Paragnost Eddie en Consulenten

Vrouwelijk spiritueel leiderschap

Vrouwelijk spiritueel leiderschap Om je vrouwelijke leiderschap, wat geldt voor man en vrouw, te belichamen is het een noodzaak om van binnenuit te vertrouwen op de Goddelijke Vrouwelijke waarden in jezelf. Vertrouwen in je persoonlijk en spiritueel leiderschap. Misschien wil je dit uitzoeken met anderen buiten jezelf, daarentegen is de weg naar binnen de eerste fase in dit proces. Vrouwelijke, spirituele autoriteit is gebaseerd op compassie, liefde, wijsheid en verbinding vanuit het hart.
De autoriteit gaat niet over macht over anderen, maar over het leven van jouw waarheid en integriteit en hierin een waarachtig voorbeeld te zijn.
Geen onecht verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen dat afhankelijkheid creëert.
Hoe kan jij in jouw eigen autoriteit stappen?
Welke autoriteiten buiten jezelf hebben jouw grootsheid beperkt?
Vanuit het Goddelijke Vrouwelijke belicht heeft autoriteit niets te maken met hiërarchie, waarin de één boven of onder de ander gesteld wordt. Dit is wat we nog steeds in organisaties waarnemen en waar velen nu tegenaanlopen en niet meer weten hoe uit dit systeem los te komen. Om die reden kiezen velen voor de weg naar het opzetten van een eigen praktijk, eigen zaak, eigen onderneming. Ik kan hier nog dieper op ingaan, maar doe het even niet omdat dit thuishoort in een mogelijks ander blog.
We hebben allen een verschillend bewustzijn en vanuit het verschillend zijn kunnen we elkaar inspireren, delen en elkaar ondersteunen naar een grotere heelheid. Ieder met eigen authentieke, spirituele verantwoordelijkheid voor een expanderend bewustzijn.
Kunnen we de ander meer mens laten worden/zijn en erkennen dat iedereen in eigen bewustzijn mag groeien, en zeker in een intieme relatie, waarin nogal eens energetisch of zelfs fysiek geknokt wordt?
Vanuit mededogen en de moed elkaar de ruimte gunnen tot innerlijke groei, wordt elke relatie met gelijkwaardig gezag, zowel intern als extern, geheeld en op een hoger level gebracht.
De Vrouwelijke Autoriteit geldt zowel voor man als vrouw. Laten we die wijsheid vanuit compassie en wijsheid aan de wereld schenken.
Creatie innerlijke godin © Mieke

Warme hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com