Paragnost Eddie en Consulenten

Weekreading 27 februari

Weekreading 27 februari met de EngelentarotWeekreading 27 februari met de Engelentarot

Iedereen zowat aan het bekomen van de vrij heftige energie van de afgelopen tijd? Ook voor onze dieren is de energie vrij heftig geweest, zelfs onze flinkte kater Casper kreeg het voor elkaar zijn kattenbak helemaal ondersteboven te keren…iets wat hij tot op eergisteren nog nooit heeft gedaan. Dieren zijn over het algemeen nog gevoeliger en sensitiever dan wij…en zien ook wel degelijk meer dan de doorsnee mens. In het geval van sterke onrust bij dieren kan je ook enkele rescue remedie druppeltjes geven ( Dr Bach).

Ik heb me voor deze week verbonden met de Engelentarotkaarten van Doreen Virtue, door wie ik ben opgeleid.
Bij het raadplegen van de kleine Engelentarotkaarten mediteer ik vooraf, om de boodschappen te mogen delen die het allerhoogste goed dienen voor iedereen die zich openstelt, zonder verwachtingen. Dat is de manier om de op dit moment representatieve boodschappen te kunnen geven, nl op een neutrale manier en dit betekent dat ik een leeg scherm visualiseer. Dit voorkomt dat het boodschappen zijn die aanwijzingen zijn voor mezelf als reader.

Het eerste wat me opvalt is dat er twee kaarten met het element water in deze weekreading en het verwondert me niet dat water centraal staat voor deze week.
De eerste kaart is de acht van water dewelke ons aanmoedigt om door te gaan, verder te gaan op de weg die we hebben ingeslagen, zonder meteen resultaten te zien. Velen zijn op zoek naar een leven dat meer bevrediging geeft: een fijne relatie, een leuke job met uitdagingen, toffe vrienden die ons begrijpen , spirituele en emotionele groei….Voor hen die al langer de veranderingen hebben aangevoeld en op weg zijn naar een bewuster leven is het een bevestiging dat het goed is, voor anderen die net met de veranderingen zijn geconfronteerd is het niet altijd evident het oude los te laten; werk dat niet langer geschikt is, of waar er geen gevoel van blijdschap meer is, relaties die uiteindelijk na veel strijd en conflict eindigen, ongezonde leefgewoonten ombuigen om vitaler, gezonder te leven, vastgeroeste overlevingspatronen aanpakken…jawel, allemaal best heftig, maar….goed!
Hoe meer we mensen steunen in dit veranderingsproces, hoe meer het ook bijdraagt voor de snel veranderende tendenzen op aarde! En dat staat ook voor de Nieuwe Tijd, dat zijn de nieuwe waarden die bijdragen voor een positieve groei op planetair vlak en bij dit proces is iedereen nodig. Het gaat niet meer over ‘ als ik het maar goed heb ‘ dan is het goed….Wat als elk levend wezen het goed heeft!?!
We hebben net de Nieuwe Maan in Vissen gehad ( met de zonsverduistering) en Vissen is een waterteken waarin gevoelens, emoties, verdieping en introspectie sterker en intenser worden ervaren, alsook de diepere spirituele zingeving van levensvraagstukken waarover ik in vorige blogs over geschreven heb.
Ik heb in mijn consulten met veel cliënten een verhoogd gevoel van verwarring , onzekerheid, twijfel én meer intense gevoelens opgemerkt en elke keer ik hen vertelde wat er zo allemaal aan de gang is op astrologisch en energetisch vlak, kwam er wel degelijk meer rust tijdens de consulten…ik ben geen astrologe doch ik volg wel de belangrijkste tendenzen dewelke een impact hebben op mens en dier. Ik ben ervan overtuigd dat de overdracht van die informatie bijdraagt tot een stukje innerlijke rust en acceptatie , waardoor het omgaan met moeilijke situaties, hanteerbaar is. En dat is ook de bedoeling van het werk als medium…geen olie op het vuur gooien, dan wel de tendenzen kaderen binnen de juiste context, zonder toevoeging van extra overbodige horrorverhalen.
Spiritualiteit in het leven integreren gaat over het leren omgaan met veranderingen, want dat is de enige constante factor in het leven.
En hoe wij met die veranderingen omgaan, bepaalt onze levenskwaliteit. We kunnen ofwel onze eigen drama’s groter maken en versterken ( maar dat lost niets op ) of we kunnen onderzoeken naar de beste manier om hiermee om te gaan, naar beste vermogen.
En dat dit niet altijd gemakkelijk is, zal je me zeker niet horen beweren!

