Paragnost Eddie en Consulenten

Weekreading met de Engelenkaarten

zonnemediumWeekreading met de Engelenkaarten ‘ WET VAN AANTREKKINGSKRACHT ‘ 12 oktober 2016

Een paar dagen verwijderd van Volle Maan, waarover ik nog een stukje wil schrijven.
Ik heb het even druk gehad met de cursussen die mijn partner en ik hebben gegeven, weinig ruimte gemaakt om te schrijven, omdat schrijven ook de nodige inspiratie vereist, en op vraag van mensen die het toch wat jammer vonden niets meer te lezen…toch even weer in mijn pen gekropen.

In het verlengde van alles wat jullie al kunnen lezen via heel veel forums en kanalen, gaan we maar lekker door met opruimen, verwerken en loslaten én tegelijk toch de focus leggen op wat er werkelijk toe doet en voor iedereen is dit wel anders. Zoals ik in een eerder blog heb geschreven is het belangrijk niet in het gevecht te blijven noch een gevecht aan te gaan, wat niet betekent dat je je op je kop moet laten geven of je jezelf moet terugtrekken vanuit angst of onzekerheid.
Het vorige blog heb ik geschreven rond aanvaarden, accepteren….niet zo eventjes op een passieve manier, doch heel bewust vanuit stilte. Je kan schreeuwen wat je wil, en dat kan best opluchten, doch dat zal de situatie niet veranderen.

Ik heb me voor deze weekreading laten inspireren en leiden door de engelenkaarten en erbijhorende boodschap. Laat deze boodschap als een meditatie naar binnen komen en voel wat met jouw hart resoneert.

wet-van-aantrekkingskrachtDe prachtige engelenkaart valt me toe ‘ WET VAN AANTREKKINGSKRACHT’

Heb je de laatste tijd ervaren dat je perceptie, je kijk op jezelf, om je omgeving, waarmee je bezig bent geweest, veranderd zijn?
Dit kan je misschien in verwarring hebben gebracht.
Of dit kan nogal vragen hebben opgewekt in je omgeving?

Hoe kan het dat je situaties waarin je je voorheen heel comfortabel hebt gevoeld, nu tot het verleden horen, dat je die situaties bent ontgroeid? Geen behoefte meer voelt om je verder te verbinden met een omgeving, met mensen, waar je het voorheen zo goed had?
Was dit dan alles een leugen, een miserabele grap van God? En waar is die God die zo goed zou zijn, laat staan, die Engelen waar ik zo heilig in vertrouw en geloof…wel, wat doen die Engelen voor ons? Niets…het is allemaal één grote farce.
Stilte.
Gooi je ontgoocheling, boosheid,woede, verdriet, onmacht ….er maar uit. Je wordt gehoord, je wordt gezien, je wordt gedragen in Liefde.

Ik wil je eraan her-inneren dat ons wordt gevraagd opnieuw te leren van onszelf te houden, liefde voor onszelf te voelen, met onszelf beste vriendjes te worden…en dan, dan komt er licht in de tunnel, gaan we vanuit onze zelf-liefde, situaties en mensen in ons leven aantrekken die onze liefde voor onszelf zullen zien , zullen voelen en trekken we steeds meer van die situaties en mensen aan die net zoals wij, ook van zichzelf houden.

