Paragnost Eddie en Consulenten

Zielswerkerschap in de Nieuwe Tijd

Zielswerkerschap in de Nieuwe TijdDe rol van de begeleider op de innerlijke weg van transformatie neemt heel scherp waar zowel in de geest van de cliënt (e ) maar ook als deze telepathisch in eenzelfde trilling komt als de ziel van de cliënt(e). De begeleider krijgt dan inzicht in de krachten die in de ziel van de cliënt gespiegeld worden.
Als begeleider, Zielswerker is dan niet alleen in verbinding met de stromen van eigen ziel maar ook met de ziel van de cliënt(e) in een wederzijds diep vertrouwen.
Een Zielswerker is slechts een instrument waarvan het doel is dat de cliënt (e) zich verdiept. Het besef van een wederzijdse spiegel voor elkaar te zijn in dit proces is onvermijdelijk en maakt deel uit van het transformatieproces, zowel als Zielswerker als voor de cliënt(e).

In die zin kan het slechts zo zijn dat een Zielswerker reeds een verhoogd bewustzijn heeft ontwikkeld omdat deze de weg heeft afgelegd naar verdieping en verbinding met zichzelf, doch elkeen die deze weg verkiest, kan de weg van verdieping en verbinding aangaan: het is een bewuste keuze en die weg stopt niet tot we ons stoffelijk voertuig afleggen.

Als Zielswerker vergeten we niet dat de innerlijke drijfkrachten ook in het Wezen van de cliënt(e) aanwezig is; om die reden is het op zich niet nodig dat een cliënt(e) alles vertelt, alles wat nodig is om te weten IS er reeds. Dit hoeft niet te betekenen dat een cliënt (e) niets mag vertellen, uiteraard wel…doch mijn ervaring hierin is dat verhalen blijven vertellen vanuit een (ver) verleden, hier voortdurend naar terug te grijpen ( vaak een stukje weerstand om het drama los te laten) te blijven herhalen, belemmerend werkt voor werkelijke transformatie.

Het gaat niet over ‘ vergeten’ wat in je verleden heeft gespeeld, maar wel de ‘energetische ‘ ballast, opgeslagen in elke cel van lichaam en geest, aanpakken.

Loslaten of transformeren gaat niet gepaard met enkel wat positieve bekrachtigingen, net omdat de print van het verleden ( in woorden, gedachten) vaak dieper ingegroefd zitten op een dieper niveau. Positief denken en affirmaties gebruiken keur ik zeker niet af, maar heel vaak is dit niet voldoende. Ik hoor vaak mensen vertellen dat ze zich suf hebben gemediteerd of elk boek verslonden hebben over positief denken en affirmeren, en het heeft niet gewerkt. Ik kan dit best aannemen…net omdat wij als Zielswerkers beseffen, zonder uitzondering van onszelf, dat deze weg meestal uitloopt op een ontgoocheling. Littekens op de Ziel, hele diepe zielswonden kan je niet even weg-affirmeren, wegschrijven of wegdenken.

Zielswerkerschap in de Nieuwe TijdIk doe hier zeker geen afbreuk aan alle schrijvers die hierover boeken hebben geschreven! Diepzielduiken is je helemaal overgeven tot in je kern van je stralende goddelijke zelf
Een Zielswerker realiseert zich dus ook heel goed dat het wezenlijke probleem van de cliën(e) dieper ligt, in een diepere bewustzijnslaag. Zielswerkers die denken/hopen anderen te kunnen genezen is gebaseerd op het oude denken en ego. Zielswerkers genezen niets of niemand. Neen, het werkt niet op die manier: we leren cliënt(en) aanspraak te maken op het eigen zelfgenezend systeem en we profileren ons al zeker niet als ‘ genezers ‘. Dit is echt nog een idee uit het ‘ Vissentijdperk ‘ zoals ik eerder schreef en bewerkstelligt afhankelijkheid van iemand die jou vermoedelijk kan genezen…en alle zelf- verantwoordelijkheid ontneemt. Met die wetenschap ontnemen we niet iemands brood, daar zit bij die gedachte ook nog ‘ oude ‘ angst, om grip te verliezen op cliënten, terwijl het nu net de bedoeling is van het Zielswerk, het werkmanschap bij cliënten te stimuleren, met andere woorden, verantwoordelijkheid op te nemen voor gezondheid, liefde, financiën. We realiseren ons even goed dat er ook mensen zijn die zich onbewust vastklampen aan genezers die nog werken vanuit een oude gedachtengoed en ook hier hoeft niet geoordeeld te worden. Als de angsten overstegen worden van beide personen, de angst om het niet zelf te kunnen en de angst om cliënten te verliezen, ontstaat potentiële groei en verder bewustzijn in de Nieuwe Tijd. Tot zolang blijft de uitwisseling wederzijds gebaseerd op angst.

Dit is dan ook vaak de reden waarom cliënten na een korte tijd zich opnieuw aanbieden omdat de healing niet heeft gewerkt of niet blijft werken…bewuste cliënten kiezen nu voor alle verantwoordelijkheid om te leren werken met de werktuigen die ze in zich hebben, en dit met onze ondersteuning. Dit is genezen in Aquariustijd, op een dieper Zielsniveau.

Soms kiezen mensen hier net niet voor, omdat het te confronterend is, omdat de comfortzone verlaten dient te worden en dit voelt nog te beangstigend ( je weet wat je ‘ hebt, maar je bent bang voor het ‘onbekende ‘ ) of hier gewoon geen zin in hebben. Het is ok…Goddelijke Timing heeft geen haast, kent geen tijd, dan wel het vertrouwen in zijn aardse zielewezen.

We moeten ons niet gaan bemoeien met mensen die een andere weg kiezen of hen gaan overtuigen. Overtuigen is een werkwoord die zichzelf duidelijk verklaart en in spirituele bewustwording en groei is het overbodig mensen te gaan overtuigen. Als Zielswerker is het niet onze taak om mensen te redden, of te voorkomen dat het nog erger kan worden…zolang ons niet de vraag wordt gesteld om samen met hen te kijken, houden wij een pas op de plaats.

Eénmaal de hulpvraag wordt gesteld, een cliënt(e) de bereidheid heeft zich consequent te verbinden met een traject, weten wij dat doorheen een traject vrij snel een hogere staat van bewustzijn wordt aangewakkerd.

Zielswerkerschap in de Nieuwe TijdAngstsymptomen, vrees, zielsziekten, depressies verdwijnen en de cliënt(e) leert meer en meer te leven vanuit een ruimer bewustzijn.

Een cliënt(e) is in staat zijn probleem te zien vanuit een hogere staat van bewustzijn zonder dat het hem/ haar nog emotioneert. Inzicht maakt dat hij/zij zich niet langer ermee identificeert.

De cliënt(e) die in staat is om de keuzes en nieuwe waarden die hij /zij in de verhoogde staat van bewustzijn accepteert, heeft ook alle mogelijkheden om de vormen van ziektes of problemen te overstijgen. De Nieuwe Mens wordt de (her) Creator en Schepper van een nieuw leven en een nieuwe levensvorm.
En dit dank zij het nemen van de verantwoordelijkheid van de cliënt, waarin wij mogen deelnemen als aanzetter en bewustzijnswerker in de tijdelijke weg die we samen afleggen.
De Kroon op het werk : een Nieuw Mens is herboren. Hallelujah!
Als Zielswerker reizen we dieper en verder in onze eigen Ziel.

Liefs,
Engelenmedium Medium Mieke

www.miekecoigne.com