Paragnost Eddie & Consulenten

Wij sterven nooit

Wij sterven nooitOns verblijf op aarde is slechts een reis die we maken om ons karma af te werken. Vele mensen zien het echter als het echte leven.
Daardoor is er zoveel angst onder de mensen om te sterven. Maar we sterven nooit.
We verlaten ons lichaam en gaan terug naar huis als ziel naar alle andere zielen die de aarde hebben verlaten en daar vervolgen we onze reis verder.

Het leven in de sferen is uiteraard anders dan het leven op aarde. De aardse mens is zeer beperkt en heeft een zwaar en log lichaam omdat de aarde zwaar is in energie.
In de sferen heb je dat lichaam niet nodig en zijn we veel vrijer en luchtiger we zijn uiteindelijk licht.
Een ziel heeft zijn karma af te werken daarom gaan we naar de aarde omdat het in de sferen alleen maar liefde is en de ziel op de aarde te maken krijgt met alle aardse emoties en aspecten die wij mensen met ons meedragen.

De ziel moet alle facetten doormaken in het leven op aarde om te kunnen groeien.
Het is niet mogelijk om alle karma in één leven op aarde in te lossen. Daarom keren we elk volgend leven weer terug naar de aarde om dit alsnog af te maken net zolang we daarmee klaar zijn.

Zoals je misschien ook wel weet hebben we allen een taak op de aarde. Sommige zielen krijgen als taak om de mensen te helpen, of om mensen bewust te maken van gene zijde. Weer anderen krijgen de taak om mensen te openen en als medium of prater te fungeren.
En weer anderen zijn er om zelf te leren zodat ze in een volgend leven mensen kunnen gaan helpen.

Je hebt dus allen een karma maar je bent vrij om dat karma ook te leven. Volg je jouw karmische lessen niet dan merk je dat aan steeds terugkerende situaties waar je dan niet meer uitkomt. De gevolgen zullen zichtbaar zijn in relaties van welke aard dan ook.
Dit is vaak merkbaar in partnerrelaties en of ouder kind relaties en daar liggen dan ook de meeste pijnstukken.
Hou je hart altijd open want op het moment dat je jouw hart afsluit kun je geen enkel gevoel meer opbrengen voor de ander.

Dit in elke vorm van leven op de aarde. Van hetero tot homo tot transgender enz.
We zijn alles al geweest maar doordat we indalen in onze vergetelheid kunnen we ons dit niet meer herinneren.
Door de vele levens heen hebben we zoveel ervaren en uiteindelijk is de benadering naar de ander die van liefde. En vanuit een open hart is er geen discriminatie is er geen haat geen jaloezie en geen rancune.
Als je walgt van homoseksualiteit dan zegt dit meer over jou dan die ander. En ook vanuit de geloven op aarde is slechts zuiverheid het verlangen. Niemand maar dan ook niemand mag een ander veroordelen of pijn doen of zelfs vermoorden vanwege een andere geaardheid.

Je hebt eenvoudig niet het recht om jezelf zo te verlagen naar een ander leven.
Alle zielen komen van God en als je die ander beschadigt dan beschadig je God. Gebruik nooit je geloof om een ander te straffen want je hebt niet dat recht en het komt zeker terug op je eigen pad.
Dit is wat je mag leren als je jouw karma gaat leven. Daarvoor ben je ook terug gekomen op de aarde. Wellicht heb je dit zelf ondervonden in een vorig leven en komt het als les terug in je nieuwe leven zodat je in alle zuiverheid kan leren kijken naar je medemens en de ander in zijn/haar waarde te laten .

Dat dit nog voor vele mensen abacadabra is dat realiseer ik mijzelf heel goed. Maar ik ben dan ook alleen maar de boodschapper hierin lieve mensen. Onthoudt maar één ding als je wilt en dat is dat niets is wat het werkelijk lijkt en dat het zo heel erg belangrijk gaat worden om alles wat je ziet en leest of dat het nu verhalen zijn die de ronde doen of dat je het op tv of internet leest of hoort te onderzoeken.
Alles mag onderzocht worden. De aarde is een broedplaats van leugens en bedrog en de media doet daar heel hard aan mee. Geloof werkelijk niets voor je het hebt onderzocht. Dan en meestal zelfs al heel gauw zal je merken dat het nog niet eens ‘’de sop het kool waard was’’.

Weet dat we allen onsterfelijk zijn en dat we elke keer weer elkaar op ons pad terugvinden. Weet ook dat er mensen zijn die dit maar onzin vinden en dat mag ook.
Maar weet ook dat als je een klein beetje verder kijkt dan je neus lang is dat alles wat er gebeurt op aarde een bedoeling heeft en dat we allen klein gehouden worden om het systeem draaiende te houden..
Als je er klaar voor bent als je jezelf aangeraakt voelt en als je al lang een gevoel hebt van ‘’ik zou wel eens willen weten hoe dit en dat in elkaar steekt’’ ga dan eens op onderzoek uit.

Wat is de bedoeling van jou leven op aarde. We zijn hier niets voor niets dat is een absoluut gegeven.
Je leven kan er zomaar opeens een heel stuk rijker door worden. Je geestelijke schatten neem je mee als je ziel terugkeert naar huis. Je aardse schatten laat je achter daar heb je niets meer aan. Waar je wel iets aan hebt is dat je de karmische lessen hebt geleerd en dat je ziel een stuk verder is gegroeid.

We sterven nooit. Als ziel keren we steeds weer terug in een ander lichaam en daardoor lieve mensen vergaar zoveel mogelijk kennis en leer je aardse lessen die je hebt meegekregen. Als je geroepen wordt negeer dan niet de roep van je ziel .
Als je in alle zuiverheid wilt werken aan je lessen dan is dit echt verheugend te noemen. Heb je zoiets na mij de zondvloed dan zal ook dat zo zijn.

We zijn en blijven leven ook na de aardse dood.

Wil je hier eens met mij over praten dan kan dit via paragnost-eddie box 68.

Warme knuffel,
Elisa-Lis