Paragnost Eddie en Consulenten

Zoektocht naar een partner

Zoektocht naar een partner Ik hou eerlijk gezegd rond de komende dagen mijn hart altijd vast, omdat het aantal vragen als ‘ komt er snel een nieuwe man/ vrouw ‘ op mijn pad, vrij hoog leeft.
Alsof Spirit rekening houdt met onze feestelijke aangelegenheden en wij, of ik zal maar best voor mezelf spreken, zo ineens een partner voor dié dagen zien opdagen, uit het niets…uiteraard begrijp ik echt wel dat iedereen verlangt naar een partner, een maatje, een gezel en voor de ‘ dagen ‘ om de dagen door te komen, om ergens in dié dagen bij iemand het verlangde feestgevoel te ervaren. En wat nà de dagen…want die dagen gaan ook wel voorbij net zoals alle andere dagen. Het is ook welke grote waarde we hechten aan dé dagen, of vanuit welke perceptie, welk gevoel die dagen ervaren worden.

Soms vertelt iemand me dat zij/ hij al jaren alleen is…en net deze maand wordt me de vraag gesteld of het weer een eenzame kerst gaat worden en of er toch niemand in de kaarten te zien is. Als jij je al jaren isoleert en afschermt in het dagelijkse leven…en hoopt op iemand net voor die dagen, dan kan de buurvrouw je ook echt vertellen dat de kans superklein is. Dat kan iedereen je vertellen, net zoals bij vele vragen die ons worden voorgelegd. Elke vraag om even naar binnen te gaan en te onderzoeken waarom iemand zich al zoveel jaren terugtrekt uit het sociale leven, wordt weggeveegd met een soms duidelijke teleurstelling tot boosheid vervat antwoord: ‘ Dit is niet wat ik vraag, ik wil weten of er nu iemand komt ‘ . Jammer dan….helaas zie ik niemand. Hier stopt dan gelijk de verbinding.
Jammer , maar dit is een gemiste kans…om toch naar binnen te gaan en eerlijk tot zelf-reflectie te komen en daar de antwoorden te zoeken.

Er is bovendien zo geen universeel recept voor het vinden van een partner. Het verlangen naar een maatje, een zielsgenoot is zo oud als de tijd. Het is een soort ‘oer-verlangen ‘ vanuit een behoefte aan contact en laat ons ook het fysieke contact niet minimaliseren. Behoefte aan aanraking, een arm om je heen, een warme omhelzing, sensueel genot .Het is een basisbehoefte die we allemaal met ons meedragen. Aanraken op een liefdevolle manier laat ons ervaren dat je er mag zijn, dat je je de moeite waard vindt.
Seksualiteit in een intieme verbinding met een partner kan die diepe behoefte vervullen en jezelf bevestigd weten in je man / vrouw- zijn. In diepere zin is dit een verlangen naar één zijn, heelheid, één-zijn met jezelf.
Het verlangen naar een liefdespartner heeft veel kanten…en zeker in dé dagen kan dit verlangen er zijn vanuit ‘ ik wil me erbij horen ‘ tot ‘ ik ben klaar voor een partner ‘. Vaak wordt er vanuit nog onbewuste wensen en verwachtingen naar een nieuwe liefde uitgekeken en liefst zo snel mogelijk; om die reden kan ik niet anders dan mee te geven echt eerlijk en helder te zijn over eigen intenties.
Maak de verwachtingen los van welke dagen er nog komen…want voor dé dagen regent het niet plotseling partners….

