Paragnost Eddie en Consulenten

Weekreading met de Aartsengelen

raguelWeekreading met de Aartsengelen 14 november 2016, Super Volle Maan vandaag in stier….de tweede op een rij ( de volgende is te verwachten op 14 december). Wil je weten wat dit nou allemaal inhoudt, welke impact deze super Volle Manen op ons hele wezen hebben, als spiritueel wezen ( wat we allen zijn zonder uitzondering) dan zijn er al zoveel goeie artikels te lezen, dat ik ervoor kies de reading te brengen vanuit het Engelenperspectief. Engelen hebben geen oordeel over hetgeen al een tijdje aan het gebeuren is op aarde, maar hetgeen gebeurt houdt het Groter Plan in, of we hier nu blij, boos, opstandig, ongelukkig door worden, het is nodig, al kunnen we dit nu wellicht nog niet op deze manier zien, laat staan accepteren.

Al ben ik ook een aarde-mens, leef ik op aarde en raken me ook heel veel dingen in wat en hoe die uitzuivering gebeurt, in mijn hart en ziel weet ik me gerustgesteld door de Engelen, dat ik en wij niet moeten vrezen, tenzij we ons zelf laten leiden door de massa, door oordelen en veroordelen, gelijk willen hebben, onze waarheid vanuit onze visie willen opdringen….door dicht bij onszelf te blijven en het hele spectakel van bovenaf te bekijken en ons te verbinden met onze Engelen, kunnen we een andere bril opzetten, en met een meer ‘ neutrale ‘ blik te kijken, hetgeen niet betekent dat we ons niet geraakt voelen!

Het is nu een moeilijk doch prachtige evenwichtsoefening om je niet te laten meeslepen, felle discussies te gaan voeren over wat is waar en wat is niet waar: één ding is duidelijk- we kunnen er niet meer omheen dat we van binnenuit wakker worden geschud, niet enkel door de gebeurtenissen op mondiaal vlak, doch vooral wat er in onszelf nog lag te sluimeren en wat nu niet meer toegedekt kan worden…tenzij je hier zelf voor kiest.
Hoe stiller je het in jezelf maakt, hoe dichter je bij jezelf komt, in jouw kern van waarheid, niet van de waarheid buiten jezelf, maar de waarheid IN jezelf….en dat niet iedereen hier blij om is, dat is heel duidelijk in de gesprekken die we dagelijks met onze cliënten hebben. Machteloos, slachtofferschap, vasthouden aan illusies….terwijl het duidelijk is dat het nu de keuze is die jij kan maken om hier zelf een einde aan te maken: bewust kiezen voor jezelf, bewust kiezen voor een liefdevolle relatie, bewust kiezen voor jouw zielsdoel op professioneel vlak vs onbewust vasthouden aan…wat niet langer bijdraagt tot vrede, vreugde, balans, groei.

De eerste boodschap ontvang ik van Aartstengel Metatron die ons nu vriendelijk en met aandrang verzoekt PRIORITEITEN te stellen in plaats van te focussen op wat niet lukt, wat je overkomen is, wat je is aangedaan….dit houdt je groei tegen. Wat is jouw hoogste prioriteit, welke richting wil jij nu verder uitgaan in je leven op elk vlak van je leven, blijf je denken dat het je toch niet zal lukken dan wordt dit ook je deel, vertrouw je op je innerlijke leiding van je ziel of leg je het vertrouwen nog steeds in handen van anderen om niet zelf de verantwoordelijkheid te dragen, omdat je hier nog steeds bang voor bent ( angst om te mislukken, te falen) zodat je nog steeds de ander verantwoordelijk kan stellen voor ongeluk, falen….? Dit is de gemakkelijkste weg, maar niet de weg die je verder brengt, niet de weg die je in vrede brengt, niet de weg die bedoeld is voor jou.
Sommige mensen zweren op een slecht karma, dat alle tegenslagen te wijten zijn aan hun karma…ook weer een reden om niet zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen, karma in te lossen, af te werken….en bovendien: wat is karma? De meest eenvoudige uitleg is: ik moet wel slecht zijn geweest…dus dat is de reden waarom ik nu een miezerig leven leid. Hoe kan je nu verder met deze overtuigingen, met dit geloof, met deze blokkerende gedachte?
Dan blijf je waar je bent…tot ooit misschien het kwartje valt, of tot de signs from above zo duidelijk worden dat je toch opstaat en komaf maakt met dit soort overtuigingen.

