Paragnost Eddie en Consulenten

De weg van je Ziel volgen

De weg van je Ziel volgenLieve ziel, herken je dat gevoel van niet te weten welke richting je in je leven wil uitgaan?
Zal ik jou iets vertellen?
Heel diep van binnen weet je wat je wil, het zijn je twijfels, angsten die ervoor zorgen dat je “denkt” dit niet te weten…twijfels, onzekerheden, angsten die ooit als een zaadje werden geplant, en die ervoor zorgen dat jouw talenten,, je gaven, je werkelijke passie overschaduwd hebben.
Zal ik je nog iets vertellen?
Weet je dat alles wat je ooit voor waar hebt aangenomen over jezelf, over wie je bent, over wat je kan en/ of niet zou kunnen
alles wat in jouw hart werd geplant en je verder en verder heeft vervreemd van wie je werkelijk bent, kan veranderen? Met behoud van alle moois dat je hebt meegekregen, en het uitroeien van alles wat je al langer niet verder dient voor je allerhoogste welzijn.
Luister je wel eens naar dat stemmetje dat fluistert ” vertrouw op jezelf en doe wat je voelt dat goed is voor jou”
Herken je ook die ervaring dat dit stemmetje steeds luider en luider in je oren klinkt….
je kan dit stemmetje niet langer negeren, want dit is de eerste stap naar de verandering die jij graag wil in je leven, op welk vlak dan ook.
Verandering die misschien niet begrepen of geaccepteerd wordt in je omgeving, die misschien jijzelf nog niet goed begrijpt…
Verandering maakt je soms onzeker, soms angstig….om zoveel dingen die in feite niets met jouw binnenkant te maken hebben, dan wel met de buitenkant.
Diep in je hart is er dat weten….voel maar even….
Je kan de hulp vragen aan het Universum, onze Engelen, Aartsengelen, je verbinden met de energie van het hele Engelenrijk, weet dat alle tekenen naar jou toekomen die perfect bij jouw blauwdruk aansluiten, slechts bij jouw Akasha.
Spirituele PadIedereen heeft de gave om helder te horen, helder te zien, helder te weten, helder te voelen, onderzoek voor jezelf welke kanalen zich sterker en duidelijker ont- wikkelen, voel hierbij geen twijfel noch angst, want dit is wat er nu de laatste maanden bij heel veel mensen aan de gang is.
Onderzoek, exploreer, deel jouw ervaringen, onthou van je van kritiek op de wijze dat anderen zich ontwikkelen hierin, het is geen spelletje van wie het beter doet, laat dat “beter”-verlangen voor wat het is, onderzoek vanwaar dat verlangen vandaan komt ( ja, je weet à la minute) als je maar kan aannemen dat we ons allen mogen en kunen her- inneren wie we zijn en waar we vandaan komen. Dat schept ver-binding vanuit onze Ziel en dat is wat onze Engelen ons van harte gunnen.
Die sluier wordt ondertussen steeds dunner en dunner…
Alleen lief mens, willen we werkelijk het leven opnemen zoals het is bedoeld, dan zullen wijzelf die verantwoordelijkheid dienen te dragen, zelf die stappen moeten zetten, onze angsten, twijfels zelf overwinnen, want dat zijn net onze leerlessen, hier op Aarde.
Onze Engelen, Meesters, Leraren, Gidsen en Dierbaren laten ons nooit in de steek,
al eens bedacht hoe vaak we onszelf wel in de steek laten?
We hebben een VRIJE WIL, en dat wordt ten alle tijden gerespecteerd.
Onze leerwegen worden ons niet ont- houden, al maken we zoveel omwegen, er wordt on-voor-waardelijk van ons gehouden, zonder enige uitzondering.
Heb de moed om onvoorwaardelijk van jezelf te houden
Heb de kracht om jouw ladder tegen jouw muur te zetten
Heb het vertrouwen dat je het kan.
In dit hele transformatieproces is het ook prachtig
mensen te ondersteunen zonder het levensplan in te vullen.

Warme groet
Engelenmedium Mieke
www.miekecoigne.com