Paragnost Eddie & Consulenten

Waarom afstandshealing

Waarom afstandshealingWaarom afstandshealing en hoe werkt het? Steeds meer mensen raken vertrouwd met het ontvangen van een healing of meerdere healingen op afstand. Een afstandshealing is een healing die via afstand wordt gegeven. Energie is niet gebonden aan tijd of plaats, dus je kunt een healing op iedere plek ontvangen waar je maar wilt. Voor de healing is niet noodzakelijk dat de gever en ontvanger in dezelfde ruimte verblijven.
Een groot voordeel van een afstandsinwijding is dat je deze in jouw eigen vertrouwde omgeving kunt ontvangen. Je kunt in alle rust je aandacht volledig op jezelf richten op de te ontvangen healing. Er zijn geen invloeden van buitenaf die eventuele blokkades kunnen oproepen, zoals de energie van andere aanwezigen. Afstandshealingen worden dan ook over het algemeen als intenser ervaren.
Heel wat mediums die verbonden zijn aan een spirituele advieslijn zijn ook professioneel opgeleid tot healer( waarin er heel wat verschillende manieren van healing aangeboden worden, afhankelijk van de discipline waarin een healer zich professioneel geschoold werd), tot magnetiseur. Ondertussen kunnen we de bomen door het bos niet meer zien en wordt zowat gezweerd op eigen discipline. Laat me één ding duidelijk stellen… als een healing op professionele manier gebeurt, maakt het niet uit volgens welke healingsinvalshoek een healing plaatsvindt: één ding moeten we zelf voor ogen houden: healers genezen niet, doch maken aanspraak op het zelfgenezend en zelfherstellend vermogen van de ontvanger. Deze gedachte is nog niet wijd verspreid onder diegenen die een healing wensen te ontvangen en hopen dat een healer in staat is iemand te genezen of af te helpen van een ziekte. Lees even het grote onderscheid hierboven.
Het is vooral heel belangrijk dat jij je als ontvanger voorbereidt, dat je verbinding maakt met jezelf en een duikje neemt in jeZelf. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en het feit dat je heel goed aanvoelt waar en waarom het niet stroomt in je leven én gevolgen heeft op je algemeen welzijnsgevoel, vraagt van de ontvanger stil te staan bij zichzelf.
De tijd dat healers vanuit een almachtspositie de verantwoordelijkheid ontnemen van de ontvanger en op die manier afhankelijkheid blijven creëren sluit niet aan bij de bewustwordingstijd, waarin wij net mensen zoveel mogelijk aanmoedigen te leren vertrouwen op zichzelf. Sommigen vinden het best beangstigend te leren vertrouwen op zichzelf en dat is ok, want dit te voelen maakt net deel uit van het groei- en bewustwordingsproces.

