Paragnost Eddie en Consulenten

Wie ben jij in je relatie?

Wie ben jij in je relatie?Ik merk heel vaak in relaties dat de behoeften uit de kinderjaren herhaald worden in volwassen relaties.

Om op een succesvolle manier volwassen relaties op te bouwen zal je je toch moeten losmaken van die kinderlijke behoeften en je over de bewuste / onbewuste verwachting van de toewijding en opoffering die je vroeger van je ouders kreeg of verlangde, heen te zetten.

In psychoanalyse en psychotherapie worden de onvolmaaktheden van ouderliefde in de schijnwerpers gezet. Heel wat mensen denken oprecht dat hun volwassen leven bepaald wordt door de fouten en tekortkomingen van hun ouders en het is ongetwijfeld waar dat sommige mensen er levenslang de littekens van meedragen. Meestal gaat het wél anders en misschien kost het ons heel wat moeite te erkennen wat onze ouders ons hebben gegeven. Het kost ons soms moeite onze ouders te bedanken voor hetgeen ze gedaan hebben. Maar tegelijkertijd verlangen we in ons volwassen leven van onze partner vaak de toewijding, intensiteit, bewondering en acceptatie die we als kind van onze ouders kregen.

O wee als dit uitblijft, dan klagen we en voelen we ons in de steek gelaten, verraden…we zien niet wat we wél hebben. We hebben het gevoel dat wat we ook hebben, het nooit genoeg is/ zal zijn- zonder ons de vraag te stellen of we als volwassene datzelfde niveau van zorg nodig hebben of zelf in staat zijn anderen de toewijding en aandacht te geven die we van hen verlangen.

Wanneer je partner jou niet de hoogste prioriteit geeft, iets wat je hebt gedaan over het hoofd ziet of een andere kijk op iets heeft, dan kan je tegen jezelf zeggen dat hij/ zij blijkbaar niet van je houdt, niet voldoende van je houdt of zelfs helemaal niet van je houdt, je bent verward, van slag en boos.

Het is bevrijdend om af te zien van de onbewuste droom dat je volwassen partner van jou zou moeten houden zoals een ouders van zijn/ haar kind houdt. De liefde tussen gelijken is even kostbaar, waardevol maar ànders.

Ze is royaal maar vergt ook zelfdiscipline, ze stimuleert en is betrouwbaar, ze matig ruimte voor de verschillen, ze is respectvol en ook romantisch en sexy, ze is niet dominant, ze probeert anderen niet onder controle te houden of aan banden te leggen, ze geeft kracht en is de basis voor de hoogste vorm van kameraadschap.

Een aantal tips kunnen je verder helpen om je relatie op een volwassen manier te laten uitgroeien
– Zie je partner in eerste instantie als je vriend (in) , je geliefde, vertrouweling en kameraad , niét als een ouder.
– Denk na over hetgeen je verwacht van je partner en van een ouder en schrap het laatste van je lijst.
– Moedig uitingen van individualiteit van je partner aan en geniet ervan .
– Houd je eisen in de gaten en beperk je eisen!
– Zadel je partner niet op met jouw spanningen en onzekerheden. Praat erover, maar ook wat je boeit, interesseert en stimuleert.
– Praat open en eerlijk over je relatie, over de dingen die je waardevol vindt, over de dingen waarvan je meer wilt, over de richting die je uit zou willen gaan en luister evengoed naar hetgeen je partner te vertellen heeft.
– Ontdek hoe je op een stimulerende manier uiting kan geven aan je zorgzaamheid naar elkaar toe zonder elkaar als een klein kind te behandelen.
– Zet vraagtekens bij rollen die gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht. Helpen ze je echt verder?
– Respecteer en waardeer de onderlinge verschillen, ook als ze je minder goed uitkomen.
– Benader problemen en de oplossing ervan op win- winbasis!
– Stel je in moeilijke situaties op als een vriend en niét als een tegenstander
– Merk dat je relatie zich verdiept wanneer je moeilijkheden open en vol vertrouwen en respect benadert.
– Pronk niet over je relatie tegenover anderen. Hiermee zet je de toon voor een mechanisme dat benauwend kan worden.
– Uit je dankbaarheid voor wat je hebt door de manier waarop je met je partner omgaat en door de gulheid waarmee je andere mensen tegemoet treedt.
– Leg je bezitsdrang aan banden en groei eroverheen!
– Hecht waarde aan seksuele trouw én aan de vrijheid van je partner om goede vrienden te hebben met andere interesses. Ze houden de relatie fris en levend. Draag bij tot het levensplezier van je partner.
– Wees altijd loyaal en praat met respect over je partner!
– Respecteer de opvattingen, waarden, vrienden en familie van je partner.
– Geef een hoge prioriteit aan samen plezier maken, je ontspannen, vrijen, lachen, spelen, tederheid voor elkaar en vreugde in elkaars gezelschap.
– Blijf je bewust van je individualiteit en integriteit van de ander. Respecteer die, ook als het jouw belangen doorkruist.
– Speel geen machtspelletjes en vraag eerlijk om wat je wilt en wees volwassen genoeg om je erover heen te zetten als je het niet krijgt.
– Heb er vertrouwen in dat je nee tegen elkaar kan zeggen zonder ‘ gestraft ‘ te worden.
– Als je hoort dat je grof of kritisch bent tegen je partner, houd daar dan direct mee op: gemene opmerkingen en verwijten laten hun sporen na.
– Manipuleer nooit want dit getuigt van gebrek aan respect voor de integriteit van je partner en van jezelf.
– Denk vooral niet dat je alles over je partner weet, het stompt af en het is niet waar.
– Vraag je partner niet iets te doen ‘ uit liefde ‘ als je weet dat hij/ zij hier geen zin in heeft. Dit is manipulatie en het kwetst.
– Als je partner je iets vertelt wat je niet wilt horen, straf hem/ haar daar dan niet voor. Reageer op gepaste wijze over wat je hebt gehoord als je hierover hebt nagedacht.
– Wees bereid om van tijd tot tijd iets op te geven ter wille van je partner. Doe dit allebei. Wanneer slechts één van de twee offers brengt moeten jullie hier zeker eerlijk en open over praten.
– Blijf oprecht geïnteresseerd in de gevoelens, de gezichtspunten en het wereldbeeld van je partner.
– Breng vergiffenis, dankbaarheid, hoffelijkheid en vreugde in de praktijk en creëer leuke, kleine rituelen om uiting te geven aan je liefde: bloemen, muziek, een klus die je onopvallend doet…

Kijk maar eens wat jij in je relatie herkent als aandachtspunt en lieve mensen, praten met elkaar creëert intimiteit tussen partners.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com