Paragnost Eddie en Consulenten

Welkom Augustus !

Welkom Augustus ! Heb je ervaren dat juli behoorlijk intensief was voor je? Kijk je er wat zuchtend naar uit dat deze maand rustiger wordt? Voor veel mensen zijn de vorige maanden vrij heftig geweest op elk vlak, voor sommigen was het gewoon doorgaan zonder omkijken…zoals ik in een vorig blog heb geschreven: laat ons ajb niet oordelen over de weg die iemand bewandelt, de struikelblokken die iemand tegenkomt én hoe deze omgaat met die struikelblokken, hoe iemand eerst heel diep moet zitten om krachtiger dan ooit terug op te staan. Niemand is gerechtigd om over wie dan ook een oordeel te geven, om de eenvoudige reden dat iedereen zijn eigen leerpakketjes heeft meegenomen voor incarnatie. Laat ons eerder in deze prachtige tijd mild, met compassion, mededogen en vanuit het hart elkaar een hart onder riem steken. Ben je het moe om te strijden , te vechten , te bewijzen en voel je je hierdoor op het randje van uitgeblust? Weet dat onze gevoeligheid steeds meer toeneemt en die gevoeligheid ervaren we via ons fysieke voertuig, laat ons dus in eerste instantie heel goed voor ons lichaam zorgen, heel goed naar de signalen van ons lichaam luisteren. Er zijn voortdurend energetisch downloads, waardoor we ons soms, voor we goed en wel onze dag zijn begonnen, voortslepen, regelmatiger op de bank gaan liggen …ons lichaam heeft rust, regelmatig en reinheid nodig om de gaande veranderingen te verwerken en te integreren.

Deze maand wordt verder gedreven door stijgend vuur ( sinds 23 juli tot 22 Augustus: Leeuw= Vuur) mede door een aantal planeten waar het vuur-element regeert…om die reden is het belangrijk rekening te houden met de manier van communiceren, de manier waarop je je uit, de manier waarop je een probleem aanpakt…wil je gelijk hebben ten koste van de ander of ben je in staat om je visie te geven zonder de ander op de kast te jagen: conflicten en ruzies kunnen dus heel snel uit de hand lopen en zelfs uitlopen in geweld. En dit is al even aan de gang, zowel in onszelf, in onze omgeving, en mondiaal. We worden echt gedreven door een gevoelsmatig nauw spiritueel ‘geboortekanaal’ en hierin is het voor onszelf beter ons hierdoorheen te wurmen, dan ons ertegen te verzetten of het verlangen te blijven zitten, zodat niets verandert, alles bij het oude blijft. Hoe dan ook, we zitten allen in dat geboortekanaal, tastend in het donker soms, we zien wel een glimpje licht, maar nog niet ten volle. En dat kan heel beangstigend aanvoelen, niet te weten waartoe onze eigen spiritueel-aardse- hergeboorte naartoe leidt. Nog meer donker en duister of toch…naar Welkom Augustus ! meer licht, het licht in onszelf mag weer gaan schijnen. We kunnen dit proces niet versnellen, we kunnen slechts in het proces van onze her-geboorte kiezen om hier bewust doorheen te gaan, gelouterd van alle ervaringen die ons gevoelsmatig in de ban hebben gehouden, in de greep ( grip ) hielden om meer en meer vanuit ons Kosmisch Lichtwezen te gaan leven. Het zoeken naar een hogere versnelling kan nefast inwerken op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid…wegen die beloven je tot een snellere verlichting te brengen, brengen je over het algemeen heel snel terug naar AF. Zie het als het zetten van de ene stap naar de andere, stap voor stap, op jouw manier en jouw tempo, luister naar je innerlijke stem, je hogere zelf, de wijsheid van je Ziel; het is de weg naar het terugvinden van jouw Stralende Zijn. Je mag en kan hier NU voor kiezen, zonder je te laten misleiden/ afleiden. Door het rustig, zacht en stil te maken IN jezelf, kom je op een natuurlijke manier in contact/ verbinding met jouw Zielskern. Ook hierin moet je niets forceren om het proces te versnellen. Het is geen wedstrijd tenzij je er zelf een strijd van maakt. Ook dat zijn uiterlijke misleidingen. Gun jezelf die vrijheid, net zoals je andere zielsgenoten diezelfde vrijheid gunt.
Door de nog retrograde lopende planeten ( zie vorige blogs) is het niet vreemd nog geconfronteerd te worden met oude psychische wonden uit het verleden ( of zelfs meegenomen uit een ver verleden en in dit leven heeft zich dit voortgezet om in dit leven opgelost te worden) dit komt nu ook heel duidelijk aan de oppervlakte: je kan NU kiezen om via eventueel alternatieve therapievormen zoals EMDR, NEI, EE, Familie-opstellingen, Inner-child Healing enz….de oude wonden tot op het allerdiepste zielsniveau te healen. Healen betekent uiteindelijk blokkades opschonen op een dieper cellulair niveau en als je kan kiezen voor healingssystemen zoals die in de tijd van Atlantisch/ Lemurië werden beoefend via Licht, Klank, Kleur, Symbolen …volg gewoon je eigen intuïtie hierin, wat met jouw Ziel resoneert. De hulp ontvangen door Lichtwerkers die zelf hun eigen diepzielhealingsproces zijn aangegaan, kunnen je in jouw proces weer een stukje dichter in jezelf brengen.
Hoe dan ook is het een prachtige bijzondere tijd om verder door te gaan in jouw Ascentieproces en dit wel in volledige verbinding met Moeder Aarde. Ascenderen zonder verbonden te zijn met de Aarde en ons eigen aardse fysieke lichaam leidt tot onnodige klachten en ongewenste situaties.
Net doordat er heel frequent heftige zonnevlammen de Aarde bereiken ( en ook via de Aarde ons fysieke lichaam- en lichaam/ geest zijn Eén!) moeten ook wij, als spiritueel werkenden, ons dagelijks heel goed aarden, elke dag ( zelfs meerdere keren per dag) energetisch schoonmaken, aan onszelf blijven ‘ werken ‘ .
We krijgen elke nieuwe dag een nieuwe frisse kans om de beste keuzes te maken vanuit het hart. Verbindingen die niet vanuit het hart werden aangegaan, kunnen voor de komende tijd het inzicht geven die je nodig hebt om verder te gaan. Laat ajb los in Liefde en laat alle strijd los. Hou niet langer vast aan de illusie dat je de ander kan veranderen, mee te trekken in je verdere groei, te verwachten / te eisen dat de ander in hetzelfde tempo / dezelfde manier spiritueel groeit. Wat is echt LIEFDE in dit geval? Loslaten. De ander zijn/ haar eigen leven gunnen zoals het best past bij zijn/ haar Ziel en ont-wikkeling.
Welkom Augustus ! Als je deze maand ervaart dat contacten ( familie/familieleden, vrienden,…) veranderen, lees: ofwel intenser worden, of vervlakken en/ of verdwijnen, heeft dit te maken met ieders groei. Want niet alleen JIJ groeit! Vaak wordt gesteld dat contacten verdwijnen/vervlakken omdat diegene die het contact stopzet, diegene is die spiritueel bewust is geworden en gegroeid is. Ik geloof niet dat je dit zomaar kan stellen, want die stelling creëert net afgescheidenheid én dualiteit en soms onuitgesproken een oordeel over het wezen van de ander. Dit vind ik trouwens heel weinig respect-en liefdevol. Dit is een verhaal dat ik vaker beluister: ‘ Ik ben te hard gegroeid, die mens past niet meer bij mij ‘. Een beetje spirituele hoogmoed…kan leiden tot een innerlijk ( en uiterlijk) dwaalspoor. Ik geloof dat er in het geval van vervlakking/of stopzetting van een verbinding, al enige tijd afstand is gegroeid en dit omwille van heel wat andere redenen dan het pure spirituele groei- aspect. Het is de meest simpele uitleg maar als je dieper invoelt weet je dat er méér speelt dan deze karige verklaring.