Waarom afstandshealingHet is dus zeker geen of/ of maar wel een en/ en ingang. Klanten die ons vragen een healing te geven, omwille van onrustige gevoelens vb kunnen zeker een healing ontvangen. Belangrijk hierbij is ook met een klant te onderzoeken hoelang het gevoel van onrust er is, en wat er mogelijks aan vooraf is gegaan. Mogelijks schrijf ik erbij, want voor heel wat klanten is het de afgelopen periode best heftig geweest…de toenemende sterke energie-downloads vb die ons meer en meer in ons harts-bewustzijn heeft gebracht ( en geen stop op komt uieraard) verwerking van traumatische ervaringen en voor wie mijn blogs regelmatig leest, weet wel dat er heel wat gaande is ( lopende retrogrades vb).
Klanten die een healing vragen omwille van dieper liggende blokkades ( en dat voelt een healer heel snel aan uiteraard) vraagt om een heel zorgvuldige aanpak, waarbij een klant er goed aan doet vb een gerichte email te sturen aan de consulent naar keuze ( via e-mailconsult) en dan een afspraak te maken op een dag en een uur dat voor beiden past. Een foto doorsturen is eveneens heel handig om de energie te kunnen invoelen van diegene voor wie je een healing wilt geven. Dus….wil je graag een healing, dan is de beste keuze via een fotoreading en emailaanvraag een healing aan te vragen, met omschrijving van je specifieke klachten en het maken van een afspraak om op afstand te healing te ontvangen. Een klant die zich vooraf voorbereid door een paar glaasjes water te drinken, zich bewust af te stemmen op de te ontvangen healing, zal meer baat hebben aan dergelijke healing dan onvoorbereid en zowat in het wilde weg, zonder bewust betrokken te worden bij het healingsproces.
Want een healing gaat niet over de healer, maar wel over jou, als ontvanger. Een healer hoeft niet te bewijzen hoe goed hij / zij is, net omdat een healer werkt doorheen alle Aanwezigen, met name, Healingsengelen, Gidsen, Meesters en healers zelf een healingskanaal zijn. Niets meer dan dat.
Het ontvangen van een afstandhealing werkt over alle aarde-gerelateerde grenzen heen….met name, afstand, duur, plaats….de gedachte dat een afstandshealing niet werk/ minder werkt is vanuit een diepere belichting totaal misplaatst. Wil een healing voor klanten die dieperliggende blokkades hebben, dan is het heel verstandig om een professioneel healer te consulteren die eveneens een thuispraktijk heeft en voorafgaandelijk een anamnese gesprek houdt om te kunnen evalueren of een healing de beste aanpak is voor de klant.
Healen zomaar….ik heb hier ernstige bedenkingen bij….baat het niet, het schaadt niet? Ook dit uitspraak vindt ik behoorlijk bedenkelijk. Een healer dient heel goed bewust te zijn van de effecten van het healingsproces en in het geval een klant vb zware anti-depressiva neemt, verslaafd is ….kan dit nog meer verwarring creëren in het energetisch systeem van de hulpvrager.
Een voldoende goede healer heeft een professionele achtergrond en weet eveneens hoe om te gaan met de ethiek van het vak want healen is een ‘ vak ‘ en een heel mooi ‘ vak ‘, bezield en ontdaan van alle ego-geladen behoeftige bevestigingen, die een healer die werkt doorheen de Leiding van Boven, ontstegen is. Waarom dan toch professioneel….als healers dan toch geleid worden door Spirit? Misschien net omdat het accent nog gemakkelijk op kunstjes van ‘ ik genees, ik heal ‘ de grootste valkuilen van dit werk zijn en Spirit niet de eer krijgt die het verdient?
Het zijn retorische bedenkingen , waarin iedereen die met het mooie werk verbonden is, elke keer zelf kan invoelen….Waarom wil ik die mens healen?
Misschien zelfs door die mens eerst liefdevol met een warm hart te leiden naar zichzelf en te helpen zich bewust te worden van wie die prachtige mens is…die prachtige mens IS NIET zijn blokkades.
Bij www.paragnost-eddie.nl kan je op afspraak aan de telefoon of via email-fotoreading een healing aanvragen. Je hoeft er absoluut niet aan de telefoon voor te blijven, want dit is niet de bedoeling! maar comfortabel vanuit jouw eigen ruimte.
Belangrijke tips voor het ontvangen van een deugddoende afstandshealing:
• Drink geen alcohol voor het ontvangen van de healing ( 24 uur) –
• Neem geen verdovende of andere middelen
• Drink een paar glaasjes water voor het ontvangen van de healing
• Je neemt rustig je tijd om je op een healing op afstand voor te bereiden, je verbindt je met Spirit en alle Helpers die bij jou echt aanwezig zijn, en na de afstandshealing neemt je even je rust, drink je opnieuw een paar glaasjes water…en ben je in slaap gevallen, weet dat de healing het werk heeft gedaan.
• Je hoeft evenmin terug te bellen om te vertellen wat je hebt ervaren, hierin ben jij als ontvanger volledig vrij.
• Je mag uiteraard – anoniem zo je dat verkiest- een fijne melding maken op het gastenboek.
• Laat de healing voor een tijdje indalen en werk ajb ook aan jezelf.
• Dank dan het kanaal die jou heeft geheald én alle mooie liefdevolle Aanwezige Helpers, want zonder Hen, lukt het niet. Voor het allerhoogste welzijn van allen.

Liefs
Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com