Paragnost Eddie en Consulenten

Zielsverwanten

Zielsverwanten Ik waag me aan een bijzonder gevoelig én actueel thema: zielsverwanten.
Laat me vooropstellen dat ik absoluut niet de bedoeling heb iemand te overtuigen, want ondertussen is me wel heel duidelijk geworden, op basis van bestaande boeken en andere informatiebronnen en getuigenissen van mensen, dat iedereen vanuit eigen bron en ervaring tapt. Laat me ook stellen dat er slechts één bron is en dat is de eeuwigdurende stroming van liefde…voor alles wat leeft.
Zielsverwanten zijn menselijk en krijgen ook soms dramatische en heftige lessen krijgen die we allemaal nodig hebben om ons op deze planeet te ontwikkelen tot mensen die zichzelf realiseren.
Wat is nu het grootste verschil tussen zielsverwanten en gewone stellen ( en dat is absoluut niet discriminatief bedoeld)?
Een relatie tussen zielsverwanten is niet gebaseerd op bezitsdrang, dan wel op elkaar vrij-laten. Bij het woord ‘ vrijlaten ‘ zit vaak een onderliggend angstgevoel…want vrijlaten betekent voor de doorsnee mens: van de ene naar de andere relatie, erop los leven…ik hoor bij het woord: vrijlaten heel snel de angstgedachte aan ‘ vreemdgaan ‘. De liefde van een waarachtige relatie tussen zielsverwanten is voor allebei de partners op geen enkel vlak ‘ beperkend ‘. Oeps…hier weer een woord ‘ niet beperkend ‘…’ hoezo, niet beperkend, bedoel je dan dat mijn zielspartner ook nog liefde kan voelen voor iemand anders ‘. Liefde is nog steeds sterk gereduceerd tot ‘ seks ‘ . Dat is ook vaak de vraag die ik te horen krijg…en met alle goede bedoelingen: ik antwoord echt nooit op dit soort vragen. En zo zijn er nog vragen die ik vanuit de ethiek van het werk echt nooit beantwoord.
Zielsverwanten steunen elkaar onvoorwaardelijk en stimuleren elkaar hun eigen ding te doen. De verbinding tussen zielsverwanten komt voort uit een pure liefdesbron, die de goddelijkheid van de ander erkent.
De verbinding tussen zielsverwanten is een verbinding op elk niveau. Het voorrecht om zichzelf te zijn, om op een heel diep niveau jezelf over te geven aan elkaar, zich kwetsbaar op te stellen, zich op een totale manier te laten zien, zonder de angst hierin afgewezen te worden, met name je allebei veilig te voelen in het tot expressie brengen van wie je bent. In een relatie met een zielsverwant reflecteert je partner jouw voorkeuren. Zielsverwanten bewegen zich op dezelfde trillingsfrequentie, waardoor er een krachtige harmonische stroom is. Voor zielsverwanten lijkt is niets onmogelijk, want ze hebben niet alleen hun eigen zelfvertrouwen, maar het ook onmiddellijke zelfvertrouwen, de kracht en de standvastige steun van een liefdevolle partner om hen snel naar een gewenst doel te brengen.
Eigenlijk hebben zielsverwanten de volledige autonomie in het uitstippelen van hun zielspad. De vreugde van het omarmen van een zielsverwant brengt van nature een zeer hemelse sfeer met zich mee. Zielsverwanten ontmoeten elkaar in de diepten van hun beider wezen en dat is de band of het punt van versmelting tot in de eeuwigheid vastgelegd is en uiteraard ook gevoeld wordt.
Alleen wanneer een aanraking of contact een grote spirituele kracht achter zich heeft, krijgen de atomen van ons fysieke wezen ons unieke, persoonlijke merkteken ingeprent.
Wanneer je heel veel van jezelf of van iemand anders houdt, dan wordt dat gevoel voor altijd in je atomaire en subatomaire structuur ingeprent.
Het wordt geregistreerd in je ziel en in de de Akasha-Kronieken. Het belangrijkste is dat zielsverwanten in vreugde samen zijn; vreugde overstijgt de massa van het fysieke lichaam en verheft hierbij het lichaam, geeft het leven en wekt het op.
De ware opstandig van het menselijk lichaam zal altijd afkomstig zijn van de vibratie die we kennen als vreugde. Zielsverwanten stralen altijd vreugde uit. Als ze samen zijn ziet je dat het goed is…je voelt die energie. Samen zijn ze goed. Als een relatie met een zielsverwant een hoge plaats heeft op jouw verlanglijstje, zorg er dan ook voor dat je een zielsverwant krijgt en schenk jezelf de absolute vreugde van een gelukzalige relatie met een zielsverwant. Je bent het waard.
De zielsverwant die je in je leven aantrekt komt overeen met jouw visie en de mate waarin jij het universele denken kan begrijpen en gebruiken. Zielsverwanten zullen, overeenkomstig de universele wetten, hun universele perspectief uitbreiden, in overeenstemming met de mate waarin ze kennis hebben van de werkelijkheid. Zielsverwanten zijn dus perfecte spiegels voor elkaar.
Dat het idee van zielsverwantschap heel sterk in de lucht hangt is tegelijk ook een teken om je zielsverwant te kunnen vinden, van zodra je bewust beseft dat alles mogelijk is, zal zielsverwantschap moeiteloos een plaats krijgen in je leven en in deze tijd zijn er op aarde heel veel zielsverwanten die de weg naar elkaar gevonden hebben. Zeker als je diep verlangt naar het goddelijk ware ‘ huwelijk’ ( en dit hoeft echt niet via het ‘ huwelijk ‘ dat we kennen en meestal gesloten werd vanuit maatschappelijke overwegingen, wat niet betekent dat er geen liefde is uiteraard) dan is je zielsverwant heel waarschijnlijk al op weg naar jou.
Ik heb me heel wat jaren te blubber gelezen rond alles wat te maken heeft rond zielsverwanten, tweelingzielen, – stralen, – vlammen en de zovele allianties, en hoe meer ik erover lees, hoe meer vragen ik heb. We zijn op dit vlak allen een beetje expert geworden en mogelijks ervaringsdeskundigen. Eén ding is me duidelijk na alle jaren van studie en onderzoek ….éénmaal je jouw zielsverwant op jouw pad ziet verschijnen, dan wéét en voel je het. Een zielsverwant is evenmin sekse- gebonden en ook dit kan soms wel verrassend verwarrend zijn als je in man/ vrouw gedachten denkt. En die open gesprekken heb ik ook vaker. Een heel bijzonder boekje die ik aanraad om te lezen rond tweelingzielen is ‘ Tweelingzielen en andere allianties ‘ van Mona Lisa M ( www.ra-am.be) , wil je toch eens een andere kijk hebben op dit veelbesproken thema en ik kan je wel verzekeren, dit is informatie op heel hoogstaand niveau.
In ieder geval: kies voor een gezonde relatie, waarin je jezelf bent, waar je elkaar de ruimte geeft om te groeien, samen en apart , waarin je kan aanvaarden dat relaties niet bedoeld zijn om elkaars angsten te voeden of weg te nemen, waarin je elkaar niet ziet als een bezit maar ook kan aanvaarden dat een relatie of verbinding ook kan stoppen, ongeacht welke reden. Waar je het beste bij elkaar naar boven haalt, waar je beiden niet enkel fysiek naakt tegenover elkaar staat, maar naakt in de ruimste betekenis van het woord.
In elk geval, ik wens ieder een leven in waar-achtige liefde toe.
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com