Paragnost Eddie en Consulenten

Wat zijn AKASHA- KRONIEKEN?

Wat zijn AKASHA- KRONIEKEN?Naar aanleiding van de vragen die ik krijg, omdat bij mijn profiel vermeld werd dat ik een opgeleid internationaal erkend Akasha Reader ben ( Deborah King) wat de Akasha- Kronieken zijn, licht ik graag toe in dit blog, wat de Kronieken zijn, waar het verschil is tussen een gewone reading en een Akasha Reading, wat het doel is van een A.R, in welke omstandigheden een A.R. een mooie aanvulling is naast een gewone reading enz… Vorige week kreeg ik ook de vraag van een cliënte die me vroeg hoe het kwam dat zij niets te horen kreeg….je kan je wellicht voorstellen dat je niet zomaar eventjes op het wilde weg een duikje kan nemen in de Akasha-Kronieken….de Kronieken worden door de Heren van de Kronieken bewaakt en zomaar uit nieuwsgierigheid om een toekomstvoorspelling te doen, werkt niet en is evenmin de bedoeling ervan.
De Akasha Kronieken ( of Levensboek) bevatten informatie over het verleden, heden en toekomst van iedereen. Alle handelingen, gedachten, intenties en emoties van je huidige leven en van je andere “levens” zijn hierin opgeslagen. Het is de registratie van de reis van jouw ziel. Tevens geeft het de mogelijkheden van jouw toekomst weer.
Kortom, het is een enorme bibliotheek met gegevens van ieder mens, dus ook van jou.
VERLOOP VAN EEN AKASHA Reading
Een consult bestaat uit het openen van je opgeslagen gegevens, die door hogere spirituele niet- aardse begeleiders vrij worden gegeven, ook wel de Akashic Records Holders genoemd. Zij weten als geen ander de informatie die jij nodig hebt, door te geven.
Als Akasha Reader bereid ik me voor met het Pathway Prayer en vanaf het moment dat de Akasha geopend is, stromen de energie en de krachten van de Kronieken door me heen en wordt de informatie helder ontvangen en aangereikt.

Wat zijn AKASHA- KRONIEKEN?Mijn specialiteit ligt vooral in het in- en aanvoelen van jouw energie op dat moment en hoe jouw energie zich verhoudt tot een ander en in een situatie waarin je inzicht wenst.
Als het nodig is, komt de essentie van een persoon die voor jou belangrijk is in welke vorm dan ook naar voren.
Daarnaast gebeuren er ook healingen op energievelden die bij jou vastzitten.
Vooral healingen die je eigen zachte kracht weer volledig terugbrengen.
We beginnen een Akasha Reading altijd met een Lichtzuilmeditatie, waarna de Kronieken worden geopend.
Tijdens de reading leg je je situatie voor, stel je de vragen die voor jou in dat moment belangrijk zijn; de antwoorden , inzichten die je ontvangt zijn afkomstig uit jouw Kronieken door de Heren van de Kronieken, Meesters, Leraren en Dierbaren.
Wat zijn AKASHA- KRONIEKEN?Tijdsgebonden vragen, als toekomstvoorspellingen worden niet tijdens dit soort readingen beantwoord; tijd bestaat NIET vanuit deze gegevenheid en toekomstvoorspellingen ontnemen je meestal de kracht en het vertrouwen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen in jouw leven en dat is het doel: jou terugzetten in je kracht en verantwoordelijkheid in je leven nemen, en dit met alle inzichten die je vanuit de Kronieken mag ontvangen.
De hoeveelheid informatie die jij krijgt, is dus ook afhankelijk van de bereidheid je te openen om de informatie te ontvangen.
Inzichten en het belichten van verschillende invalshoeken van je levenssituatie komen tijdens een consult aan bod.
Hoe de informatie door komt, verschilt per persoon; nogmaals , het is geen “toekomstvoorspelling” daarentegen krijg je tijdens het consult inzicht in je huidige situatie om zo betere keuzes te kunnen maken, die aansluiting vinden bij je blauwdruk.
Na een consult is het belangrijk even tijd te nemen voor jezelf om de informatie te laten inwerken op een dieper niveau.
In een persoonlijke Akasha Reading kunnen ook voorouderlijke patronen, vorige levens geheald worden.
Een Akasha Reading vragen enkel uit ” nieuwsgierigheid ” is niet wenselijk en mijn ervaring als Reader hierin is dat mensen die een Akasha Reading aanvragen dit heel bewust vragen en heel bewust met eigen transformatie proces bezig zijn.
Voor mezelf is dit een heel heilig en gezegend moment inzage te mogen hebben in de Akasha van iemand en hiervan deel te mogen uitmaken.

Wat zijn AKASHA- KRONIEKEN?HET EFFECT VAN EEN AKASHA READING?
• Duidelijke inzichten in je huidige levenssituatie zodat je je kan verbinden met jezelf, de richting die je verder kan uitgaan in je leven, op elk levensvlak.
• Een grotere verbinding met jezelf op hartsniveau en daardoor een fijner contact met anderen.
• Een meer ontspannen gevoel en een gevoel van “centering” en “grounding”.
• Een vrij gevoel in het maken van keuzes zonder schaamte- of schuldgevoelens omdat je nu weet wat de zin van je leven is.
• Meer respect voor anderen en respect voor jezelf.
• Waar je voordien in een “slachtoffergevoel” bleef hangen, ervaar je nu een jezelf terugzetten in je eigen kracht.

Medium Mieke
www.miekecoigne.com