We zijn hier ook om te leren, en oude paradigma’s te overstijgen…aan ons de keuze of we dit willen met pijn en in lijden of met overgave, wetend dat dit iets is wat bijdraagt tot onze groei als spiritueel- aards wezen.
aantrekkingWat is er foutgelopen? Niets….Helemaal niets: je bent eenvoudigweg gegroeid, je bent wakker geworden, je bent tot het inzicht gekomen dat je klaar bent voor een volgende stap.
Betekent dit in alle omstandigheden dat je drastische standpunten moet innemen, het kind met het badwater moet weggooien? Absoluut niet! Doch…in sommige omstandigheden kan dit wel het geval zijn geweest of zelfs wenselijk zijn om verder te kunnen evolueren.
Je wordt al een lange tijd hierop voorbereid, er was geen ontkomen meer aan, al hoopte je misschien dat je partner wel ging veranderen, dat alles wel ging goedkomen, dat je ouders je zouden aanvaarden op een dag zoals je bent, dat de verbinding met je kinderen zich zou herstellen….en nu ervaar je, zie je, voel je dat dit het niet is geworden. Dat de ander ook een vrije wil heeft in jouw verhaal, in jouw diepe verlangen naar herstel, naar acceptatie, naar begrip, naar éénwording.
Al die ervaringen hebben deel uitgemaakt van jouw spirituele groeiweg op aarde.
Je bent je oude jasje ontgroeid en je neemt jouw ruimte in samen met mensen om je heen die net zoals jij in die bewustwordingsfase aangekomen zijn. Je trekt maar net die mensen aan die net als jij voluit willen leven,, voluit zichzelf willen zijn en elkaar de hand reiken, elkaars harten raken op de meest liefdevolle manier.

Stem je af op je diepste zielsverlangens, voel de passie en de energie doorheen jouw zielsverlangens en laat alle twijfels, zorgen rond jouw zielsverlangens los. Weet dat de Engelen je grootste supporters zijn als jouw zielsverlangens bijdragen tot jouw allerhoogste goed en dat van anderen.

Laat alle scenario’s om anderen in jouw verlangens te beïnvloeden, te manipuleren, te sturen, los…herinner je dat anderen hierin ook een vrije wil hebben en de Engelen in geen enkel geval de vrije wil van de ander zal schaden.
Richt je op liefde, op dienstbaarheid, op mededogen en alles wat bijdraagt voor je geestelijk en lichamelijk evenwicht, zo het goed is voor jezelf en je omgeving.

Je kan in je meditatie de hulp richten naar Aartsengel Raguël en Aartsengel Chamuël om met je twee voeten op de grond te staan en de veranderingen die voor de komende tijd te verwachten zijn, te accepteren , mee te gaan mét de stroom van jouw levensrichting.
Hoef je het einde al te zien? Hoef je alles al te weten?
Neen, want dit is niet mogelijk het einde van jouw levensladder te zien…voel dat dit een vraag kan zijn vanuit angst om controle te verliezen, jezelf te verliezen in het onbekend.

Vraag de Aartsengelen hulp om alle oordelen, overtuigingen, meningen die gepaard gaan met loslaten, veranderen, keuzes maken, eender op welk levensvlak, te onderzoeken waarop die oordelen, overtuigingen, meningen gebaseerd zijn.

geluksmediumKomen die voort uit je persoonlijk cultureel erfgoed?
Komen die voort uit de angst en de twijfel voor de reacties van de omgeving?
Onderzoek welke situaties, relaties toxisch zijn/ waren voor jezelf én alle betrokkenen.
Vraag de Aartsengelen om je doorheen het proces van veranderingen te leiden met deemoed, respect, integriteit.
Ervaar en voel wat die veranderingen met je doet, geef alles wat je voelt ruimte, zonder in een drama te schieten….loslaten geeft je de mogelijkheid jezelf opnieuw te verbinden met jeZelf, je ware kern, je ware Zijn.
Hou je energie hoog voor de komende tijd, mediteer elke dag minstens 15 minuten ( kies een rustig plekje, binnen of buiten) focus op je ademhaling , drink voldoende zuiver water, vermijd heftige discussies/ stel hierin je grenzen, voel bewust welke voeding goed voor je is en wat niet, blijf dicht bij jezelf en ‘ s avonds kan je de kosmische stofzuiger van Aartsengel Michaël gebruiken en vragen je chakra’s op te schonen ( en Hem ook bedanken) Geniet van alle kleine belangrijke dingen die je voor jezelf kan doen…en deel de informatie verder. Het is een tijd dat we niets voor onszelf moeten houden, niet bang moeten zijn dat de ander meer zou kunnen weten…AQUARIUS = WIJ tijdperk.

Hou je van jeZelf, hou van het Leven, jouw leven.
Jij verdient het allerbeste!

Warme groet

© Engelenmedium Mieke

www.miekecoigne.com