Paragnost Eddie & Consulenten

Waterman

watermanVandaag gaan we van het aarde-teken Steenbok over naar het lucht- en vast teken Waterman ( 20 januari – 20 februari ). Een vast teken betekent concreet dat een waterman vasthoudend is aan overtuigingen en gedachten over hoe iets is en kan dit zelfs levenslang laten overheersen in het dagelijks leven, wat tot een zekere rigiditeit en starheid kan leiden. Tenzij de waterman overtuigd kan worden om op een andere manier naar een situatie te kijken en van daaruit inziet dat hij het niet bij het rechte eind had. Waterman heeft algemeen gezien een heel open kijk op veel levensthema ’s en houdt er ook een vrije geest op na. Daardoor zal een waterman niet te snel oordelen over thema’s die de omgeving op zijn kop kunnen zetten.

Waterman is enerzijds wat afstandelijk en anderzijds is er het verlangen naar echt wezenlijk contact. Een beetje tegenstrijdig in het aanvoelen van een waterman is enerzijds aantrekkelijk te zijn voor anderen omwille van de uitbundigheid, levendig en anderzijds geduldig, ietwat verlegen.

Waterman en Aquarius- de tijd waar we nu zijn beland – staat voor gelijkwaardigheid, verandering en vrijheid…en dit is wat we dagelijks opmerk in consulten. Het streven naar gelijkwaardigheid in de relatie en in het algemeen in alle relaties is op dit moment heel sterk aan de gang…en dat dit voor sommigen met strijd gepaard gaat ,maakt deel uit van het hele proces. Relaties die niet langer het hoogste ideaal dienen op basis van openheid, transparantie, gelijkwaardigheid stoppen, soms heel abrupt.

Zo abrupt zie ik dit niet, omdat er meestal een weg van reflectie aan vooraf is gegaan. Het kan voor de ander als heel plots worden aangevoeld, zeker in situaties waar partners te lang niet in openheid hun twijfels gecommuniceerd hebben. Ik blijf het elke keer herhalen: waar de communicatie de afwezige verbindingsbron is, gaat het een keertje heel goed fout. Helaas merk ik toch in behoorlijk wat consulten dat mensen hopen dat het ‘ooit ‘ eens beter wordt. Hoe kan een relatie gezond worden, als er niet open verteld wordt hoe men zich voelt, hoe men het anders wilt, wat men verlangt, wat de relatie nodig heeft om te groeien en stabiel te worden?

In eerdere blogs is reeds duidelijk gemaakt dat 2018 een 11/ 2 jaar is: in eigen authenticiteit en meesterschap groeien én het innerlijk evenwicht in de mannelijke/vrouwelijke deel in onszelf en van daaruit meer evenwicht en balans in relaties te creëren. Dat in dit proces een scala van emoties aangeraakt worden, is te verwachten. In sommige relaties worden nog spelletjes gespeeld om een relatie in stand te houden, van manipulatie tot het leven ontnemen van de partner. Traumatische ervaringen uit het verleden worden doorheen de partner-relatie naar boven gehaald en in de beste aangepakt en geheald.

Manipulatie en onderdrukking van elkaar kan niet anders dan partners uit elkaar drijven voor de komende tijd. Het besef dat partnerschap niet meer gebaseerd is op wederzijdse afhankelijkheid, controle, bezitsdrang, jaloezie, het fnuiken van elkaars persoonlijke groei. In eigen autonomie staan, zelf-standig, op eigen benen staan waarin een partner-relatie een meerwaarde vertegenwoordigt en niet langer meer vanuit een dwangmatig nodig hebben of de overtuiging dat de ander jou hard nodig heeft en niet zonder jou kan leven.
Ik had recent een gesprek met iemand die het helemaal oneens met me was en er overtuigd van was dat de persoon voor wie er gevoelens waren énkel door hem ‘ gered ‘ kon worden. Veilig zoeken en veiligheid vinden, vind je slechts bij jezelf als basis. En die basis kan behoorlijk beschadigd zijn door bijvoorbeeld een onveilige hechting als baby, verwaarlozing tot misbruik. Een partner kan die basis niet herstellen, zeker niet als een partners ‘ basis evenzeer geschaad is door een onveilige hechting, verwaarlozing, misbruik. Er zijn heel wat succesvolle therapievormen als emotioneel lichaamswerk , EMDR enz….die een heel heilzaam en helend effect hebben.
Dit soort relaties als in bovenstaande leidt tot afhankelijkheid, controle en manipulatie…’jij hebt enkel mij nodig om te be-staan en ik alleen kan jou die veiligheid geven’ kan nog werken voor diegenen die zich onbewust wentelen in een co-dependente relatie en verlangen naar verlossing, doch doordat veel mensen gaandeweg bewust (er) worden, zal dit soort relaties op een dag eindigen.
Dit was hetgeen ik letterlijk te lezen kreeg in het consult. En meteen werd het consult zonder meer afgebroken, niet door mij. Soms zoeken mensen bevestiging dat ze gelijk hebben, dat ze de enige zijn die hun liefdes-object nodig hebben…
Dus…soms raak ik ook mensen in een consult vanuit het laten kijken naar basisthema’s en dat dit niet naar ieders zin is, tja…jammer, het leven op zich toont wel aan iedereen waar diepere pijnpunten om healing vragen.
Het ego krijgt flinke klappen in relaties…in partnerrelaties en relaties in het algemeen. We worden individueel aangestuurd om onze kijk op relaties te veranderen. Relaties kunnen veranderen in de vorm….partners die in liefde elkaar loslaten geven blijk van een diepe liefde en respect voor elkaar, al kan het loslaten van het vertrouwde een moeilijke weg zijn, doch wie heel eerlijk naar de relatie kijkt , weet meestal dat het loslaten het moedigste is wat je voor elkaar kan doen.
Partners die elkaar het leven zuurmaken, de strijd via kinderen aanbinden en meesleuren in hun drama is geen teken van waarachtige liefde, respect en begrip. Dit zijn relaties die meestal hun bestaansrecht hebben gehad op basis van angst.
We worden dus allen, de een wat meer en heftiger dan de ander, uit onze eigen bubbel van illusie getild, en ze leefden nog lang en ongelukkig mag nu
‘ En we leven nog lang in verbinding en harmonie ‘ zijn.
En dat hebben we allen in eigen handen.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com