Paragnost Eddie en Consulenten

Werkelijkheid versus Illusie

Werkelijkheid versus IllusieWerkelijkheid versus Illusie. De ‘werkelijkheid’ zoals we die kennen is in feite gebaseerd op ‘illusies’. In alles waarvan wij denken dat we de waarheid kennen is een schijnwerkelijkheid.
Gelukkig zijn mensen aan het wakker worden, zien nu met heldere ogen en vanuit heldere waarnemingen dat nog maar weinig klopt. Velen stellen zich vragen en komen met vragen waarvan ik dan voel dat het goed is om met vragen te komen, die niet langer gaan over bedrog, jaloezie, concurrentie, wedijver, strijd.

Het zijn verhalen geladen met emoties die ons niet dat geluk brengen waarnaar we verlangen. Mochten we al onze verhalen bundelen, dan zouden we elkaar herkennen in onze verhalen. Verhalen van verlangen, verlangen van pijn en verdriet, verhalen van vreugde. Levensverhalen die meer en meer de weg kennen via het uitgeven van een boek waarin velen zich dan ook weer herkennen.
Niettemin is het uiteindelijk aan ons om niet weg te zwijmelen in verhalen van anderen, maar ons eigen levensverhaal te schrijven en zelfs het script ervan te herschrijven. Want verhalen zijn scripts die ons vertellen hoe we het leven hebben ervaren of nog steeds ervaren.
We mogen ons nu herinneren dat we allen medescheppers zijn van een nieuwe realiteit. Die nieuwe werkelijkheid wijkt af van de oude werkelijkheid. De werkelijkheid zoals we die nu kennen is niet langer houdbaar. We krijgen dus eigenlijk allen te maken met een hogere bewustzijnstoestand, die een nieuwe werkelijkheid creëert. Misschien schuif je alles nog wat weg omdat het nog niet zichtbaar is. Voelbaar is het voor velen wél.

De nieuwe realiteit komt voort uit een verschuiving van het verstand naar gevoel en voornamelijk vanuit het gevoel zal bewustwording van het nieuwe voortvloeien.

Het is dus best een zeer boeiende tijd, want de veranderingen vinden steeds intenser en sneller plaats. Het kan nu werkelijk alle kanten uitgaan en hierin kunnen we nu ook elk onze eigen verantwoordelijkheid opnemen. Verantwoordeljikheid nemen zou ik op een andere wijze willen benaderen omdat zelfs dit woord bij nader invoelen behoort tot een tijd dat verwijst naar plichten, controle en strengheid.
We kunnen nu de keuze maken vanuit het hart en elke keer weer opnieuw voelen en ervaren of een gemaakte keuze in elk moment goed voelt om daarin weer nieuwe keuzes maken.
©Mieke
Warme groet
Mieke Box