metatronAartsengel Metatron is ons behulpzaam om orde op zaken te stellen, Hij doet het niet in plaats van jou..als je bereid bent om echt orde op zaken te stellen ( op elk vlak van je leven) door tijd te nemen hierover te bezinnen, na te denken, en echt bereid bent je te verbinden met je allerhoogste doel op aarde, dan kan je leren samenwerken met deze krachtige Aartsengel. Samen met Aartsengel Sandalphon is het de Aarstengel die ook een aards leven hebben geleid. Aartsengel Metatron zet zijn taak verder als verslaggever/ schrijver. Voel je je verward, verdwaald in wat je werkelijke levensdoel is op aarde, vraag assistentie, maak het stil in jezelf, maak notitie van de binnenkomende informatie ( en neen, je bent niet gek als je de informatie hoort, de tekentjes opmerkt/ziet, gewoon ‘ weet ‘, en helder ‘ ziet ‘ ( beelden vb). Laat je ajb niet vertellen dat je niet geaard bent, dat je zweeft, dat je maar wat fantaseert…..om die reden is het belangrijk elke dag te aarden, je te blijven verbinden met het aardse leven, je fysieke voertuig, niet weglopen van het aardse, want het is op aarde dat alle ervaringen opgedaan worden en niet op een roze wolk. Dat is een vluchtroute naar het spirituele, hetgeen nooit de bedoeling is. Verder indalen en werkelijk incarneren op aarde, in je lichaam in verbinding met je Hogere Zelf, je Gidsen, je Helpers….
Het is tijd om je stevig te ankeren, zo Beneden, zo Boven, zo Binnen , zo Buiten….op die manier kan je vanuit innerlijke balans en evenwicht je leven ‘ dragen ‘, ondanks alle turbulentie en de te leren levenslessen.
Herinner je dat je zelf gekozen hebt voor dit aardse leven, omdat jij zo graag wil meehelpen aan de grote transformatie van de aarde én haar bewoners ( dieren, planten, stenen…..)
Voel je je hart jubelen….dat jij hier deel wil en mag van uitmaken? Neen? Vind je dit allemaal onzin….voel waar je ontgoocheling, je verdriet, je pijn, je verwarring ….vandaan komen, en wat heb je te verliezen je nu te verbinden met de behulpzame energie van Aartsengel Metatron? Alles wat je nu tegenhoudt om vol vaart te kiezen voor het licht in je leven, al zal er ook altijd het donkere zijn.
Het aardse leven vraagt ons als spiritueel aards wezen alles wat zich aanbiedt als een geschenk te zien, jij mag nog steeds zelf de beslissing nemen of je die geschenken aanvaardt of niet.

De tweede boodschap , KOSMISCHE ORDE van AARTSENGEL RAGUËL, geeft ons mee dat alles wat gebeurt op dit moment goed is zoals het is. Er wordt ons gevraagd door de illusie heen te kijken en de Kosmische Orde die erachter ligt te zien.
Ook al is dit niet eenvoudig om te aanvaarden dat alles wat plaatsvindt, nodig is en deel uitmaakt van het Groter Plan, toch is dit de boodschap die op dit moment doorgegeven wordt.
In samenhang met de boodschap van Aartsengel Metatron de focus te houden, niet mee te gaan met dramaverhalen op macro- en microniveau, is deze boodschap een boodschap van moed, doorzettingsvermogen, vertrouwen versus wantrouwen en onmacht.

Na onrust, chaos komt er weer balans en evenwicht, rust en vrede….en waar is het anders dan beginnen IN en MET onszelf? De onrust, chaos, onbalans, onvrede die zich in ons bevindt wordt onvermijdelijk al zolang weerspiegeld in de wereld, waar kunnen we anders beginnen dan in en bij onszelf…..
Wat we hekelen in onszelf, wordt weerspiegeld in onze contacten, in onze relaties….en wordt op grotere schaal gereflecteerd. De grote oorlog dat begint met de kleine oorlog in onszelf, de kleine oorlogen tussen elkaar…hoe kan dit anders dan nu nog groter worden, om ons wel degelijk te tonen waar we zonodig zelf de oorlog mogen stoppen.
Aartsengel Raguël helpt begeleidt ons om op een oprecht warme, liefdevolle manier te handelen, in eerste instantie om de liefde in onszelf te her-vinden, ons-zelf een warm hart toe te dragen, ons-zelf liefdevol en koesterend te omarmen, zodat we die oprecht liefdevolle warme verbinding met elkaar kunnen maken, zonder afhankelijk te worden van de warmte en koestering van anderen. We mogen nu groeien naar een gelijkwaardige liefdevolle verbinding met elkaar, waarin we de ruimte van anderen niet langer met de voeten betreden doch als een heilig sacrale plek respecteren.