Welke vervulling verwacht je van iemand, die je nog niet aan jezelf kan geven….
Ben je in staat om jezelf alle steun , vertrouwen te geven, van jezelf te houden en kan je écht alleen zijn met jezelf, ook in de momenten dat je alleen bent, alleen met jezelf?
Velen hebben nog te dealen met littekens uit vorige relaties…Over het al dan niet aangaan en hoe snel een nieuwe relatie wordt aangegaan, heb ik in een vorig blog rond ‘ Rebound relaties ‘ geschreven. Soms wordt over de snelheid waarin een nieuwe relatie wordt aangegaan heel snel geoordeeld, alleen kan niemand neutraal oordelen. Er zijn ook relaties die jaren in de rek zijn blijven hangen, relaties die al lang klaar waren maar omwille van de levensomstandigheden bij elkaar gebleven zijn ( voor de kinderen vb) als op een bepaald ogenblik bekend wordt gemaakt uit elkaar te gaan, reageert de omgeving verbaasd en nog verbaasder als er ‘ snel ‘ een nieuwe partner komt. Elke situatie is anders.

Soms komen ook de vragen als: ‘ Blijf de relatie duren , want als het maar voor korte tijd is, dan begin ik er niet aan ‘. Niemand kan hier een zinvolle uitspraak over doen noch voorspellen of een relatie duurzaam is, laat staan voor de rest van het leven is. Langdurige relaties komen niet zomaar neergedwarreld. Er is een continue toewijding, kracht, moed en diepe liefde nodig om een relatie levend te houden.
Het verlangen naar een partner kan als heel pijnlijk ervaren worden, zeker als je het gevoel hebt/ krijgt dat je geen liefdespartner waard bent , als je niet gelooft in een fijne verbinding met iemand….er zit zoveel onder alle ervaringen en gevormde overtuigingen dat dit de grootste saboteurs zijn om net die verlangde liefde te kunnen ontvangen. En het zijn nét die ervaringen die vragen om transformatie vanuit het hart en niet vanuit doem-denken, hopeloosheid…
De confrontaties en uitdagingen zijn voor alle mensen hetzelfde. Het verschil is dat sommigen blijven vasthouden aan alles wat niet- liefde is nl angst.
Verlangens groeien van het onbewuste naar het bewuste en manifesteren zich daarna in de materiële, fysieke werkelijkheid. Als het verlangen in het bewustzijn volgroeid is, zonder blokkades of weerstanden, kan het tot het gewenste leiden. Tot zolang er nog verborgen, onderdrukte wonden of onwaarheden zijn, houden we onszelf tegen om de wensen / verlangens naar een partner, te manifesteren.

ONBEWUST blijf je jezelf tegenhouden en saboteren. Hoe belangrijk het is om je vrij te maken van alle negatieve onderliggende gedachten, gevoelens, overtuigingen die nog steeds deel uitmaken van jouw realiteit en hoe dubbel het is om toch te verlangen naar…. Dit is als met je ene voet op de rem staan en met de andere voet gas geven.
Als het verlangen naar het samen-Zijn met een partner kan groeien vanuit wederzijdse heel-heid en vertrouwen, dan is de kans groter om die wens te vervullen met iemand die vanuit ditzelfde bewustZijn resoneert.
Dat er in deze tijd een heel grote verandering gaande is in de manier waarop naar relaties wordt gekeken, naar de manier waarop relaties gevormd worden, waarop relaties gevestigd zijn, is heel duidelijk. Waar iemand zich nog vasthoudt aan oude gewoonten en overtuigingen , zoals een relatie zou horen te zijn, heeft het moeilijker…veranderingen zijn onvermijdelijk.

