Paragnost Eddie & Consulenten

Waarom ben je niet jezelf?

Waarom ben je niet jezelf? Wat is dat dan jezelf zijn? En weet jij eigenlijk wie je bent?  In een maatschappij waarin vele mensen hun eigen identiteit nog niet hebben ontdekt,Wat is dat dan jezelf zijn? En weet jij eigenlijk wie je bent?
In een maatschappij waarin vele mensen hun eigen identiteit nog niet hebben ontdekt, is het niet zo eenvoudig om jezelf te zijn.
De meeste mensen weten echt niet wie ze zijn, en zij lopen achter een modebeeld aan, of verbinden zich met mensen die de toon aangeven in de maatschappij.
En deze mensen hebben het eigenlijk best wel zwaar. Juist omdat zij zich niet verbinden met zichzelf blijven ze maar zoeken.
Naar wat ben je eigenlijk op zoek?

Het is zoeken naar bevrediging, en aan deze zoektocht die vele mensen dag in dag uit beleven lijkt geen einde te komen.
Hoe komt dit toch? Deze vraag heb ik mijzelf al ettelijke keren gesteld.
Hoe komt het dat een mens in deze tijd waarin er toch echt wel duidelijk veranderingen merkbaar zijn gewoon achter de feiten aan blijft lopen?
Ligt het er echt aan, dat hetgeen waarmee jij je verbindt een bepaald bewustzijn heeft?
Is het echt zo dat het collectief bewustzijn waarmee jij je verbonden hebt zo groot is, dat er dus een grote groep mensen hetzelfde denken en voelen, en daardoor dus ook dezelfde dingen doen?

Dat zou je inderdaad denken, niet?
Zo voel je ook meteen of je bij een bepaald soort mensen past of juist niet.
Zo zijn er meerdere groepen die alleen maar bezig zijn met de buitenkant.
Dus de materiele kant van het leven. En zo zijn er ook groepen die zich verbinden met het innerlijk, de spirituele kant van het leven.
We moeten in een 24 uurs maatschappij wel mee met de tijd, maar we mogen wel beter nadenken voor we onszelf met iets verbinden.
Het leven is enorm veranderd en daardoor zijn er ook andere normen en waarden gekomen.
Ik vraag mij af waardoor de mens de eenvoudige levensregels zo moet bevechten en daardoor een heel nieuwe manier van leven heeft ontwikkeld.

Ik kan mij nog wel herinneren dat ik mijzelf al de vraag stelde toen ik zelf nog heel jong was.
We leven niet meer in de jaren 70, de tijd is veranderd.
Deze generatie heeft andere normen en waarden.
Maar het was wel zo dat wij de fatsoenregels bleven hanteren, en we hadden respect voor al het leven.
Dus zeker voor elkaar.
Daar is heden ten dage niet veel meer van over, er is zelfs geen respect meer voor ouders.
Deze moeten maar zwijgen willen ze niet onder de psychische druk van kindlief bezwijken. Is dit echt waar?, ja dit is echt waar.

Helaas zijn de ouders niet altijd in staat om deze kinderen goed te begeleiden, en daardoor glijden ze steeds verder af in de maatschappij waarin ze leven.
Zoals ik al eerder zei, het collectief waarmee jij je verbind laat zien hoe jij in het leven staat.
Geen enkele ouder vind het fijn als ze hun kind zien afglijden in een wereld vol drugs seks en drank.
Helaas is het niet altijd te voorkomen dat een kind op het rechte spoor blijft.
Ik heb ook kinderen van advocaten en of rechters gezien die volkomen ontspoord waren, dus het ligt er niet altijd aan waar je wieg heeft gestaan.

Wat wel kan helpen, is als je kinderen weten wie ze echt zijn, en waar ze uiteindelijk vandaan komen.
Daardoor kunnen ze nieuwe inzichten krijgen en kunnen zij zich misschien eens los rukken uit het collectief waarmee zij zich verbinden.
Het is een nieuwe tijd, een nieuw begin, en een grote kans om het leven drastisch te veranderen.
We krijgen alle kansen om onszelf echt te leren zien zoals we werkelijk zijn.
Daarvoor moet je maar één ding doen, en dat is deze ‘’nieuwe tijd’’ oftewel het ‘’Waterman tijdperk’’ met open armen ontvangen, opdat we allen gezamenlijk de weg kunnen bewandelen naar een ander bewustzijn.

Liefde-vrede-harmonie-respect-begrip-trouw- vertrouwen-waarheid-vriendelijkheid-behulpzaamheid-zachtheid-tederheid-oprechtheid.
Alles wat we deze dagen nog maar heel lastig kunnen vinden bij elkaar. De ‘’Dark Side’’* speelt een vuil spel en vele gaan er in mee helaas.
Laat het licht continu aanstaan in jezelf en ga niet mee met de duistere praktijken die jou van het rechte pad willen afhalen.
Je kan ook leren zien wie je werkelijk bent, ipv lege, holle en nietszeggende praktijken achterna te rennen.

Leer de liefde weer echt te voelen en ervaren ipv van op de één en dan op de ander te duiken.
Dit is gedrag wat de ‘’Dark Side’’ * projecteert op jou, en omdat het leeg en hol is en het maar tijdelijke bevrediging geeft blijf je op zoek.
Je zal het op die manier niet vinden, en je zal jezelf op den duur eenzaam en verdrietig op je bank terugvinden.

Zoek maar naar wie je werkelijk bent , want er zijn genoeg signalen die zichtbaar zijn.
Je mag er naar kijken met andere ogen ipv het af te doen als onzin.
Dit is wat de DS* je wil laten geloven.
Jij, als mens in deze maatschappij, mag alle oorzaak en gevolg binnen in jou zoeken, omdat je alles in je draagt en ook je innerlijk weten hebt.
Als je daarnaar luistert ipv naar die manipulerende stemmen in je hoofd, kun je voor jezelf een grote ommezwaai maken en leren wie je bent en wat je werkelijk doet op deze aarde.

Het leven is voor de durvers weet je nog? Durf dan op zoek te gaan naar wie jij bent zodat je eindelijk jezelf kunt zijn.

Als je voelt dat jezelf in een veranderingsproces zit en je wilt eens praten, dan kun je mij of de andere collega’s contacteren.
Ikzelf zit op box 68 bij Paragnost Eddie.

Hartegroet,
Elisa-Lis