl het bijna altijd gaat om de overtuigingen van een ander. Die ander heeft het anders gezien of beleefd, die mag daar een opmerking over maken, dat is zijn of haar beleving.

Neem de opmerking tot je, maak het niet groter dan het is. Bedank de ander voor de feedback, je zult zien dat de energie weer tussen jullie stabiliseert. Als je alle woorden van iedereen als waarheid zou moeten beschouwen, weet dat maar weinig mensen echt de waarheid spreken.

We zien en horen maar een fractie van wat er daadwerkelijk te zien en te horen is, daardoor kan iemand al snel iets zeggen, wat niet de waarheid is. Ze nemen iets waar, nemen dat aan als een waarheid. Jij zegt iets anders, dat zie jij voor waarheid aan en het conflict is geboren.

Eigenlijk leg je je eigen geluk in de handen van anderen. Je wordt telkens geraakt door de mening van een ander. Ze krijgen je elke keer weer op de kast. Er is een reden voor waarom je dit overkomt. Het menselijk brein bestaat uit diverse delen en die moeten leren met elkaar samen te werken. Als die samenwerking nog niet optimaal is, vat je opmerkingen van anderen op als een persoonlijke aanval.

Je kunt het doorbreken, door bijvoorbeeld te werken aan het laten samenwerken van de drie delen in je brein. Het zoogdieren oftewel het apenbrein dient beter ontwikkeld te worden. Dit kun je heel goed doen samen met een medium of paragnost van Paragnost Eddie. Dit brein huisvest de veiligheid en het vertrouwen. Dat heb je nodig om niet alles persoonlijk te maken.

Wat je ook kunt doen is de situatie beschouwen en waarnemen vanuit een helikopterview. Je kijkt van bovenaf en overziet de gehele situatie. Je ziet dan heel goed wat is van de ander en wat is van mij. Hoe zie ik mijzelf. Ben ik gestrest, gespannen, slecht geslapen. Telt allemaal mee. Maar ook heel belangrijk als je van bovenaf de situatie bekijkt, is dat je ziet waar de ander mee bezig is.

Dan kom je er al snel achter dat die ander op een hele andere manier vanuit de helikopter kijkt dan jij en zo begrijp je. Dit is niet iets persoonlijks. Dit is zoals de ander het ziet.

Medium Claire
Paragnost Eddie