Er is een toenemende behoefte om als mens én als ziel gezien en gekend te worden; we verlangen ernaar om samen met geest- of zielsverwanten op weg te gaan, om te groeien en onze groei te delen met elkaar en hierin ook begrepen te worden en te begrijpen, vanuit wederzijds respect voor ieders authentieke Zijn.
In het zoeken naar relaties zijn er zoveel vormen…en als ik dit wel eens als dusdanig benoem, merk ik soms wel eens ‘ stress ‘ bij de ander op: ‘Hoezo, vormen, welke vormen…ik wil mijn partner niet delen hoor ‘.
Ik vind het nog steeds een vreemde gedachte dat bij het woord relatie en zoveel vormen vrij snel de gedachte aan ‘ seks ‘ wordt verbonden. Dit zijn ook vaak de vragen waarop nog heel veel mensen zich focussen en ik de basis van ‘ vertrouwen ‘ in vraag stel. Hoe is het met de communicatie tussen partners? Waarom aarzelen mannen/ vrouwen die prangende vragen te stellen, die vb aan mij en collega’ s worden voorgelegd…’ Gaat mijn partner vreemd? ‘ ‘ Heeft mijn partner seks met iemand anders ‘? Voor alle duidelijkheid, op die vragen geef ik nooit antwoord. Even nadenken…als iemand die vraag stelt, is er vaak al een ‘ vermoeden ‘ dat er iets gaande is; dit is iets wat tussen twee mensen dient uitgeklaard te worden, want dit is dan wel duidelijk dat er een gebrek is aan vertrouwen of misschien is de relatie klaar. Stel dat jij je vraag bevestigd krijgt, dan nog is het probleem niet opgelost. Een relatie heeft een levende dynamiek is een levende entiteit die nooit vanuit een volledig kijk kan neergezet worden, ander is het wel als je als relatietherapeut met twee mensen samen kan werken, je hoort ieders verhaal én plaatst elk verhaal in een juiste context. Mijn doel is toch verbinden in plaats van vervreemden…en als dit niet langer het doel is is het mooi om ook in dit proces mensen mee te nemen in verwerking en loslaten.

Met zoveel vormen verwijs ik naar een spirituele zielsverwantschap in een vriendschap en toch een heel mooie relatie gebaseerd op loyaliteit en trouw.
Er is geen enkele wet die zegt dat jij slecht gelukkig kan worden in een partnerrelatie, als jij ervoor kiest single te blijven is dat je geboorte-recht en is jouw waarheid en beleving ( misschien wel op dit moment, hetgeen ook weer kan veranderen), je kan ook kiezen voor een minnaarschap en ook hoor ik soms wel eens dat mannen/ vrouwen zich gelukkig voelen…we voelen zelf aan waar we het meest behoefte aan hebben en ook behoeftes kunnen veranderen.
Relaties zijn uiteindelijk bedoeld om onze diepere levensthema’s uit te werken en niet iedereen heeft die behoefte en ook dat is ieders geboorterecht. Ik hoorde onlangs van een mannelijke cliënt aan de lijn heel eerlijk vertellen dat een vrouw best haar handtas mag meenemen, maar niet haar valies…en toch was hij ook best op zoek naar een vrouw om de dagen mee door te brengen…en liefst zonder haar valies. We moesten er wel allebei om lachen…eerlijkheid in een consult vind ik altijd heerlijk en kan ik altijd appreciëren!
Als we toch maar beseffen dat elke mens een spiegel is voor ons, een soort van leermeester; we groeien in relaties, ontdekken onze schaduwkanten, onze mooie kanten die we gemakkelijker laten zien aan de buitenwereld, doch in een relatie kunnen we die schaduwkanten niet langer meer verbergen, en het hoeft niet, het is nu de tijd om alle delen van onszelf te laten zien, ook onze schaduwkanten, die kunnen we in een partnerschap niet langer wegstoppen. Ook in hechte vriendschappen kunnen door het samenzijn die lang verdrongen delen aan de oppervlakte komen én toch een schitterende kans zijn om te veranderen.

Niettemin, zoals je leven er nu uitziet, zonder partner, weet wel dat alles is zoals het nu voor jou de bedoeling is. Er is altijd een perfecte orde in het universum en die werkt voor iedereen…maar wel ànders. De vraag als: ‘Waarom die ander wél en ik niet ‘ heeft niets met die ander te maken, omdat die ander wellicht een heel ander levensparcours heeft uitgestippeld voor incarnatie, dan jij.
Als je dit kan voor ogen houden, bij elke vraag: ‘ Waarom ‘ …accepteer het antwoord dat we vanuit een heel ander perspectief belichten…op die manier leef je nog voor zoveel andere redenen dan het soms dwangmatig verlangen naar die éne, dat je leven zo voorbijschiet.
Ga de diepte in om jouw eigen prachtige parel te vinden…

Liefs
Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com