Weekreading 27 februari met de EngelentarotFocus dus niet langer meer op : wat wil ik niet meer…dit liedje hoeven we niet meer te zingen met ons allen, dan wel:
ok, wat wil ik voor de komende tijd ondernemen, waar ligt mijn focus , op welke manier zet ik mijn levensdoel neer, wat en wie heb ik nodig , welke hindernissen en obstakels kan ik verwachten en hoe ga ik die hindernissen en obstakels aanpakken , zijn er nog zelf-saboterende gedachten die me afhouden van mijn levensdoel en hoe verander ik die gedachten ….think SMART/ wees specifiek, duidelijk en helder, welke resulaten zie je helder voor ogen  nl meetbaarheid , is je doel acceptabel ( ethisch veantwoord voor jezelf en anderen, doe je jezelf niet tekort of schaad je anderen hiermee) en tijdsgebonden: binnen welke tijd wil je je doel bereiken?
Laat een professioneel reader je ondersteunen in het onderzoeken welk levensdoel vanuit je Zielsmissie resoneert met datgene wat je wil neerzetten. De reden waarom soms een onderneming niet lukt, ondanks een heel sluitend ondernemingsplan en de nodige acties, is omdat er wellicht iets helemaal anders voor je weggelegd is wat wel overeenstemt met je levensplan.
Blijf dus heel dicht bij jezelf, wat jij voelt ( en weet) dat goed is voor jou en niet wat anderen je voorschrijven…om vb snel rijk te worden.
Het is niet verkeerd om ‘ snel rijk te worden ‘, doch de reden waarom het de ene wel lukt en de andere niet…is de manier waarop en de achterliggende motieven. Het Universum is overvloedig voor iedereen…maar niet voor iedereen op dezelfde manier.
Het is een verkeerde gedachte om overvloed à priori te associëren met ‘ geld ‘….overvloed includeert ook een goeide gezondheid, gezonde relatie(s)s, gezonde voeding, een goed inkomen zodat rekeningen met gemak kunnen betaald worden en er nog voldoende reserve is om iets leuk te doen, een fijne job met leuke collega’s ….het is allemaal ‘ energie ‘. Waar leg jij de focus op en voel je heel diep van binnen een ‘ JA ‘ zonder in je hoofd berekeningen te maken…dan durf ik toch te schrijven dat je op die ‘ ja ‘ mag vertrouwen.
Word gelukkig met de overvloed die voor jou als overvloed voelt….want dit is jouw geloof en vertrouwen, en hoe anderen hierover denken, heeft niets met jouw geloof en vertrouwen te maken.
Overvloedig gelukkig zijn begint met de bereidheid overvloedig van jezelf te houden en de overvloedige gedachten aan angsten, twijfels en onzekerheiden te veranderen.
De volgende kaart naast de twee waterkaarten is de negen van vuur en die geeft de boodschap door te zetten en zorg te dragen voor de dingen die je op dit moment gecreëerd hebt. Het vele geschreeuw rond je heen kan je onzeker maken zeker als jij niet zo snel het resultaat kan zien. We worden allemaal wel op één of andere manier getest in vertrouwen…als we niet snel genoeg resultaat zien, zijn we snel ons vertrouwen kwijt. Dat is ook wat ik vaak hoor…als het nu niet snel gaat gebeuren, dan hoeft het al niet meer voor mij.
Wat worden we in deze tijd vaker geconfronteerd met ‘ ongeduld ‘ en ‘ wantrouwen ‘ in de leiding van Spirit.

