Paragnost Eddie en Consulenten

Wat is ‘ waarheid ‘?

Wat is ‘ waarheid ‘?

De waarheid….we hebben heel snel de neiging om deze woorden te gebruiken als het gaat over onze visie, onze overtuiging en onze waarheid durven we nogal eens gemakkelijk te veralgemenen tot dé waarheid. In veel situaties hebben we geen globaal overzicht en kunnen we nooit de hele waarheid kennen. Jouw waarheid kan ook zelfs in dit moment jouw waarheid zijn en kan veranderen, naarmate je evolueert en een andere kijk ontwikkelt op een situatie. Kijk eens even terug naar een situatie waarin je vanuit een toendertijd bepaalde waarheid jouw visie kracht bijzette en hoe je NU op dit moment een andere kijk hebt op eenzelfde situatie. Veel mensen ervaren een houvast aan hun waarheid, het stelt hen gerust, het geeft hen duidelijkheid en structuur, heel vaak wordt de waarheid gebruikt als middel om anderen te onderdrukken en onder controle te houden. Normen en waarden zijn hier een voorbeeld van, en verkeerd hoeft dit zeker niet te zijn, alleen is wel belangrijkheid je eigen waarheid te ontkennen of zomaar op te geven. Vrijheid van mening, van denken zou mogelijk moeten zijn/ blijven.
Hoe wordt onze waarheid gevormd? Al even bij stilgestaan? En is het wel degelijk jouw waarheid en hoe weet je dit absoluut zeker?

Onze waarheid berust op onze gedachten, gekoppeld aan herinneringen en ervaringen en die kan weer veranderen door nieuwe ervaringen. Heel vaak vertrouwen we op datgene wat voor ons onze waarheid is. Op het moment dat we door groei en bewustwording ervaren dat die waarheid niet meer overeenstemt met hoe we er nu instaan, verandert deze ongetwijfeld.
Dit gaat gepaard met het zoeken naar een nieuwe waarheid en die nieuwe waarheid is dan opnieuw een soort van ‘ houvast ‘.

Wat merken we vaak in spirituele groei en bewustwording? Ieder heeft zijn eigen waarheid en verkondigt die waarheid als dé enige juiste waarheid. En daar mag dat belletje gaan rinkelen, want als je dit herkent, is die waarheid een ‘ principe ‘ geworden, een ‘ dogma ‘ en dat kan heel wat zoekende mensen best verwarren. Dat merk ik vaker bij cliënten, die me vertwijfeld vragen of dit dé waarheid is, dat een ervaring zo hoort te zijn, dat het werken met Engelen enkel kan door de Engelen te zien vb. Die waarheid wordt vastgelegd met iemands persoonlijke overtuiging en geeft andere ervaringen ( en andere waarheden en belevingen) geen ruimte. Iedereen heeft het recht om zijn waarheid te hebben en volgens die waarheid te leven.
Een heel krachtige oefening voor het slapengaan is jouw waarheid in het Niets ( zie blog over de Vierde Dimensie eerder bij paragnost Eddie) te laten oplossen, zodat er een nieuwe waarheid naar jou kan komen die je ondersteunt bij je verdere groei.

Door jouw waarheid te delen met anderen kan er een heel open en interessant gesprek komen en dit hoeft heus niet met ‘ gelijkgestemden ‘, gelijkgestemden is geen synoniem voor gelijke waarheden delen, ook hierin merk ik vaak de veronderstelling en aanname als valkuil. Mochten alle spiritueel actieve mensen werkelijk gelijkgestemd zijn én gelijkwaardig met elkaar omgaan, dan zouden veel spiritueel actieve lichtwerkers heel wat hoffelijker en verdraagzamer met elkaar omgaan.

