Paragnost Eddie en Consulenten

Zelfliefde en zelfwaarde

Zelfliefde en zelfwaardeZelfliefde en zelfwaarde. Hoe komt het dat er zoveel dualiteit is rond het ervaren van een innerlijk gevoel van zelfwaarde en het verlangen naar bevestiging ervan.

Om even dieper in te kijken naar het gevoel van zelfwaarde. Over het algemeen is er de identificatie met status, rollen, werk, studies, titels, financieel aanzien, bezittingen die verbonden zijn met zichzelf om je de moeite waard te vinden. Niet iedereen verbindt zich hiermee, doch dit is toch wat we overwegend hebben meegekregen als een zeer krachtige boodschap. Zorg dat je iemand wordt, dat er naar je wordt opgekeken, dat je belangrijk wordt, dat je gezien wordt enzovoort.
Onbewust is dat een schijnbare werkelijkheid geworden. Waarom schijnbaar?

Hoe verklaar je dat je ondanks alles wat je hebt gedaan om je zelf de moeite waard te vinden, de behoefte aan bevestiging zo nodig hebt? Wat is dat diep knagende gevoel van je toch niet waardevol genoeg te voelen.
Al hangt je muur vol met eretekens en diploma’s of woon je in een huis met marmeren trappen. We zijn ons echt allemaal op een of andere wijze heel sterk gaan identificeren met datgene waarvan we ons gevoel van zelfwaarde aan verbonden hebben. En dit kan zeer zeker ook met mensen die als belangrijk worden gezien, verbonden zijn.

Door de input van de buitenwereld dat je andere keuzes zou moeten maken om gelukkig te zijn, gebeurt hetzelfde. Als je gevoelig bent voor afwijzing, dan komt dit hard naar binnen. Alles wat hierbij ervaren en gevoeld kan worden, is overdekt met nog veel diepere lagen.
De vraag is dus of jij je gevoel van zelfwaarde verder wilt laten afhangen van wat je ooit is verteld. Wil jij je laten bepalen door iemand buiten jezelf? Zijn de ontelbare schreeuwende stemmen van de buitenwereld belangrijker dan jouw innerlijke goddelijke stem die je in je eigen goddelijke hart hoort?

Kun jij jezelf onvoorwaardelijk liefhebben, zonder enige reden? Kun je vanuit die onvoorwaardelijke zelfliefde, volwaardig Zijn? Omdat jij genoeg bent als wie jij bent?

Wat zijn woorden waard als ze niet worden gevoeld in hoe jij je werkelijk voelt? Het gaat niet over de hoeveel verborgen en onontdekte lagen we nog mogen losweken, maar of we bereid zijn de stappen te zetten naar zelfliefde.

©Mieke
Warme hartegroet
Mieke Box 49