De derde kaart is de Koningin van Water en dit klopt. Relaties komen op een hoger plan. Relaties zoals we deze doorleefd hebben zijn al een hele tijd aan het veranderen. Relaties gebaseerd op beloftes en schijnzekerheid ( en – veiligheid) groeien verder uit naar gelijkwaardigheid, open en transparante communicatie, hartsverbinding, autonomie en daarbinnen is er ruimte om zich verder als individu binnen de relatie te ontwikkelen, eigen zielspad te bewandelen. Waar voorheen partners aan elkaar de goedkeuring vroegen om al dan niet iets te doen vb een opleiding, is er nu ruimte voor overleg en ruimte om dit al dan niet te doen. Om die reden kunnen relaties  waarin de oude regels nog steeds de basis vormen gedoemd om op een dag in vraag te worden gesteld, in het geval één van de beide zich bewust wordt van haar / zijn Zielspad.
Zolang beide partners in de tragere trilling van de Vissen-energie samen zijn, is er geen probleem…doch het kan wel heel snel gaan veranderen. Dit is wat ik vaker opmerk in gesprekken…’ Ik wil zo graag verhuizen, maar mijn partner wil niet weg uit zijn vertrouwde omgeving ‘ . Dit kan zelfs in de beste relaties op termijn een breekpunt worden.
Alles wat nog vastgehouden wordt en in relaties leidt tot verstarring kan inderdaad leiden tot een breuk.
Het is om die reden heel goed hierin te onderzoeken wat de werkelijke reden is om uit te stellen en / of vast te houden aan.
De angst om los te laten en door te gaan met jouw werkelijke Zielsplan kan je hele leven bepalen en leiden tot depressiviteit en suïcidale gedachten.

Ik herinner me een bijzonder mooi gesprek met een jonge vrouw die zich laat leiden, samen met haar partner te verhuizen.
Het ene tekentje na het andere pikte ze op, in eerste instantie verklaarde ze dit als ‘ toeval ‘. Doch er waren ondertussen zoveel ‘ toevallige ‘ tekentjes op haar pad gekomen, dat zelfs haar partner ervan overtuigd was dat dit absoluut geen toeval kon zijn.
Weekreading 27 februari met de EngelentarotEn inderdaad…vol enthousiasme , begeesterd van HUN levensdoel samen, vertelde ze hun plannen aan de familie.
Dit werd niet met veel enthousiasme onthaald, integendeel. Het eerste wat deze ondernemende mensen te horen kregen was ‘ Zo ver, we gaan jullie niet elke week meer zien dan ‘. Een menselijke reactie uiteraard…maar goed, er kwamen steeds meer negatieve uitspraken over hun beslissingen dat voornamelijk deze krachtige jonge vrouw toch begon te twijfelen…enkel vanuit de emotionele reacties veroorzaakt. We hebben alles op een rijtje gezet, dat hun levensdoel wordt neergezet staat als een paal boven water, na dit consult was deze jonge vrouw terug in staat om niet vanuit emotie te kijken naar de situatie, maar wel van een veel breder kader.
En twee uurtjes rijden van de ene plek naar de andere…ach ja, so what? Dat doen we graag, alleen niet elke week.  Bovendien zien we onze familie nu evenmin elke week.
Mensen houden elkaar soms helaas vanuit eigen angsten in de greep van een misplaatst schuldgevoel. En dat kan heel dubbel voelen, heel verwarrrend.
We mogen nu eindelijk kiezen voor datgene waarvoor we op aarde zijn gekomen, om ons Zielspad te volgen, ontdaan van schuld-en schaamtegevoelens, zonder onszelf een rad voor de ogen te draaien en te hopen dat iets of iemand ons komt ‘ verlossen ‘. Neen, dat zullen we echt zelf moeten doen.
En dat we dit geluk dan mogen delen met diegenen die ons lief is, van wie we houden, die ons ook het allerbeste leven gunt, nou zeg, dat is toch de bedoeling?
Liefde en verbinding gaat over alle grenzen heen…sluit maar even je ogen en denk eens aan iemand die je op dit moment mist door de keuzes die hij/ zij heeft gemaakt en je weet dat die persoon heel gelukkig is met die keuzes….voel eens hoe je eigen hart blij is omdat die persoon blij is, voel eens die verbinding….hoe vrij dit voelt én toch zo diep verbonden?

Namasté , in verbinding en met respect
Engelemedium Mieke

www.miekecoigne.com