Door jouw waarheid te delen over een bepaald onderwerp kan je vanuit zovele invalshoeken dit thema belichten op een andere manier, je leert wellicht ook wat ruimer na te denken over dit thema, je bekijkt dit thema met andere ogen, door een andere bril, je kan je zienswijze verruimen en hoe leuk is het niet om op die manier met elkaar te praten…één punt is: zijn we bereid onze waarheid ook los te laten in het Niets…omdat dit misschien wel een waarheid is geweest die je afgeremd heeft in jouw persoonlijke ontwikkeling? Als je de keuze maakt om niet meer te evolueren, om te blijven vasthouden aan jouw waarheid, dan zal je ongetwijfeld wel mensen tegenkomen en aantrekken die jouw waarheid serieus aan het wankelen zullen brengen. Hoe hard je ook je best zal doen om je vast te houden aan die waarheid: de enige reden is dat jouw waarheid vaak onder constructie is en aangepast wordt bij je groei. Het is echt onmogelijk om niet te groeien en te blijven vasthouden. Ook al zijn er heel wat spirituele werkers die denken dat niet iedereen groeit en evolueert…ik heb hier persoonlijk een heel andere kijk en ervaring op. Dat niet iedereen in gelijke mate, in hetzelfde tempo groeit, dat is iets helemaal anders, vind ik.

Als je waarheid vrij is om waar te zijn, dan zal jouw waarheid mettertijd veranderen, samen met jou, omdat jij ook verandert. En dat is de enige houvast: verandering.
Je hogere zelf houdt rekening met je groei en heeft een veel groter overzicht dan jij, als persoon. Je hogere zelf staat boven jou als persoon en houdt geen rekening met jouw waarheid.
Dit is alweer een heel goede tijd om jouw waarheid te onderzoeken…misschien zal je ervaring er een zijn van: zo, is dat moeilijk om dit in woorden uit te drukken en dat klopt. Net omdat achter elke waarheid een nog veel ruimere waarheid is en woorden altijd ontoereikend zullen zijn.

Een tip is je waarheid niet vast te zetten in principes. Kijk eens hoeveel waarheden bij jou reeds tot ‘ principes ‘ zijn geworden en ben je bereid hier iets aan te veranderen…zeker als die principes je niet ondersteunen in je groei. Je hoeft evenmin het kind met het badwater weg te gooien! Wat behoud je en draagt bij aan jouw verdere evolutie en welke principes houden je tégen?

Dat de strijd over waarheden toeneemt kunnen we algemeen waarnemen; die strijd komt er vnl van mensen die hun eigen waarheid willen leven en hun eigen waarheid willen uitroepen en dat dit kan conflicteren met mensen die er niet voor openstaan is ook duidelijk. Sowieso komt er heel veel aan het licht in deze tijd en het misbruik van het macht van gezagdragende personen zal tot een verdere strijd leiden waardoor deze macht ontkracht zal worden. We zijn nog niet zover uiteraard, het is een proces dat gaande is. Mensen gaan meer en meer in hun kracht staan, vanuit hun eigen waarheid en dit hangt nauw samen met de verdere spirituele awakening. Mensen ont-waken, worden helder, zien helder wat er gebeurt op mondiaal vlak, wat er gebeurt in eigen omgeving. Donkere duistere praktijken komen aan het licht alsook eigen donkere duistere praktijken. We kunnen maar beter de blik naar binnen richten en bij onszelf onderzoeken waar we er zelf nog duistere praktijken op nahouden. Het is steeds een wisselwerking op macro- en microniveau.

Zodra wijzelf eerlijk , helder en transparant worden, wordt de aarde gevoed met die helderheid zodat er langzaam maar zeker balans, harmonie en vrede op aarde komt.
Het is verstandig om voor een tijdje in de dimensie van het Niets- de vierde dimensie te vertoeven, om ons bewust te worden van onze gedachten en hoe snel deze zich manifesteren….in die zin is het prima om af en toe in de derde dimensie te reflecteren, te checken hoe het gesteld is met onze gedachten en dit te gaan onderzoeken.

De weg naar de vijfde dimensie gaat via de derde dimensie over de vierde dimensie….laat ons hier eens over invoelen en reflecteren en de strijd in onszelf en elkaar oplossen. Wat is ware spiritualiteit méér dan vol-uit bewust leven met wederzijds respect, vanuit het allerhoogste goed voor elk levend wezen. Laat ons elk dat lichtpuntje naar hoogste waarheid worden.

Wat is ‘ waarheid ‘?

Liefs
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com