Stel jezelf de vraag of je vertrouwen hebt in de wetenschap dat de Kosmos voor ons aan het werken is en hard meewerkt om tot de beste resultaten en oplossingen te komen voor alle aardbewoners.
Je kan je op dit moment als een verliezer voelen, dat je gefaald hebt, dat je geen liefde verdient, dat je verdoemd bent een miezerig leven te blijven leiden ( lijden)….verander je denken, omdat het je denken is dat je in de ban houdt van verlies, falen, miezerig te blijven. Je zal jezelf tot de orde moeten roepen ( vraag hierbij opnieuw alle support aan Aartsengel Metatron) en zelf de knoop moeten doorhakken. Waak er ook over met welke emotie je dit doet….voel je haat, woede, wrok….vraag de hulp aan Aartsengel Michaël alle giftige gedachten, emoties van je weg te halen, zodat je de knopen kan doorknippen vanuit compassion, mededogen, liefde voor jezelf én de ander(en) of situaties die niet langer bij je horen.
Kijk naar situaties waarin je nog steeds giftige gedachten en emoties over jezelf, anderen, situaties vasthoudt, ben jij bereid om dit nu tot op je allerdiepste zielsniveau te healen en los te laten?

arielWow wat een prachtige derde boodschap van AARTSENGEL ARIËL: SLA JE VLEUGELS UIT
Aartsengel Ariël houdt van alle levende wezens, een Meestercreator, ten dienste van allen die met mensen werken, met dieren, met de natuur, het mooiste van het leven laat zien, als we dit maar zelf willen zien.
Samen met de vorige Aartsengelen vraagt Ze ons te focussen op het mooie, eenvoudige, zuivere en pure in onszelf.
Hoe kunnen we het mooie in het leven scherp zien als het in onszelf, in ons hart een modderpoel is, ons hart niet meer openstaat, onze gedachten geïnfecteerd zijn met dwangmatige giftige aannames over onszelf….anderen…?
Het poetswerk begint in onszelf….in ons eigen hart, in ons eigen denken, in hetgeen we willen zien.
Door jezelf te blijven ontkennen, af te keuren ga je je meer en meer terugtrekken uit het leven zoals het is bedoeld voor jou en ga je je vleugels kortwieken….terwijl het nu meer dan ooit tijd is om uit te vlieden, je vleugels uit te slaan, op de manier zoals het voor jou is bestemd.
Kan je je voorstellen dat je dit jezelf van harte gunt, dat je dit ook je naasten gunt…..illusie? Neen, dat is pas dé werkelijkheid! De illusie is te denken dat de ander niet mag uitvliegen, de ander minder is, de ander het niet verdient, de ander het niet waard is….dàt is de illusie vanuit het trage lagere denken. De werkelijkheid waar we nu naartoe groeien is dat we het allen waard zijn onze vleugels uit te slaan, allen als een prachtige diamant te mogen fonkelen, allen het leven zoals het is bedoeld te mogen neerzetten, in één grote Liefdebubbel.
Het is nog een hele lange weg te gaan…eerst dienen we alles wat ons in onszelf nog vastzit uit angst niet genoeg te zijn, niet belangrijk genoeg te zijn, los te peuteren, laagje per laagje komen we er, als we maar bereid zijn de schoonheid van onszelf en elkaar te zien, niet te focussen op de modder, maar op de prachtige Lotus die op een dag in onszelf en in het leven zichtbaar wordt.

Blijf je richten op het mooie in jezelf, voel welke delen je nog in de schaduw verborgen houdt en waarom, laat hetgeen je laat zien versmelten met datgene waar je nog bang, onzeker voor bent, laat jezelf maar zien en laat de ander hetzelfde doen en voel wat er nog bij jou wordt aangeraakt als je merkt dat de ander hier reeds een vlucht heeft genomen….weet dat we elkaar kunnen in-spireren, het allerbeste bij elkaar kunnen naar boven halen, elkaar infecteren op een positieve manier….kijk naar je gedachten, je emoties en gevoelens en vraag de hulp aan Aartsengel Ariël deze op een hoger niveau te brengen.
In schoonheid, licht en liefde.
Warme hartengroet
Engelenmedium Mieke Moon

www.miekecoigne.com