Paragnost Eddie & Consulenten

WEEKREADING

WEEKREADING MET DE OPGESTEGEN MEESTERSWEEKREADING MET DE OPGESTEGEN MEESTERS 26 JUNI – 3 JULI 2016

De energie van SANAT KUMARA bevrijdt ons van de last van het aardse bestaan.
Het is in deze sterk evoluerende tijd belangrijk je te verbinden met de aarde door voldoende tijd te nemen je te verbinden met de aarde, om je zielsdoel op aarde te kunnen neerzetten.

Hoe meer je indaalt in je lichaam, in de aarde, hoe krachtiger je de verbinding met het aardse leven kan maken. Je begrijpt waarom je voor dit leven op aarde hebt gekozen voor incarnatie, je begrijpt wat je taak hier is, je verheugt je eindelijk om het leven op een vreugdevolle manier te leven.
De strijd met de dualiteit kan je nu overwinnen door de hemel op aarde te creëren.
De verbinding tussen het Hoger Zelf en je aardse bewustzijn, de kosmische energie en de aardse energie, de vrouwelijke en de mannelijke kant, het Hogere Bewustzijn en het fysieke lichaam.
De energie van Sanat Kumara opent de toegang tot het hogere bewustzijnsniveau alsook tot nog toe niet geleerde gaven en inzichten.

In hoeverre laat je je niet in met het aardse leven?
Welke weerstand heb je hiertegen?
Op welke gebieden hou je je kracht en kunnen tegen?
Wat wil je in dit leven realiseren en hoeveel van je energie wil je hiervoor aanwenden?

We groeien door middel van de dualiteit. Het aardse leven voedt ons en zorgt ervoor dat we verder kunnen uitrijpen, ons kunnen ont-poppen.

De energie van SERAPIS BEY brengt ons midden in de materie, in het lichaam en versterkt de energiestroom van de basischakra ( de 1ste chakra), de levenswil en de lichamelijke energie.
Deze bevordert het ervaren en gebruiken van de AARDSE KRACHT.
De energie van Serapis Bey is tegelijkertijd een sterke REINIGINGSENERGIE, brengt licht in het donker, bewustheid in de materie, herkenning van onbewuste en verdrongen inhouden.

Materie is een deel van de schepping.
De thema’s zijn geld, bezittingen, seksualiteit en doorzettingsvermogen zijn een uitdrukking van het leven.
De volgende vragen kan je bij jezelf neerleggen en hierover invoelen voor de komende dagen:

Hoe sta je ten opzichte van lichamelijke energie?
Wat doe je om je lichaam krachtiger, sterker, levendiger, gezonder te maken?
Welke thema’s liggen in het duister van het onbewuste en vragen nu om herkend en aanvaard te worden?
In welke mate laat jij je werkelijk in met dit leven en de materie?
Hoe voel jij je tegenover seksualiteit?

De energie van DJWAL KHUL brengt ons in contact met onze eigen macht en kracht.
Ze bevordert het versterkt ons zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en ons zelfbewustzijn:
‘ Ik ben en Ik kan ‘.
Ze laat zien, waar wij onze kracht afwijzen en geen verantwoordelijkheid voor ons eigen leven nemen.
Ze bevordert  het aannemen van de in ons wonende kracht en helpt ons om midden in onze kracht te gaan staan, zodat we niet snel van ons stuk te brengen zijn.
We leren de kracht van het licht vanzelfsprekend aan te zetten.
De energie van Djwal Khul versterkt de aura en de Hara, waardoor wij dichter bij onszelf kunnen blijven; gecenterd, in ons midden.
Anderen kunnen niet langer onze kracht weghalen en ons onzeker maken.

Nu hebben we de keuze om de energie van het zich slachtoffer van het lot, los te laten.
We zijn niet hulpeloos overgeleverd aan de vijandige wereld.
Misschien is er nog wel het gevoel dat er mensen zijn die meer macht en waarde hebben dan jijzelf of geef je anderen de schuld van jouw situatie.

Herken achter die situatie je eigen kracht, neem je leven in eigen handen en geef het zelf vorm.
Zodra je je bewust wordt van je eigen KRACHT en MACHT, kan je krachtig handelen, zonder gevecht, zonder strijd, zonder jezelf te verrechtvaardigen.
Herken dat het tijd is je eigen kracht in te zetten en vorm te geven aan  jouw leven.

Ga voor de komende dagen na
In welke situaties jij je nog hulpeloos, machteloos, onwaardig voelt?
Aan welke personen / situaties je je overgeleverd voelt?
Waar en wanneer je denkt geen kans te hebben,  je te moeten neerleggen bij de situatie?
Wat je doet in die momenten van zwakte met jouw kracht?
Heel veel liefs

© Mieke

www.miekecoigne.com