Het streven naar EENHEID en ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE kan slechts op het moment dat we ECHT in staat zijn IEDEREEN in ons hart op te nemen…en iedereen te zien door de ogen van God. Dit is de reis die we nog aan het maken zijn…keer op keer op keer…tot we ooit na de zoveelste keer incarneren begrepen hebben waar het leven op Aarde écht over gaat.
Wie zijn onze grootste Meesters op Aarde? Niet diegenen met wie we op één lijn zitten, niet met diegenen met wie we ons verbonden voelen en met wie we ‘ resoneren ‘, dan wel met diegenen die ons echt laten kijken waar we nog volop aan het oordelen zijn. Ai.
Lieve lezer, we hebben elkaar nodig om onze harten in één hearbeat te laten kloppen, een droom of een illusie? Neen…laat ons een hartnetwerk vormen zonder iemand uit te sluiten. Dan pas zetten we de stap naar UNITY…de eerste stap naar één-wording in onszelf, niet langer overgeleverd aan een durende strijd, dewelke zijn weerslag heeft op wat ‘ buiten ‘ gebeurt. En dat er voor deze maand nogal wat vuurwerk aan te pas zal komen, daar kunnen we van op aan. Blijf heel dicht bij jezelf, weet dat de dingen die gebeuren nodig zijn om onze Aarde/Aardbewoners op een Hoger Plan te tillen, en dat het nu voor de komende weken nog enige heftigheden kan teweegbrengen op zowel planetair als menselijk vlak, moet je niet vanuit angst benaderen, dan wel vanuit ‘ wijsheid ‘ en ‘ inzicht ‘.

Er komen ook zoveel onheilsvoorspellingen aan ons voorbij, mogelijke gebeurtenissen…mij valt steeds het woord ‘ mogelijk ‘ op….filter de boodschappen die je ter ore komen via media, lees ook kritisch de kranten ( of misschien lees je ondertussen geen kranten meer) doch ook via de gekende communicatiekanalen als Facebook…filteren is de boodschap.
Binnenkort schrijf ik weer een blogje voor de Volle Maan.
Heb het goed lieve lezers, leef in liefde, wees liefde, lief voor jezelf en al-wat- leeft. Vergeef en laat alle nog resterende oude pijnen en wonden in liefde voor jezelf ( en alle betrokkenen ) los. Je mag je leven wat lichter maken nu. Waarom wachten op het goeie moment? Elk moment is goed. Het is de keuze die je nu kan maken.
Aloha, Namasté, so much Peace

Tot een volgend blog. Reacties zijn altijd welkom!

Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com